ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 15,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,667,119,026
จำนวน VDO : 2,560
RUOK FF
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 9,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 577,468,145
จำนวน VDO : 113
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,337,180,638
จำนวน VDO : 866
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,018,268,645
จำนวน VDO : 809
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 7,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,991,989,251
จำนวน VDO : 1,799
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,593,792,556
จำนวน VDO : 2,033
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 7,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,654,607,063
จำนวน VDO : 2,100
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,164,217,239
จำนวน VDO : 1,331
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,774,731,880
จำนวน VDO : 2,172
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 5,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,039,809,264
จำนวน VDO : 1,166
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,243,336,256
จำนวน VDO : 805
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 901,391,202
จำนวน VDO : 1,444
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 749,698,298
จำนวน VDO : 2,302
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,049,922,122
จำนวน VDO : 909
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 589,113,724
จำนวน VDO : 776
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 613,079,819
จำนวน VDO : 2,143
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,566,906,212
จำนวน VDO : 1,475
Thanks For Watching
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,620,200,523
จำนวน VDO : 3,293
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,307,651,225
จำนวน VDO : 2,354
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 906,906,485
จำนวน VDO : 2,051
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 617,456,756
จำนวน VDO : 263
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 919,916,246
จำนวน VDO : 2,833
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 506,109,933
จำนวน VDO : 963
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 615,166,707
จำนวน VDO : 1,600
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 632,359,500
จำนวน VDO : 3,089
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 573,951,403
จำนวน VDO : 1,668
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 416,659,915
จำนวน VDO : 1,440
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 832,921,649
จำนวน VDO : 1,250
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 459,226,318
จำนวน VDO : 1,596
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 273,323,267
จำนวน VDO : 213
Attempt Z
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 295,607,111
จำนวน VDO : 1,090
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 223,596,283
จำนวน VDO : 1,354
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 221,683,157
จำนวน VDO : 1,048
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,086,264
จำนวน VDO : 232
Lucky Camel11
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 307,286,075
จำนวน VDO : 308
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 119,484,438
จำนวน VDO : 993
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 244,594,459
จำนวน VDO : 2,588
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,742,717
จำนวน VDO : 1,792
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,618,092
จำนวน VDO : 776
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 117,820,721
จำนวน VDO : 2,462
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 926,000
จำนวนครั้งที่ดู : 124,174,680
จำนวน VDO : 2,459
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 916,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,449,525
จำนวน VDO : 947
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 914,000
จำนวนครั้งที่ดู : 171,144,043
จำนวน VDO : 595
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 825,000
จำนวนครั้งที่ดู : 141,040,099
จำนวน VDO : 1,840
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 824,000
จำนวนครั้งที่ดู : 241,130,592
จำนวน VDO : 762
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 757,000
จำนวนครั้งที่ดู : 198,952,737
จำนวน VDO : 3,205
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 734,000
จำนวนครั้งที่ดู : 209,382,242
จำนวน VDO : 3,975
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 731,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,218,278
จำนวน VDO : 2,120
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 679,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,575,683
จำนวน VDO : 140
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 653,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,364,084
จำนวน VDO : 511
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,035,418
จำนวน VDO : 236
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 484,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,389,832
จำนวน VDO : 213
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 457,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,439,893
จำนวน VDO : 181