ช่อง
Davikah Channel
ผู้ติดตาม
494,000 คน
จำนวนวีดีโอ
81 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
26,447,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
326,517 ครั้ง
ช่อง : Davikah Channel
ผู้ติดตาม : 494,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 81 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 26,447,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 326,517 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Davikah Channel