10 อันดับช่อง Youtube ไทย ที่มีคนเข้าชม VDO มากที่สุด
Beam Copphone
Beam Copphone
#1
7,181,669,990 ครั้ง
ครูนกเล็ก
ครูนกเล็ก
#2
6,631,248,170 ครั้ง
zbing z.
zbing z.
#3
5,196,180,551 ครั้ง
YimYam TV
YimYam TV
#4
3,810,768,174 ครั้ง
Bie The Ska
Bie The Ska
#5
3,621,108,768 ครั้ง
TV Thunder Official
TV Thunder Official
#6
3,218,783,709 ครั้ง
ZENSE Entertainment
ZENSE Entertainment
#7
3,144,920,028 ครั้ง
Kaykai Salaider
Kaykai Salaider
#8
3,032,828,929 ครั้ง
Dek Jew Chill Out
Dek Jew Chill Out
#9
2,913,264,358 ครั้ง
HeHaa TV
HeHaa TV
#10
2,692,151,687 ครั้ง
10 อันดับช่อง Youtube ไทย ที่มีผู้ติดตามช่องมากที่สุด
Kaykai Salaider
Kaykai Salaider
#1
13,800,000 คน
Bie The Ska
Bie The Ska
#2
11,800,000 คน
zbing z.
zbing z.
#3
11,800,000 คน
My Mate Nate
My Mate Nate
#4
9,430,000 คน
ครูนกเล็ก
ครูนกเล็ก
#5
8,580,000 คน
UDiEX2
UDiEX2
#6
8,000,000 คน
CGGG
CGGG
#7
7,300,000 คน
HeHaa TV
HeHaa TV
#8
6,820,000 คน
TAE
TAE
#9
6,570,000 คน
PojzPlaza
PojzPlaza
#10
6,510,000 คน
VDO แนะนำ