ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 18,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,958,379,466
จำนวน VDO : 3,464
RUOK FF
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 10,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 672,539,141
จำนวน VDO : 188
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 8,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,364,573,531
จำนวน VDO : 2,446
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,388,824,328
จำนวน VDO : 1,263
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 8,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,419,772,240
จำนวน VDO : 2,654
1412 CH
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 8,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,528,085,484
จำนวน VDO : 1,302
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 995,079,170
จำนวน VDO : 735
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 7,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,760,847,954
จำนวน VDO : 2,330
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 7,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,052,522,967
จำนวน VDO : 2,684
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 5,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,823,775,177
จำนวน VDO : 1,276
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 5,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,072,049,467
จำนวน VDO : 1,173
Thanks For Watching
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,714,836,455
จำนวน VDO : 5,195
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 842,813,232
จำนวน VDO : 1,210
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,022,133,548
จำนวน VDO : 1,768
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,260,887,808
จำนวน VDO : 1,129
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 4,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 854,314,504
จำนวน VDO : 2,955
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,746,547,270
จำนวน VDO : 3,078
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,820,200,916
จำนวน VDO : 2,272
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 628,801,675
จำนวน VDO : 2,469
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,002,002,765
จำนวน VDO : 2,393
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 675,133,083
จำนวน VDO : 294
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,022,661,565
จำนวน VDO : 3,500
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 558,254,749
จำนวน VDO : 1,306
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 749,518,155
จำนวน VDO : 2,122
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 494,278,532
จำนวน VDO : 422
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 528,188,323
จำนวน VDO : 2,161
VVFwave Kung
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 622,319,304
จำนวน VDO : 3,372
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 680,324,095
จำนวน VDO : 2,241
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,265,331,497
จำนวน VDO : 1,581
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 595,418,195
จำนวน VDO : 2,061
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 639,919,216
จำนวน VDO : 3,288
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 329,089,344
จำนวน VDO : 1,601
Attempt Z
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 305,415,506
จำนวน VDO : 1,246
Slapper
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 430,333,257
จำนวน VDO : 2,623
Lucky Camel11
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 666,630,766
จำนวน VDO : 678
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 255,405,831
จำนวน VDO : 1,579
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 170,614,915
จำนวน VDO : 288
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 141,413,733
จำนวน VDO : 3,045
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 437,792,109
จำนวน VDO : 1,079
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 271,356,798
จำนวน VDO : 3,171
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 331,939,909
จำนวน VDO : 2,553
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 123,297,196
จำนวน VDO : 1,216
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,237,434
จำนวน VDO : 825
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 492,572,110
จำนวน VDO : 5,294
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 135,909,357
จำนวน VDO : 2,941
Gladiuz KB
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 989,000
จำนวนครั้งที่ดู : 282,226,182
จำนวน VDO : 1,506
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 963,000
จำนวนครั้งที่ดู : 199,019,478
จำนวน VDO : 899
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 933,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,153,119
จำนวน VDO : 1,277
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 839,000
จำนวนครั้งที่ดู : 152,412,773
จำนวน VDO : 2,098
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 764,000
จำนวนครั้งที่ดู : 230,126,636
จำนวน VDO : 4,458
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 734,000
จำนวนครั้งที่ดู : 116,182,636
จำนวน VDO : 1,152
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 721,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,545,548
จำนวน VDO : 2,143
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 662,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 549,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,972,100
จำนวน VDO : 243
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 475,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,654,327
จำนวน VDO : 348
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 449,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,625,212
จำนวน VDO : 181