ช่อง
Davikah Channel
ผู้ติดตาม
485,000 คน
จำนวนวีดีโอ
70 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
24,764,316 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
353,776 ครั้ง
ช่อง : Davikah Channel
ผู้ติดตาม : 485,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 70 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 24,764,316 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 353,776 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Davikah Channel