ช่อง Youtube ไทย หมวดเด็ก

ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 9,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,293,611,293
จำนวน VDO : 3,129
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,550,375,579
จำนวน VDO : 2,839
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,907,404,122
จำนวน VDO : 2,958
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 7,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,075,146,893
จำนวน VDO : 2,380
Lovely Family TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,772,003,249
จำนวน VDO : 1,831
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,353,942,839
จำนวน VDO : 902
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,157,123,292
จำนวน VDO : 703
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 5,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,719,949,762
จำนวน VDO : 3,732
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 5,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,418,799,864
จำนวน VDO : 5,348
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,001,110,982
จำนวน VDO : 3,866
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,106,157,423
จำนวน VDO : 578
WiwaWawow TV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,132,966,107
จำนวน VDO : 1,370
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 737,830,477
จำนวน VDO : 756
teera47 kids
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 948,289,047
จำนวน VDO : 1,563
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 989,591,133
จำนวน VDO : 1,062
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 816,952,403
จำนวน VDO : 1,873
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,040,790
จำนวน VDO : 55
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,096,904,012
จำนวน VDO : 2,180
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 292,311,501
จำนวน VDO : 1,435
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 358,360,249
จำนวน VDO : 899
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 859,000
จำนวนครั้งที่ดู : 261,213,432
จำนวน VDO : 1,148
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 96,274,185
จำนวน VDO : 835