ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 9,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,253,321,385
จำนวน VDO : 3,032
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,142,415,310
จำนวน VDO : 2,268
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,349,941,811
จำนวน VDO : 1,840
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,576,236,866
จำนวน VDO : 2,268
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,227,645,926
จำนวน VDO : 1,277
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 5,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,845,054,995
จำนวน VDO : 447
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,718,383,554
จำนวน VDO : 675
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,368,837,634
จำนวน VDO : 2,841
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,756,862,421
จำนวน VDO : 4,322
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,021,889,413
จำนวน VDO : 524
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,357,641,744
จำนวน VDO : 3,149
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 646,357,104
จำนวน VDO : 502
teera47 kids
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 905,484,782
จำนวน VDO : 843
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 809,590,028
จำนวน VDO : 863
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 668,804,902
จำนวน VDO : 270
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,111,102,943
จำนวน VDO : 2,139
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 424,871,680
จำนวน VDO : 1,156
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 202,695,890
จำนวน VDO : 466
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 817,000
จำนวนครั้งที่ดู : 248,767,525
จำนวน VDO : 1,146
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 787,000
จำนวนครั้งที่ดู : 148,830,279
จำนวน VDO : 912
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 446,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,826,287
จำนวน VDO : 718