ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 17,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,927,341,479
จำนวน VDO : 3,010
RUOK FF
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 10,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 648,989,839
จำนวน VDO : 176
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,369,505,208
จำนวน VDO : 1,045
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 8,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,224,791,555
จำนวน VDO : 2,195
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 8,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,092,330,570
จำนวน VDO : 2,392
1412 CH
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 8,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,494,620,319
จำนวน VDO : 1,259
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,031,405,236
จำนวน VDO : 849
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 7,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,718,765,840
จำนวน VDO : 2,239
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 7,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,513,719,076
จำนวน VDO : 1,929
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,951,232,779
จำนวน VDO : 2,480
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 5,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,064,447,890
จำนวน VDO : 1,172
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 5,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,590,568,526
จำนวน VDO : 1,056
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,087,603,185
จำนวน VDO : 1,780
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 744,448,807
จำนวน VDO : 990
Thanks For Watching
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,330,131,044
จำนวน VDO : 4,428
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,165,791,306
จำนวน VDO : 1,000
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 4,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 804,017,955
จำนวน VDO : 2,641
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 579,703,520
จำนวน VDO : 2,243
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,562,455,702
จำนวน VDO : 2,732
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,725,802,047
จำนวน VDO : 1,908
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 971,094,224
จำนวน VDO : 2,265
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 660,702,706
จำนวน VDO : 279
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 989,686,339
จำนวน VDO : 3,212
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 541,099,462
จำนวน VDO : 1,170
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 700,531,246
จำนวน VDO : 1,875
VVFwave Kung
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 613,236,875
จำนวน VDO : 3,118
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 489,088,832
จำนวน VDO : 1,762
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 644,979,597
จำนวน VDO : 1,938
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 423,354,136
จำนวน VDO : 365
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 638,670,460
จำนวน VDO : 3,282
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,073,732,771
จำนวน VDO : 1,432
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 536,574,674
จำนวน VDO : 1,872
Attempt Z
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 302,707,341
จำนวน VDO : 1,155
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 277,777,570
จำนวน VDO : 1,359
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 244,241,068
จำนวน VDO : 1,476
Slapper
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 384,144,737
จำนวน VDO : 2,370
Lucky Camel11
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 549,127,927
จำนวน VDO : 545
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 164,701,665
จำนวน VDO : 245
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 130,807,290
จำนวน VDO : 2,799
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 259,065,128
จำนวน VDO : 2,861
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 122,021,013
จำนวน VDO : 1,092
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 320,541,330
จำนวน VDO : 2,168
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 348,433,051
จำนวน VDO : 920
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,072,645
จำนวน VDO : 772
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 985,000
จำนวนครั้งที่ดู : 129,857,406
จำนวน VDO : 2,679
Gladiuz KB
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 983,000
จำนวนครั้งที่ดู : 272,811,620
จำนวน VDO : 1,401
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 946,000
จำนวนครั้งที่ดู : 188,773,694
จำนวน VDO : 765
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 929,000
จำนวนครั้งที่ดู : 368,745,029
จำนวน VDO : 4,467
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 927,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,189,882
จำนวน VDO : 1,125
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 834,000
จำนวนครั้งที่ดู : 147,357,958
จำนวน VDO : 2,001
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 741,000
จำนวนครั้งที่ดู : 215,880,457
จำนวน VDO : 4,209
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 725,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,456,444
จำนวน VDO : 2,142
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 678,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,660,262
จำนวน VDO : 789
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 668,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 554,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,721,580
จำนวน VDO : 242
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,546,425
จำนวน VDO : 251
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 452,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,247,939
จำนวน VDO : 181