ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 12,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,998,376,931
จำนวน VDO : 2,195
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,217,381,064
จำนวน VDO : 696
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 7,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 972,531,931
จำนวน VDO : 721
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 6,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,601,967,055
จำนวน VDO : 1,557
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,071,467,040
จำนวน VDO : 1,695
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,508,126,577
จำนวน VDO : 1,938
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,536,504,595
จำนวน VDO : 1,916
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 707,652,453
จำนวน VDO : 977
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,025,989,850
จำนวน VDO : 1,174
KRK Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 961,593,105
จำนวน VDO : 1,315
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 869,855,789
จำนวน VDO : 597
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 693,844,965
จำนวน VDO : 1,986
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 826,425,665
จำนวน VDO : 1,383
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 528,598,768
จำนวน VDO : 703
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 543,769,577
จำนวน VDO : 1,828
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 715,226,074
จำนวน VDO : 723
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,322,602,267
จำนวน VDO : 1,295
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 995,098,449
จำนวน VDO : 2,039
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 563,751,917
จำนวน VDO : 224
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 437,143,566
จำนวน VDO : 749
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 834,197,183
จำนวน VDO : 2,487
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 750,043,238
จำนวน VDO : 1,824
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 601,833,003
จำนวน VDO : 2,751
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 514,641,869
จำนวน VDO : 1,473
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 505,403,831
จำนวน VDO : 1,428
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 400,636,055
จำนวน VDO : 1,450
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 340,805,127
จำนวน VDO : 1,158
TeamGarryMovieThai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 514,484,843
จำนวน VDO : 2,221
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 596,774,727
จำนวน VDO : 1,095
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 250,278,315
จำนวน VDO : 197
มาลี' สวยมาก
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,367,838
จำนวน VDO : 4
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 191,736,918
จำนวน VDO : 1,204
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 167,486,006
จำนวน VDO : 874
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,268,974
จำนวน VDO : 180
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,452,866
จำนวน VDO : 891
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 220,462,816
จำนวน VDO : 2,253
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,661,290
จำนวน VDO : 709
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 292,405,640
จำนวน VDO : 1,497
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 857,000
จำนวนครั้งที่ดู : 81,708,549
จำนวน VDO : 750
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 845,000
จำนวนครั้งที่ดู : 153,992,963
จำนวน VDO : 485
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 96,326,865
จำนวน VDO : 2,175
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 805,000
จำนวนครั้งที่ดู : 133,746,718
จำนวน VDO : 1,691
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 765,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,177,880
จำนวน VDO : 2,156
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 722,000
จำนวนครั้งที่ดู : 169,427,962
จำนวน VDO : 2,514
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 719,000
จำนวนครั้งที่ดู : 199,951,585
จำนวน VDO : 3,733
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 681,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,683,936
จำนวน VDO : 204
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 638,000
จำนวนครั้งที่ดู : 148,445,563
จำนวน VDO : 664
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 636,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,468,406
จำนวน VDO : 362
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 514,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,633,844
จำนวน VDO : 195
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 485,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,045,649
จำนวน VDO : 162
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 459,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,664,692
จำนวน VDO : 183
GAMER XD
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 119,658,147
จำนวน VDO : 2,064