ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 14,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,914,012,006
จำนวน VDO : 2,384
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,299,805,814
จำนวน VDO : 806
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 7,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,004,144,145
จำนวน VDO : 781
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 7,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,821,000,990
จำนวน VDO : 1,657
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,357,321,791
จำนวน VDO : 1,890
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,607,533,721
จำนวน VDO : 2,035
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,669,476,196
จำนวน VDO : 2,042
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 5,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 910,624,597
จำนวน VDO : 1,200
KRK Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,031,766,645
จำนวน VDO : 1,357
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,039,035,241
จำนวน VDO : 1,164
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,102,504,725
จำนวน VDO : 705
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 723,702,223
จำนวน VDO : 2,135
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 913,884,789
จำนวน VDO : 1,478
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 518,893,521
จำนวน VDO : 677
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 919,487,114
จำนวน VDO : 834
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 585,377,662
จำนวน VDO : 1,976
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,467,416,516
จำนวน VDO : 1,393
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,159,342,504
จำนวน VDO : 2,202
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 596,944,762
จำนวน VDO : 245
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 825,944,547
จำนวน VDO : 1,939
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 481,115,114
จำนวน VDO : 861
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 881,146,736
จำนวน VDO : 2,661
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 621,320,634
จำนวน VDO : 2,937
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 571,814,136
จำนวน VDO : 1,510
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 548,098,212
จำนวน VDO : 1,558
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 379,948,984
จำนวน VDO : 1,301
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 718,703,211
จำนวน VDO : 1,175
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 431,419,597
จำนวน VDO : 1,524
TeamGarryMovieThai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 522,162,315
จำนวน VDO : 2,321
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 266,699,871
จำนวน VDO : 193
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 211,221,189
จำนวน VDO : 1,307
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 199,553,879
จำนวน VDO : 963
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 144,032,820
จำนวน VDO : 232
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 117,086,902
จำนวน VDO : 941
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 106,272,086
จำนวน VDO : 750
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 233,598,872
จำนวน VDO : 2,504
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 288,395,665
จำนวน VDO : 1,669
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 944,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,497,540
จำนวน VDO : 2,339
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 901,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,517,134
จำนวน VDO : 852
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 881,000
จำนวนครั้งที่ดู : 161,830,384
จำนวน VDO : 538
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 852,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,038,164
จำนวน VDO : 2,327
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 817,000
จำนวนครั้งที่ดู : 137,404,729
จำนวน VDO : 1,779
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 741,000
จำนวนครั้งที่ดู : 185,879,767
จำนวน VDO : 2,871
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 733,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,025,152
จำนวน VDO : 2,119
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 728,000
จำนวนครั้งที่ดู : 206,408,871
จำนวน VDO : 3,882
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 194,466,923
จำนวน VDO : 723
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 682,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,074,165
จำนวน VDO : 125
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 648,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,565,978
จำนวน VDO : 455
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 555,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,233,647
จำนวน VDO : 229
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 486,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,262,675
จำนวน VDO : 190
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 458,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,392,533
จำนวน VDO : 183
GAMER XD
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0