ครูนกเล็ก

ผู้ติดตาม
8,240,000
จำนวนวีดีโอ
2,391
จำนวนรับชม
6,225,001,412
คลิปสนุก สร้างเด็กดี มีความรู้

*** ติดตามครูนกเล็กได้ที่ ***

► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/krunoklek
►FACEBOOK: https://facebook.com/krunoklek
►EMAIL: selflearningthai@gmail.com
►ที่อยู่: 15/52 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ซอย10 ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม 10140
►Address: 15/52 Pruklada Village Liabtangduan Rd. Tungkru , Tungkru Bangokok Thailand 10140
ข้อมูลสถิติ ของช่อง ครูนกเล็ก

= ผู้ติดตาม = จำนวนครั้งที่รับชม VDO
กุมภาพันธ์ 2020
อาพฤ
      1
8,210,000
6,184,243,194
2
8,210,000 [0]
6,187,331,771 [+3,088,577]
3
8,210,000 [0]
6,189,348,494 [+2,016,723]
4
8,210,000 [0]
6,191,171,467 [+1,822,973]
5
8,210,000 [0]
6,193,017,185 [+1,845,718]
6
8,210,000 [0]
6,194,993,444 [+1,976,259]
7
8,220,000 [+10,000]
6,197,047,225 [+2,053,781]
8
8,220,000 [0]
6,199,363,217 [+2,315,992]
9
8,220,000 [0]
6,201,544,660 [+2,181,443]
10
8,220,000 [0]
6,203,432,308 [+1,887,648]
11
8,220,000 [0]
6,204,966,051 [+1,533,743]
12
8,220,000 [0]
6,206,561,973 [+1,595,922]
13
8,230,000 [+10,000]
6,208,704,247 [+2,142,274]
14
8,230,000 [0]
6,210,615,286 [+1,911,039]
15
8,230,000 [0]
6,213,912,156 [+3,296,870]
16
8,230,000 [0]
6,216,880,237 [+2,968,081]
17
8,230,000 [0]
6,218,770,127 [+1,889,890]
18
8,240,000 [+10,000]
6,220,735,614 [+1,965,487]
19
8,240,000 [0]
6,223,227,526 [+2,491,912]
20
8,240,000 [0]
6,225,001,412 [+1,773,886]
21
22
23242526272829
มกราคม 2020
อาพฤ
   1
8,140,000
6,105,069,181
2
8,140,000 [0]
6,108,087,157 [+3,017,976]
3
8,150,000 [+10,000]
6,110,848,693 [+2,761,536]
4
8,150,000 [0]
6,115,122,153 [+4,273,460]
5
8,150,000 [0]
6,119,101,109 [+3,978,956]
6
8,150,000 [0]
6,121,706,387 [+2,605,278]
7
8,150,000 [0]
6,123,782,872 [+2,076,485]
8
8,160,000 [+10,000]
6,126,226,623 [+2,443,751]
9
8,160,000 [0]
6,128,404,395 [+2,177,772]
10
8,160,000 [0]
6,130,781,034 [+2,376,639]
11
8,160,000 [0]
6,132,967,228 [+2,186,194]
12
8,160,000 [0]
6,134,953,100 [+1,985,872]
13
8,160,000 [0]
6,136,973,325 [+2,020,225]
14
8,160,000 [0]
6,138,861,825 [+1,888,500]
15
8,170,000 [+10,000]
6,140,747,673 [+1,885,848]
16
8,170,000 [0]
6,143,584,891 [+2,837,218]
17
8,170,000 [0]
6,145,668,958 [+2,084,067]
18
8,170,000 [0]
6,149,283,513 [+3,614,555]
19
8,180,000 [+10,000]
6,152,644,534 [+3,361,021]
20
8,180,000 [0]
6,155,256,785 [+2,612,251]
21
8,180,000 [0]
6,157,472,069 [+2,215,284]
22
8,180,000 [0]
6,160,044,478 [+2,572,409]
23
8,190,000 [+10,000]
6,162,656,039 [+2,611,561]
24
8,190,000 [0]
6,164,778,191 [+2,122,152]
25
8,190,000 [0]
6,167,907,504 [+3,129,313]
26
8,190,000 [0]
6,170,864,806 [+2,957,302]
27
8,200,000 [+10,000]
6,172,957,181 [+2,092,375]
28
8,200,000 [0]
6,175,205,637 [+2,248,456]
29
8,200,000 [0]
6,177,334,715 [+2,129,078]
30
8,200,000 [0]
6,179,442,600 [+2,107,885]
31
8,200,000 [0]
6,181,459,602 [+2,017,002]
 
