ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 9,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,310,314,557
จำนวน VDO : 3,072
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,490,564,612
จำนวน VDO : 2,521
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 7,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,872,944,274
จำนวน VDO : 2,107
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,326,941,761
จำนวน VDO : 2,660
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,594,603,653
จำนวน VDO : 1,565
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,165,043,687
จำนวน VDO : 617
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,161,841,797
จำนวน VDO : 907
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 5,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,593,591,049
จำนวน VDO : 3,309
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,156,047,197
จำนวน VDO : 4,784
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,813,277,865
จำนวน VDO : 3,512
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,078,403,650
จำนวน VDO : 554
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 702,247,662
จำนวน VDO : 624
WiwaWawow TV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 894,694,778
จำนวน VDO : 1,085
teera47 kids
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 944,784,333
จำนวน VDO : 1,259
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 930,608,987
จำนวน VDO : 976
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 653,382,651
จำนวน VDO : 1,012
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,011,064
จำนวน VDO : 51
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,114,773,877
จำนวน VDO : 2,162
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 406,029,009
จำนวน VDO : 1,040
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 993,000
จำนวนครั้งที่ดู : 189,532,562
จำนวน VDO : 1,062
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 858,000
จำนวนครั้งที่ดู : 258,356,433
จำนวน VDO : 1,141
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 472,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,243,962
จำนวน VDO : 784