ช่อง
Mayy R
ผู้ติดตาม
1,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
443 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
262,987,957 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
593,652 ครั้ง
ช่อง : Mayy R
ผู้ติดตาม : 1,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 443 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 262,987,957 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 593,652 ครั้ง
Hello everyone. I'm Mayy R from Thailand.
I love&share all about beauty. Hope you enjoy my videos.
Thanks you ^^
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mayy R