ธันวาคม 2019
อาพฤ
1
8,080,000
6,021,152,573
2
8,080,000 [0]
6,023,748,200 [+2,595,627]
3
8,080,000 [0]
6,026,081,747 [+2,333,547]
4
8,080,000 [0]
6,029,105,590 [+3,023,843]
5
8,090,000 [+10,000]
6,032,329,010 [+3,223,420]
6
8,090,000 [0]
6,034,784,200 [+2,455,190]
7
8,090,000 [0]
6,037,872,608 [+3,088,408]
8
8,090,000 [0]
6,040,543,961 [+2,671,353]
9
8,090,000 [0]
6,041,846,459 [+1,302,498]
10
8,100,000 [+10,000]
6,045,268,209 [+3,421,750]
11
8,100,000 [0]
6,047,732,835 [+2,464,626]
12
8,100,000 [0]
6,049,971,543 [+2,238,708]
13
8,100,000 [0]
6,052,303,242 [+2,331,699]
14
8,110,000 [+10,000]
6,055,873,290 [+3,570,048]
15
8,110,000 [0]
6,059,785,464 [+3,912,174]
16
8,110,000 [0]
6,062,165,170 [+2,379,706]
17
8,110,000 [0]
6,064,530,320 [+2,365,150]
18
8,110,000 [0]
6,067,141,670 [+2,611,350]
19
8,120,000 [+10,000]
6,069,891,906 [+2,750,236]
20
8,120,000 [0]
6,072,631,214 [+2,739,308]
21
8,120,000 [0]
6,075,757,257 [+3,126,043]
22
8,120,000 [0]
6,078,872,840 [+3,115,583]
23
8,120,000 [0]
6,080,937,530 [+2,064,690]
24
8,120,000 [0]
6,082,970,877 [+2,033,347]
25
8,130,000 [+10,000]
6,085,428,604 [+2,457,727]
26
8,130,000 [0]
6,087,523,806 [+2,095,202]
27
8,130,000 [0]
6,090,579,357 [+3,055,551]
28
8,130,000 [0]
6,093,291,438 [+2,712,081]
29
8,130,000 [0]
6,096,341,166 [+3,049,728]
30
8,140,000 [+10,000]
6,098,750,500 [+2,409,334]
31
8,140,000 [0]
6,101,805,600 [+3,055,100]
    
