ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่เกมส์

zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 9,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,837,222,382
จำนวน VDO : 1,697
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 5,930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,120,397,403
จำนวน VDO : 1,674
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 671,213,663
จำนวน VDO : 430
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 605,721,959
จำนวน VDO : 410
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,413,831,961
จำนวน VDO : 1,224
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 935,160,788
จำนวน VDO : 1,297
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 4,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,129,895,792
จำนวน VDO : 1,589
KRK Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 733,291,663
จำนวน VDO : 1,188
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 856,111,442
จำนวน VDO : 1,085
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 534,670,290
จำนวน VDO : 1,599
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 593,117,629
จำนวน VDO : 908
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 677,353,695
จำนวน VDO : 1,159
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 448,521,315
จำนวน VDO : 1,472
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 269,721,187
จำนวน VDO : 353
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 387,054,419
จำนวน VDO : 302
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 361,047,804
จำนวน VDO : 544
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 851,552,159
จำนวน VDO : 997
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 444,025,396
จำนวน VDO : 198
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 655,037,496
จำนวน VDO : 2,017
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 589,210,779
จำนวน VDO : 1,623
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 594,165,209
จำนวน VDO : 1,536
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 508,503,545
จำนวน VDO : 2,180
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 368,551,606
จำนวน VDO : 1,059
TeamGarryMovieThai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 471,373,659
จำนวน VDO : 1,841
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 319,706,264
จำนวน VDO : 353
NONTAKAN N.S.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 294,116,271
จำนวน VDO : 1,251
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 304,491,788
จำนวน VDO : 882
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 316,278,475
จำนวน VDO : 1,290
Feeling Rock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,947,925
จำนวน VDO : 951
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 193,794,734
จำนวน VDO : 297
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 160,393,956
จำนวน VDO : 750
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 953,000
จำนวนครั้งที่ดู : 168,569,498
จำนวน VDO : 1,565
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 947,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,975,834
จำนวน VDO : 797
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 919,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,636,266
จำนวน VDO : 615
มาลี สวยมากX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 912,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,072,191
จำนวน VDO : 239
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 222,364,060
จำนวน VDO : 998
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 787,000
จำนวนครั้งที่ดู : 133,733,602
จำนวน VDO : 360
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 778,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,695,273
จำนวน VDO : 1,424
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,918,340
จำนวน VDO : 538
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 693,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,393,884
จำนวน VDO : 1,843
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 647,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,824,692
จำนวน VDO : 1,797
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 634,000
จำนวนครั้งที่ดู : 73,638,615
จำนวน VDO : 243
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 629,000
จำนวนครั้งที่ดู : 80,784,031
จำนวน VDO : 586
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 576,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,593,205
จำนวน VDO : 30
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 569,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,816,518
จำนวน VDO : 1,819
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 435,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,447,819
จำนวน VDO : 124
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 421,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,927,889
จำนวน VDO : 183
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 331,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,955,840
จำนวน VDO : 72
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 245,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,008,928
จำนวน VDO : 389
GAMER XD
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 105,065,302
จำนวน VDO : 411
SFTV steep familytv
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 119,563,723
จำนวน VDO : 1,977