ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 9,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,391,660,768
จำนวน VDO : 3,149
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 7,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,775,475,529
จำนวน VDO : 2,364
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 7,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,724,316,255
จำนวน VDO : 2,039
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,834,691,306
จำนวน VDO : 2,528
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,472,284,942
จำนวน VDO : 1,439
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,073,677,214
จำนวน VDO : 558
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,046,245,578
จำนวน VDO : 823
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,508,773,338
จำนวน VDO : 3,100
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,028,449,970
จำนวน VDO : 4,579
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,692,862,650
จำนวน VDO : 3,375
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,058,638,764
จำนวน VDO : 533
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 684,821,862
จำนวน VDO : 578
WiwaWawow TV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 818,609,274
จำนวน VDO : 940
teera47 kids
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 938,727,057
จำนวน VDO : 1,103
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 890,426,858
จำนวน VDO : 932
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 682,479,381
จำนวน VDO : 272
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 563,754,365
จำนวน VDO : 731
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,114,195,447
จำนวน VDO : 2,161
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 425,441,449
จำนวน VDO : 1,132
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 928,000
จำนวนครั้งที่ดู : 175,856,096
จำนวน VDO : 1,011
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 844,000
จำนวนครั้งที่ดู : 255,055,782
จำนวน VDO : 1,141
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 465,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,121,497
จำนวน VDO : 755