ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 16,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,206,479,658
จำนวน VDO : 2,723
RUOK FF
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 10,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 620,727,424
จำนวน VDO : 139
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,350,918,120
จำนวน VDO : 908
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 8,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,110,835,602
จำนวน VDO : 1,915
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,027,208,870
จำนวน VDO : 847
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,783,463,380
จำนวน VDO : 2,148
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 7,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,692,077,756
จำนวน VDO : 2,175
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,338,576,022
จำนวน VDO : 50
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,854,555,947
จำนวน VDO : 2,287
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 5,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,053,912,687
จำนวน VDO : 1,166
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,404,449,962
จำนวน VDO : 895
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 663,280,252
จำนวน VDO : 860
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 990,035,025
จำนวน VDO : 1,571
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,107,935,363
จำนวน VDO : 946
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 767,933,451
จำนวน VDO : 2,440
Thanks For Watching
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,969,517,299
จำนวน VDO : 3,740
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 551,380,190
จำนวน VDO : 2,034
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,630,448,177
จำนวน VDO : 1,567
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,422,360,627
จำนวน VDO : 2,493
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 941,609,055
จำนวน VDO : 2,130
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 639,178,012
จำนวน VDO : 270
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 949,273,534
จำนวน VDO : 2,966
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 524,329,663
จำนวน VDO : 1,047
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 655,046,997
จำนวน VDO : 1,685
VVFwave Kung
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 586,089,735
จำนวน VDO : 2,871
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 636,194,320
จำนวน VDO : 3,185
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 441,948,223
จำนวน VDO : 1,560
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 601,772,883
จำนวน VDO : 1,759
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 927,324,678
จำนวน VDO : 1,318
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 486,989,671
จำนวน VDO : 1,671
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 294,294,211
จำนวน VDO : 226
Attempt Z
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,775,752
จำนวน VDO : 1,125
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 234,001,066
จำนวน VDO : 1,394
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 236,869,520
จำนวน VDO : 1,096
Slapper
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 345,613,139
จำนวน VDO : 2,151
Lucky Camel11
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 392,137,681
จำนวน VDO : 372
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 157,537,834
จำนวน VDO : 232
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,852,342
จำนวน VDO : 1,023
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 249,949,851
จำนวน VDO : 2,629
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 123,120,227
จำนวน VDO : 2,589
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 306,540,666
จำนวน VDO : 1,890
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,187,296
จำนวน VDO : 784
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 287,525,580
จำนวน VDO : 803
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 961,000
จำนวนครั้งที่ดู : 126,980,259
จำนวน VDO : 2,552
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 931,000
จำนวนครั้งที่ดู : 179,347,500
จำนวน VDO : 657
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 919,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,189,024
จำนวน VDO : 1,026
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 829,000
จำนวนครั้งที่ดู : 143,727,245
จำนวน VDO : 1,890
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 771,000
จำนวนครั้งที่ดู : 210,450,054
จำนวน VDO : 3,474
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 736,000
จำนวนครั้งที่ดู : 211,712,125
จำนวน VDO : 4,031
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 728,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,336,157
จำนวน VDO : 2,134
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 675,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 659,000
จำนวนครั้งที่ดู : 97,274,601
จำนวน VDO : 555
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 559,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,449,714
จำนวน VDO : 236
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 483,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,474,209
จำนวน VDO : 237
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 455,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,761,827
จำนวน VDO : 181