ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 9,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,203,668,520
จำนวน VDO : 2,967
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,229,302,732
จำนวน VDO : 1,791
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,696,272,281
จำนวน VDO : 2,220
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,146,969,637
จำนวน VDO : 2,208
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,128,734,923
จำนวน VDO : 1,229
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 5,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,692,842,961
จำนวน VDO : 436
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,584,916,146
จำนวน VDO : 634
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,310,993,607
จำนวน VDO : 2,777
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,675,481,318
จำนวน VDO : 4,248
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,011,768,954
จำนวน VDO : 524
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,259,372,517
จำนวน VDO : 3,079
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 632,875,703
จำนวน VDO : 481
teera47 kids
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 886,514,094
จำนวน VDO : 769
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 772,136,199
จำนวน VDO : 836
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 661,433,815
จำนวน VDO : 266
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,109,833,427
จำนวน VDO : 2,124
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 424,389,749
จำนวน VDO : 1,155
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 805,000
จำนวนครั้งที่ดู : 246,911,889
จำนวน VDO : 1,150
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 776,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,990,193
จำนวน VDO : 313
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 767,000
จำนวนครั้งที่ดู : 141,700,577
จำนวน VDO : 875
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 80,651,967
จำนวน VDO : 707