ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 14,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,264,022,364
จำนวน VDO : 2,458
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,321,410,878
จำนวน VDO : 838
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,011,935,998
จำนวน VDO : 798
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 7,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,906,341,527
จำนวน VDO : 1,721
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,464,254,067
จำนวน VDO : 1,956
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,630,986,065
จำนวน VDO : 2,075
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,132,705,549
จำนวน VDO : 1,315
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,721,681,016
จำนวน VDO : 2,097
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 5,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,047,728,503
จำนวน VDO : 1,165
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,161,308,171
จำนวน VDO : 747
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 944,188,257
จำนวน VDO : 1,495
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 736,785,869
จำนวน VDO : 2,212
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 551,428,471
จำนวน VDO : 722
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 991,549,711
จำนวน VDO : 879
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 600,443,635
จำนวน VDO : 2,051
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,513,384,674
จำนวน VDO : 1,419
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,229,494,453
จำนวน VDO : 2,266
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 865,335,425
จำนวน VDO : 1,983
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 608,581,663
จำนวน VDO : 263
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 896,803,127
จำนวน VDO : 2,728
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 491,357,482
จำนวน VDO : 904
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 593,782,248
จำนวน VDO : 1,565
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 625,392,390
จำนวน VDO : 3,007
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 560,112,252
จำนวน VDO : 1,606
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 397,572,266
จำนวน VDO : 1,360
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 773,240,442
จำนวน VDO : 1,206
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 443,932,702
จำนวน VDO : 1,558
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 271,473,679
จำนวน VDO : 203
Attempt Z
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 292,130,631
จำนวน VDO : 1,058
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 216,940,117
จำนวน VDO : 1,339
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 209,342,810
จำนวน VDO : 995
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 147,620,012
จำนวน VDO : 232
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,345,068
จำนวน VDO : 969
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 241,664,841
จำนวน VDO : 2,545
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 294,193,710
จำนวน VDO : 1,722
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,571,327
จำนวน VDO : 764
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 112,949,034
จำนวน VDO : 2,387
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 904,000
จำนวนครั้งที่ดู : 95,064,527
จำนวน VDO : 893
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 894,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,316,783
จำนวน VDO : 564
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 887,000
จำนวนครั้งที่ดู : 121,808,136
จำนวน VDO : 2,385
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 821,000
จำนวนครั้งที่ดู : 139,061,061
จำนวน VDO : 1,802
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 757,000
จำนวนครั้งที่ดู : 213,586,621
จำนวน VDO : 741
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 748,000
จำนวนครั้งที่ดู : 192,355,625
จำนวน VDO : 3,036
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 732,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,136,360
จำนวน VDO : 2,120
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 731,000
จำนวนครั้งที่ดู : 207,862,898
จำนวน VDO : 3,924
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,337,345
จำนวน VDO : 136
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 651,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,624,116
จำนวน VDO : 493
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 562,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,614,909
จำนวน VDO : 236
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 486,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,322,283
จำนวน VDO : 198
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 458,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,231,582
จำนวน VDO : 181