พฤศจิกายน 2019
อาพฤ
     1
8,000,000
5,931,142,585
2
8,010,000 [+10,000]
5,935,637,215 [+4,494,630]
3
8,010,000 [0]
5,940,174,754 [+4,537,539]
4
8,010,000 [0]
5,943,477,664 [+3,302,910]
5
8,020,000 [+10,000]
5,946,861,100 [+3,383,436]
6
8,020,000 [0]
5,949,821,117 [+2,960,017]
7
8,020,000 [0]
5,952,568,082 [+2,746,965]
8
8,020,000 [0]
5,955,679,200 [+3,111,118]
9
8,030,000 [+10,000]
5,959,243,764 [+3,564,564]
10
8,030,000 [0]
5,962,196,179 [+2,952,415]
11
8,030,000 [0]
5,964,271,823 [+2,075,644]
12
8,030,000 [0]
5,966,196,081 [+1,924,258]
13
8,030,000 [0]
5,968,404,050 [+2,207,969]
14
8,030,000 [0]
5,970,489,562 [+2,085,512]
15
8,040,000 [+10,000]
5,972,925,985 [+2,436,423]
16
8,040,000 [0]
5,976,298,904 [+3,372,919]
17
8,040,000 [0]
5,979,822,878 [+3,523,974]
18
8,050,000 [+10,000]
5,982,808,944 [+2,986,066]
19
8,050,000 [0]
5,985,405,934 [+2,596,990]
20
8,050,000 [0]
5,988,156,571 [+2,750,637]
21
8,050,000 [0]
5,990,579,042 [+2,422,471]
22
8,050,000 [0]
5,992,951,262 [+2,372,220]
23
8,060,000 [+10,000]
5,996,167,073 [+3,215,811]
2425262728
8,070,000 [+10,000]
6,010,974,939 [+14,807,866]
29
8,070,000 [0]
6,013,961,534 [+2,986,595]
30
8,080,000 [+10,000]
6,017,721,313 [+3,759,779]
ตุลาคม 2019
อาพฤ
  1
7,930,000
5,841,274,754
2
7,930,000 [0]
5,843,695,920 [+2,421,166]
3
7,930,000 [0]
5,846,370,619 [+2,674,699]
4
7,930,000 [0]
5,849,321,304 [+2,950,685]
5
7,940,000 [+10,000]
5,852,325,348 [+3,004,044]
6
7,940,000 [0]
5,855,334,563 [+3,009,215]
7
7,940,000 [0]
5,857,933,748 [+2,599,185]
8
7,940,000 [0]
5,860,475,275 [+2,541,527]
9
7,940,000 [0]
5,863,089,666 [+2,614,391]
10
7,940,000 [0]
5,865,422,366 [+2,332,700]
11
7,950,000 [+10,000]
5,867,937,261 [+2,514,895]
12
7,950,000 [0]
5,870,780,225 [+2,842,964]
13
7,950,000 [0]
5,873,921,446 [+3,141,221]
14
7,950,000 [0]
5,877,153,894 [+3,232,448]
15
7,960,000 [+10,000]
5,880,303,842 [+3,149,948]
16
7,960,000 [0]
5,883,908,317 [+3,604,475]
17
7,960,000 [0]
5,887,158,617 [+3,250,300]
18
7,970,000 [+10,000]
5,890,747,203 [+3,588,586]
19
7,970,000 [0]
5,894,128,180 [+3,380,977]
20
7,970,000 [0]
5,897,155,396 [+3,027,216]
21
7,980,000 [+10,000]
5,899,882,081 [+2,726,685]
22
7,980,000 [0]
5,902,611,900 [+2,729,819]
23
7,980,000 [0]
5,905,654,913 [+3,043,013]
24
7,980,000 [0]
5,908,374,767 [+2,719,854]
25
7,990,000 [+10,000]
5,910,963,104 [+2,588,337]
26
7,990,000 [0]
5,914,090,091 [+3,126,987]
27
7,990,000 [0]
5,916,852,414 [+2,762,323]
28
7,990,000 [0]
5,919,035,031 [+2,182,617]
29
7,990,000 [0]
5,921,649,611 [+2,614,580]
30
8,000,000 [+10,000]
5,924,314,332 [+2,664,721]
31
8,000,000 [0]
5,927,800,662 [+3,486,330]
  
กันยายน 2019
อาพฤ
1
7,860,442
5,755,228,482
2
7,862,374 [+1,932]
5,757,591,821 [+2,363,339]
3
7,864,847 [+2,473]
5,759,784,207 [+2,192,386]
4
7,867,200 [+2,353]
5,762,823,039 [+3,038,832]
5
7,869,803 [+2,603]
5,765,592,553 [+2,769,514]
6
7,872,173 [+2,370]
5,767,915,929 [+2,323,376]
7
7,875,575 [+3,402]
5,771,531,752 [+3,615,823]
8
7,879,180 [+3,605]
5,774,408,674 [+2,876,922]
9
7,881,596 [+2,416]
5,776,527,777 [+2,119,103]
10
7,883,727 [+2,131]
5,779,682,193 [+3,154,416]
11
7,885,949 [+2,222]
5,782,619,898 [+2,937,705]
12
7,888,305 [+2,356]
5,785,297,123 [+2,677,225]
13
7,890,509 [+2,204]
5,788,462,599 [+3,165,476]
14
7,893,383 [+2,874]
5,791,870,936 [+3,408,337]
15
7,895,955 [+2,572]
5,795,724,652 [+3,853,716]
16
7,897,873 [+1,918]
5,798,117,252 [+2,392,600]
17
7,900,089 [+2,216]
5,800,605,123 [+2,487,871]
18
7,900,000 [-89]
5,803,581,039 [+2,975,916]
19
7,900,000 [0]
5,806,579,783 [+2,998,744]
20
7,900,000 [0]
5,809,141,347 [+2,561,564]
21
7,910,000 [+10,000]
5,812,570,023 [+3,428,676]
22
7,910,000 [0]
5,815,436,951 [+2,866,928]
23
7,910,000 [0]
5,817,951,804 [+2,514,853]
24
7,910,000 [0]
5,820,447,376 [+2,495,572]
25
7,910,000 [0]
5,823,080,300 [+2,632,924]
26
7,920,000 [+10,000]
5,826,041,593 [+2,961,293]
27
7,920,000 [0]
5,829,114,336 [+3,072,743]
28
29
7,920,000 [0]
5,836,197,492 [+7,083,156]
30
7,930,000 [+10,000]
5,838,401,692 [+2,204,200]
     
