ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 8,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,126,413,220
จำนวน VDO : 2,865
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,975,357,634
จำนวน VDO : 1,697
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,844,479,172
จำนวน VDO : 2,119
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,408,134,888
จำนวน VDO : 2,115
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,965,746,643
จำนวน VDO : 1,151
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 5,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,494,841,053
จำนวน VDO : 425
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,197,366,201
จำนวน VDO : 2,675
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,316,338,174
จำนวน VDO : 574
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,474,449,210
จำนวน VDO : 4,143
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 990,345,204
จำนวน VDO : 524
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,090,061,429
จำนวน VDO : 2,978
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 611,513,046
จำนวน VDO : 453
teera47 kids
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 853,540,347
จำนวน VDO : 667
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 677,425,478
จำนวน VDO : 785
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 650,045,140
จำนวน VDO : 266
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,106,873,257
จำนวน VDO : 2,102
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 423,461,077
จำนวน VDO : 1,154
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 243,615,806
จำนวน VDO : 1,142
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 737,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,163,638
จำนวน VDO : 826
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 619,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,071,084
จำนวน VDO : 282
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 431,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,255,694
จำนวน VDO : 681