ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 17,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,473,720,022
จำนวน VDO : 3,255
RUOK FF
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 10,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 660,021,956
จำนวน VDO : 177
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,382,103,119
จำนวน VDO : 1,179
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 8,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,311,263,118
จำนวน VDO : 2,321
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 8,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,267,848,983
จำนวน VDO : 2,533
1412 CH
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 8,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,523,659,833
จำนวน VDO : 1,331
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 8,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,005,005,959
จำนวน VDO : 768
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 7,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,667,349,793
จำนวน VDO : 2,164
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 7,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,735,728,096
จำนวน VDO : 2,241
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,010,255,766
จำนวน VDO : 2,608
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 5,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,722,050,737
จำนวน VDO : 1,176
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 5,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,069,191,948
จำนวน VDO : 1,172
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,148,658,567
จำนวน VDO : 1,899
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 800,251,718
จำนวน VDO : 1,090
Thanks For Watching
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,551,505,288
จำนวน VDO : 4,873
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,223,363,679
จำนวน VDO : 1,073
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 4,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 829,983,784
จำนวน VDO : 2,816
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,666,304,699
จำนวน VDO : 2,922
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,783,394,323
จำนวน VDO : 2,119
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 623,838,058
จำนวน VDO : 2,406
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 3,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 991,220,606
จำนวน VDO : 2,340
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 669,522,616
จำนวน VDO : 288
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,011,009,825
จำนวน VDO : 3,368
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 552,830,246
จำนวน VDO : 1,282
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 730,630,943
จำนวน VDO : 2,035
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 489,978,678
จำนวน VDO : 404
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 512,714,120
จำนวน VDO : 1,988
VVFwave Kung
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 619,365,589
จำนวน VDO : 3,276
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 667,401,883
จำนวน VDO : 2,060
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,179,178,238
จำนวน VDO : 1,514
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 639,609,538
จำนวน VDO : 3,286
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 569,008,216
จำนวน VDO : 1,957
Attempt Z
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 304,472,967
จำนวน VDO : 1,179
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 308,173,127
จำนวน VDO : 1,523
Slapper
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 408,215,728
จำนวน VDO : 2,504
Lucky Camel11
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 630,578,765
จำนวน VDO : 613
FeelingRock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 251,376,741
จำนวน VDO : 1,543
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 168,589,687
จำนวน VDO : 278
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 136,835,190
จำนวน VDO : 2,919
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 394,629,995
จำนวน VDO : 1,006
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 265,939,866
จำนวน VDO : 3,031
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 122,834,734
จำนวน VDO : 1,179
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 326,871,444
จำนวน VDO : 2,376
17Arm
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,157,965
จำนวน VDO : 821
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,752,956
จำนวน VDO : 2,776
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 997,000
จำนวนครั้งที่ดู : 445,612,593
จำนวน VDO : 4,962
Gladiuz KB
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 986,000
จำนวนครั้งที่ดู : 277,326,714
จำนวน VDO : 1,442
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 959,000
จำนวนครั้งที่ดู : 195,671,090
จำนวน VDO : 840
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 926,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,785,020
จำนวน VDO : 1,167
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 835,000
จำนวนครั้งที่ดู : 149,138,460
จำนวน VDO : 2,069
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 757,000
จำนวนครั้งที่ดู : 224,755,810
จำนวน VDO : 4,365
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 722,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,513,335
จำนวน VDO : 2,142
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 716,000
จำนวนครั้งที่ดู : 111,810,240
จำนวน VDO : 956
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 664,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 551,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,855,242
จำนวน VDO : 242
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 477,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,625,465
จำนวน VDO : 340
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,472,298
จำนวน VDO : 181