สิงหาคม 2019
อาพฤ
    1
7,762,666
5,878,242,235
2
7,766,715 [+4,049]
5,880,213,096 [+1,970,861]
3
7,772,192 [+5,477]
5,883,640,644 [+3,427,548]
4
7,777,224 [+5,032]
5,886,787,193 [+3,146,549]
5
7,781,006 [+3,782]
5,889,277,937 [+2,490,744]
6
7,784,212 [+3,206]
5,891,421,092 [+2,143,155]
7
7,788,005 [+3,793]
5,893,226,689 [+1,805,597]
8
7,792,245 [+4,240]
5,896,207,747 [+2,981,058]
9
7,796,899 [+4,654]
5,898,504,119 [+2,296,372]
10
7,800,912 [+4,013]
5,901,292,524 [+2,788,405]
11
7,804,440 [+3,528]
5,903,751,309 [+2,458,785]
12
7,806,826 [+2,386]
5,905,700,528 [+1,949,219]
13
7,809,474 [+2,648]
5,907,125,826 [+1,425,298]
14
7,812,798 [+3,324]
5,909,013,946 [+1,888,120]
15
7,816,447 [+3,649]
5,911,599,042 [+2,585,096]
16
7,819,838 [+3,391]
5,914,530,780 [+2,931,738]
17
7,823,102 [+3,264]
5,715,618,506 [-198,912,274]
18
7,826,011 [+2,909]
5,718,668,231 [+3,049,725]
19
7,828,645 [+2,634]
5,720,969,803 [+2,301,572]
20
7,831,045 [+2,400]
5,723,377,419 [+2,407,616]
21
7,833,167 [+2,122]
5,725,626,889 [+2,249,470]
22
7,835,443 [+2,276]
5,727,567,743 [+1,940,854]
23
7,837,367 [+1,924]
5,729,918,937 [+2,351,194]
24
7,841,719 [+4,352]
5,733,720,098 [+3,801,161]
25
7,845,095 [+3,376]
5,737,306,334 [+3,586,236]
26
7,846,880 [+1,785]
5,739,293,798 [+1,987,464]
27
7,848,588 [+1,708]
5,741,471,788 [+2,177,990]
28
7,850,407 [+1,819]
5,743,281,942 [+1,810,154]
29
7,852,298 [+1,891]
5,745,805,236 [+2,523,294]
30
7,854,629 [+2,331]
5,748,961,841 [+3,156,605]
31
7,857,387 [+2,758]
5,752,022,735 [+3,060,894]
กรกฎาคม 2019
อาพฤ
 1
7,667,305
5,806,541,364
2
7,669,757 [+2,452]
5,809,205,549 [+2,664,185]
3
7,672,592 [+2,835]
5,811,910,039 [+2,704,490]
4
7,675,272 [+2,680]
5,814,576,385 [+2,666,346]
5
7,678,282 [+3,010]
5,817,291,022 [+2,714,637]
6
7,681,456 [+3,174]
5,820,390,624 [+3,099,602]
7
7,684,053 [+2,597]
5,823,259,192 [+2,868,568]
8
7,686,367 [+2,314]
5,825,423,301 [+2,164,109]
9
7,689,289 [+2,922]
5,827,828,193 [+2,404,892]
10
7,692,112 [+2,823]
5,830,695,541 [+2,867,348]
11
7,695,654 [+3,542]
5,833,379,836 [+2,684,295]
12
7,698,241 [+2,587]
5,835,612,633 [+2,232,797]
13
7,701,298 [+3,057]
5,838,261,988 [+2,649,355]
14
7,705,433 [+4,135]
5,840,874,414 [+2,612,426]
15
7,708,203 [+2,770]
5,843,285,093 [+2,410,679]
16
7,711,126 [+2,923]
5,845,571,973 [+2,286,880]
17
7,713,816 [+2,690]
5,847,871,903 [+2,299,930]
18
7,717,431 [+3,615]
5,849,856,512 [+1,984,609]
19
7,723,458 [+6,027]
5,852,204,538 [+2,348,026]
20
7,729,688 [+6,230]
5,855,118,855 [+2,914,317]
21
7,733,207 [+3,519]
5,857,352,399 [+2,233,544]
22
7,735,498 [+2,291]
5,859,022,211 [+1,669,812]
23
7,737,830 [+2,332]
5,860,525,015 [+1,502,804]
24
7,740,923 [+3,093]
5,862,477,653 [+1,952,638]
25
7,743,795 [+2,872]
5,864,363,751 [+1,886,098]
26
7,746,954 [+3,159]
5,866,554,986 [+2,191,235]
27
7,749,790 [+2,836]
5,868,760,310 [+2,205,324]
28
7,752,351 [+2,561]
5,870,700,596 [+1,940,286]
29
7,755,718 [+3,367]
5,872,899,174 [+2,198,578]
30
7,758,141 [+2,423]
5,874,659,643 [+1,760,469]
31
7,760,434 [+2,293]
5,876,347,665 [+1,688,022]
   
