ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 9,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,611,414,107
จำนวน VDO : 3,320
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 9,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,953,799,329
จำนวน VDO : 3,044
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 8,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,211,562,574
จำนวน VDO : 3,199
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 8,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,162,831,548
จำนวน VDO : 2,443
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,856,822,566
จำนวน VDO : 1,975
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,486,997,429
จำนวน VDO : 1,265
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,224,319,201
จำนวน VDO : 796
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 5,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,814,800,375
จำนวน VDO : 4,122
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 5,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,566,298,947
จำนวน VDO : 5,592
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,101,704,129
จำนวน VDO : 4,056
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,116,339,136
จำนวน VDO : 579
WiwaWawow TV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,236,105,724
จำนวน VDO : 1,556
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 758,615,538
จำนวน VDO : 869
teera47 kids
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 948,803,841
จำนวน VDO : 1,637
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,020,428,977
จำนวน VDO : 1,105
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 870,918,384
จำนวน VDO : 2,181
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,050,916
จำนวน VDO : 55
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,107,703,300
จำนวน VDO : 2,245
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 383,888,964
จำนวน VDO : 1,666
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 358,611,281
จำนวน VDO : 905
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 857,000
จำนวนครั้งที่ดู : 257,643,170
จำนวน VDO : 1,155
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 485,000
จำนวนครั้งที่ดู : 98,200,583
จำนวน VDO : 865