ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 13,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,390,191,100
จำนวน VDO : 2,286
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,245,072,728
จำนวน VDO : 736
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 7,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 986,191,886
จำนวน VDO : 737
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 7,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,698,588,887
จำนวน VDO : 1,611
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,203,499,406
จำนวน VDO : 1,783
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,556,918,641
จำนวน VDO : 1,981
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,592,819,972
จำนวน VDO : 1,971
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 5,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 767,283,927
จำนวน VDO : 1,062
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,021,248,557
จำนวน VDO : 1,159
KRK Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 985,315,667
จำนวน VDO : 1,338
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 986,676,605
จำนวน VDO : 647
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 708,828,366
จำนวน VDO : 2,050
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 844,333,900
จำนวน VDO : 1,412
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 576,840,252
จำนวน VDO : 754
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 561,402,320
จำนวน VDO : 1,898
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 792,295,197
จำนวน VDO : 777
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,373,338,924
จำนวน VDO : 1,334
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,061,474,832
จำนวน VDO : 2,114
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 580,082,889
จำนวน VDO : 238
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 459,514,253
จำนวน VDO : 795
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 855,838,269
จำนวน VDO : 2,574
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 773,719,570
จำนวน VDO : 1,875
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 611,925,658
จำนวน VDO : 2,849
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 536,639,435
จำนวน VDO : 1,468
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 531,232,962
จำนวน VDO : 1,527
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 356,200,568
จำนวน VDO : 1,218
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 414,768,343
จำนวน VDO : 1,479
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 644,407,999
จำนวน VDO : 1,132
TeamGarryMovieThai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 517,782,340
จำนวน VDO : 2,268
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 244,821,991
จำนวน VDO : 188
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 200,095,545
จำนวน VDO : 1,254
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 182,104,816
จำนวน VDO : 922
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,055,943
จำนวน VDO : 204
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 115,227,188
จำนวน VDO : 908
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 227,414,197
จำนวน VDO : 2,376
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,219,024
จำนวน VDO : 736
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 280,359,754
จำนวน VDO : 1,564
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 886,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,051,290
จำนวน VDO : 796
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 864,000
จำนวนครั้งที่ดู : 101,343,717
จำนวน VDO : 2,258
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 863,000
จำนวนครั้งที่ดู : 157,629,809
จำนวน VDO : 511
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 807,000
จำนวนครั้งที่ดู : 135,054,094
จำนวน VDO : 1,729
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 803,000
จำนวนครั้งที่ดู : 116,190,883
จำนวน VDO : 2,233
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 176,707,468
จำนวน VDO : 2,662
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 724,000
จำนวนครั้งที่ดู : 203,584,657
จำนวน VDO : 3,836
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,038,967
จำนวน VDO : 212
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 666,000
จำนวนครั้งที่ดู : 167,076,615
จำนวน VDO : 693
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 645,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,992,396
จำนวน VDO : 414
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,466,644
จำนวน VDO : 205
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 486,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,166,605
จำนวน VDO : 180
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 459,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,045,387
จำนวน VDO : 183
GAMER XD
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 119,827,903
จำนวน VDO : 2,113