มิถุนายน 2019
อาพฤ
      1
7,556,427
5,712,218,276
2
7,560,434 [+4,007]
5,715,932,178 [+3,713,902]
3
7,564,268 [+3,834]
5,719,605,005 [+3,672,827]
4
7,567,357 [+3,089]
5,722,388,837 [+2,783,832]
5
7,571,072 [+3,715]
5,725,677,243 [+3,288,406]
6
7,574,703 [+3,631]
5,729,029,637 [+3,352,394]
7
7,578,565 [+3,862]
5,732,314,871 [+3,285,234]
8
7,583,142 [+4,577]
5,736,896,184 [+4,581,313]
9
7,587,887 [+4,745]
5,740,725,742 [+3,829,558]
10
7,591,217 [+3,330]
5,742,886,740 [+2,160,998]
11
7,594,334 [+3,117]
5,745,290,975 [+2,404,235]
12
7,597,378 [+3,044]
5,748,418,519 [+3,127,544]
13
7,600,086 [+2,708]
5,750,050,027 [+1,631,508]
14
7,603,338 [+3,252]
5,752,618,668 [+2,568,641]
15
7,607,139 [+3,801]
5,756,080,158 [+3,461,490]
16
7,611,515 [+4,376]
5,759,527,208 [+3,447,050]
17
7,615,021 [+3,506]
5,762,259,584 [+2,732,376]
18
7,618,992 [+3,971]
5,765,175,257 [+2,915,673]
19
7,622,477 [+3,485]
5,768,114,582 [+2,939,325]
20
7,626,679 [+4,202]
5,771,095,948 [+2,981,366]
21
7,631,099 [+4,420]
5,774,317,164 [+3,221,216]
22
7,635,894 [+4,795]
5,778,289,578 [+3,972,414]
23
7,641,008 [+5,114]
5,782,473,635 [+4,184,057]
24
7,643,956 [+2,948]
5,785,287,934 [+2,814,299]
25
7,646,837 [+2,881]
5,787,804,419 [+2,516,485]
26
7,650,313 [+3,476]
5,790,627,029 [+2,822,610]
27
7,653,062 [+2,749]
5,793,778,403 [+3,151,374]
28
7,656,108 [+3,046]
5,796,633,219 [+2,854,816]
29
7,660,533 [+4,425]
5,800,413,810 [+3,780,591]
30
7,664,646 [+4,113]
5,804,011,459 [+3,597,649]
      
