ช่อง
teera47 kids
ผู้ติดตาม
2,510,000 คน
จำนวนวีดีโอ
893 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
914,655,798 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,024,251 ครั้ง
ช่อง : teera47 kids
ผู้ติดตาม : 2,510,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 893 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 914,655,798 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,024,251 ครั้ง
เป็นความรักที่พ่อ แม่ มอบให้กับลูก...และยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่ดีงามของสถาบันครอบครัวให้อยู่ติดตัวลูกไปตลอด..รวมถึงได้เห็นถึงพัฒนาการของลูก ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ อีกมากมาย..ขอเชิญชวนมาร่วมกดติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ส่งต่อความสุขร่วมกับชองของเราครับ..."ขอกราบขอบพระคุณครับ"
ตัวอย่าง VDO ของช่อง teera47 kids
ฟ้อน LOVE MOM
114 days ago
sing hippo By tammy
366 days ago