ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 8,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,628,196,392
จำนวน VDO : 2,574
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 5,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,318,486,996
จำนวน VDO : 1,429
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,475,636,418
จำนวน VDO : 1,007
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 4,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,170,094,353
จำนวน VDO : 1,868
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,804,878,341
จำนวน VDO : 1,866
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,980,136,647
จำนวน VDO : 377
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,861,732,789
จำนวน VDO : 2,404
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,910,914,803
จำนวน VDO : 3,892
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 893,104,877
จำนวน VDO : 516
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 837,863,319
จำนวน VDO : 429
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,780,043,741
จำนวน VDO : 2,786
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 566,651,400
จำนวน VDO : 388
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 597,323,903
จำนวน VDO : 266
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,092,374,152
จำนวน VDO : 2,055
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 463,634,750
จำนวน VDO : 692
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 419,997,689
จำนวน VDO : 1,151
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 775,000
จำนวนครั้งที่ดู : 236,745,242
จำนวน VDO : 1,116
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 671,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,391,725
จำนวน VDO : 715
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 454,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,994,682
จำนวน VDO : 215
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 403,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,899,426
จำนวน VDO : 605