พฤษภาคม 2019
อาพฤ
   1
7,308,999
5,576,515,133
2
7,324,294 [+15,295]
5,582,674,045 [+6,158,912]
3
7,340,163 [+15,869]
5,589,475,102 [+6,801,057]
4
7,357,068 [+16,905]
5,596,636,901 [+7,161,799]
5
7,373,023 [+15,955]
5,603,362,530 [+6,725,629]
6
7,382,715 [+9,692]
5,608,487,885 [+5,125,355]
7
7,391,928 [+9,213]
5,612,977,708 [+4,489,823]
8
7,400,987 [+9,059]
5,617,045,869 [+4,068,161]
9
7,412,934 [+11,947]
5,621,813,078 [+4,767,209]
10
7,425,386 [+12,452]
5,626,965,210 [+5,152,132]
11
7,437,054 [+11,668]
5,632,207,042 [+5,241,832]
12
7,448,767 [+11,713]
5,637,469,399 [+5,262,357]
13
7,457,970 [+9,203]
5,472,494,142 [-164,975,257]
14
7,465,360 [+7,390]
5,476,488,829 [+3,994,687]
15
7,473,655 [+8,295]
5,479,988,606 [+3,499,777]
16
7,481,270 [+7,615]
5,652,922,107 [+172,933,501]
17
7,487,494 [+6,224]
5,656,498,205 [+3,576,098]
18
7,494,373 [+6,879]
5,660,146,046 [+3,647,841]
19
7,500,657 [+6,284]
5,664,147,443 [+4,001,397]
20
7,506,822 [+6,165]
5,668,414,752 [+4,267,309]
21
7,511,812 [+4,990]
5,672,123,503 [+3,708,751]
22
7,517,231 [+5,419]
5,675,544,169 [+3,420,666]
23
7,523,820 [+6,589]
5,679,027,312 [+3,483,143]
24
7,529,611 [+5,791]
5,683,255,953 [+4,228,641]
25
7,534,074 [+4,463]
5,687,858,072 [+4,602,119]
26
7,538,289 [+4,215]
5,692,985,631 [+5,127,559]
27
7,541,556 [+3,267]
5,696,204,793 [+3,219,162]
28
7,544,758 [+3,202]
5,699,770,182 [+3,565,389]
29
7,547,446 [+2,688]
5,702,613,425 [+2,843,243]
30
7,549,987 [+2,541]
5,705,458,534 [+2,845,109]
31
7,552,864 [+2,877]
5,708,600,516 [+3,141,982]
 
เมษายน 2019
อาพฤ
 1
7,068,065
5,549,141,231
2
7,077,190 [+9,125]
5,554,259,961 [+5,118,730]
3
7,085,330 [+8,140]
5,559,343,544 [+5,083,583]
4
7,094,862 [+9,532]
5,565,036,556 [+5,693,012]
5
7,105,100 [+10,238]
5,571,009,615 [+5,973,059]
6
7,115,030 [+9,930]
5,576,488,744 [+5,479,129]
7
7,124,408 [+9,378]
5,581,835,247 [+5,346,503]
8
7,132,406 [+7,998]
5,586,714,109 [+4,878,862]
9
7,139,630 [+7,224]
5,590,954,269 [+4,240,160]
10
7,147,301 [+7,671]
5,595,581,145 [+4,626,876]
11
7,154,670 [+7,369]
5,599,410,170 [+3,829,025]
12
7,160,887 [+6,217]
5,603,327,883 [+3,917,713]
13
7,167,027 [+6,140]
5,502,649,765 [-100,678,118]
14
7,172,360 [+5,333]
5,506,061,950 [+3,412,185]
15
7,177,484 [+5,124]
5,508,889,906 [+2,827,956]
16
7,183,112 [+5,628]
5,511,912,046 [+3,022,140]
17
7,189,078 [+5,966]
5,515,112,102 [+3,200,056]
18
7,195,466 [+6,388]
5,518,306,825 [+3,194,723]
19
7,201,867 [+6,401]
5,521,670,235 [+3,363,410]
20
7,208,407 [+6,540]
5,525,345,193 [+3,674,958]
21
7,214,789 [+6,382]
5,529,097,927 [+3,752,734]
22
7,220,781 [+5,992]
5,532,502,712 [+3,404,785]
23
7,227,575 [+6,794]
5,536,001,485 [+3,498,773]
24
7,235,517 [+7,942]
5,540,091,575 [+4,090,090]
25
7,243,754 [+8,237]
5,544,782,881 [+4,691,306]
26
7,253,404 [+9,650]
5,549,524,756 [+4,741,875]
27
7,263,143 [+9,739]
5,555,304,095 [+5,779,339]
28
7,272,299 [+9,156]
5,560,583,892 [+5,279,797]
29
7,282,371 [+10,072]
5,565,422,012 [+4,838,120]
30
7,294,560 [+12,189]
5,570,431,125 [+5,009,113]
    
