ช่อง
teera47 kids
ผู้ติดตาม
2,510,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,438 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
947,677,961 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
659,025 ครั้ง
ช่อง : teera47 kids
ผู้ติดตาม : 2,510,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,438 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 947,677,961 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 659,025 ครั้ง
เป็นความรักที่พ่อ แม่ มอบให้กับลูก...และยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่ดีงามของสถาบันครอบครัวให้อยู่ติดตัวลูกไปตลอด..รวมถึงได้เห็นถึงพัฒนาการของลูก ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ อีกมากมาย..ขอเชิญชวนมาร่วมกดติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ส่งต่อความสุขร่วมกับชองของเราครับ..."ขอกราบขอบพระคุณครับ"
ตัวอย่าง VDO ของช่อง teera47 kids
Happy Birthday to You
119 days ago
Tammy by friend
137 days ago
Tammy
185 days ago
HappY BirthdaY
212 days ago
ฟ้อน LOVE MOM
656 days ago
sing hippo By tammy
908 days ago