มีนาคม 2019
อาพฤ
     1
6,773,313
5,365,004,963
2
6,783,479 [+10,166]
5,371,466,839 [+6,461,876]
3
6,794,040 [+10,561]
5,378,616,508 [+7,149,669]
4
6,801,721 [+7,681]
5,383,402,490 [+4,785,982]
5
6,809,326 [+7,605]
5,388,775,377 [+5,372,887]
6
6,817,037 [+7,711]
5,394,165,219 [+5,389,842]
7
6,826,929 [+9,892]
5,399,986,348 [+5,821,129]
8
6,838,543 [+11,614]
5,406,503,629 [+6,517,281]
9
6,850,462 [+11,919]
5,413,904,845 [+7,401,216]
10
6,863,003 [+12,541]
5,421,780,279 [+7,875,434]
11
6,873,867 [+10,864]
5,428,554,422 [+6,774,143]
12
6,882,938 [+9,071]
5,434,529,357 [+5,974,935]
13
6,891,054 [+8,116]
5,440,129,290 [+5,599,933]
14
6,898,615 [+7,561]
5,445,466,326 [+5,337,036]
15
6,905,966 [+7,351]
5,450,339,444 [+4,873,118]
16
6,914,617 [+8,651]
5,456,019,634 [+5,680,190]
17
6,926,016 [+11,399]
5,462,313,562 [+6,293,928]
18
6,937,888 [+11,872]
5,468,429,051 [+6,115,489]
19
6,947,130 [+9,242]
5,474,447,623 [+6,018,572]
20
6,956,783 [+9,653]
5,480,395,655 [+5,948,032]
21
6,965,809 [+9,026]
5,485,641,621 [+5,245,966]
22
6,974,737 [+8,928]
5,491,233,307 [+5,591,686]
23
6,984,298 [+9,561]
5,497,891,066 [+6,657,759]
24
6,994,118 [+9,820]
5,503,758,248 [+5,867,182]
25
7,002,645 [+8,527]
5,509,715,097 [+5,956,849]
26
7,011,233 [+8,588]
5,515,400,322 [+5,685,225]
27
7,019,920 [+8,687]
5,520,753,051 [+5,352,729]
28
7,028,188 [+8,268]
5,526,047,885 [+5,294,834]
29
7,037,127 [+8,939]
5,531,134,050 [+5,086,165]
30
7,047,579 [+10,452]
5,537,140,457 [+6,006,407]
31
7,058,071 [+10,492]
5,543,434,047 [+6,293,590]
      
กุมภาพันธ์ 2019
อาพฤ
     12
3456789
10111213
6,648,043 [0]
5,272,287,729 [0]
14
6,657,123 [+9,080]
5,278,464,276 [+6,176,547]
15
6,658,019 [+896]
5,279,115,187 [+650,911]
16
6,668,225 [+10,206]
5,286,370,464 [+7,255,277]
17
6,677,535 [+9,310]
5,293,034,743 [+6,664,279]
18
6,685,511 [+7,976]
5,298,903,522 [+5,868,779]
19
6,694,375 [+8,864]
5,305,896,758 [+6,993,236]
20
6,703,558 [+9,183]
5,311,594,335 [+5,697,577]
21
6,713,387 [+9,829]
5,318,282,361 [+6,688,026]
22
6,723,699 [+10,312]
5,324,167,293 [+5,884,932]
23
6,733,265 [+9,566]
5,332,648,072 [+8,480,779]
24
6,741,843 [+8,578]
5,339,901,786 [+7,253,714]
25
6,747,456 [+5,613]
5,344,977,241 [+5,075,455]
26
6,752,683 [+5,227]
5,349,214,716 [+4,237,475]
27
6,757,888 [+5,205]
5,353,780,696 [+4,565,980]
28
6,763,719 [+5,831]
5,359,293,523 [+5,512,827]