ช่อง Youtube ไทยทั้งหมด ทุกหมวดหมู่

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 12,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,584,977,163
จำนวน VDO : 301
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 10,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,322,713,468
จำนวน VDO : 996
zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 10,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,507,841,713
จำนวน VDO : 1,889
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 8,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,773,746,885
จำนวน VDO : 936
ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 8,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,321,162,144
จำนวน VDO : 2,433
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 7,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 948,313,108
จำนวน VDO : 573
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 777,209,271
จำนวน VDO : 534
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,090,164,937
จำนวน VDO : 1,220
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,282,867,531
จำนวน VDO : 1,845
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,413,831,063
จำนวน VDO : 595
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 5,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,206,540,414
จำนวน VDO : 1,414
PEACH EAT LAEK
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 5,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 780,477,033
จำนวน VDO : 298
Mark Wiens
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 5,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,143,619,731
จำนวน VDO : 1,048
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,623,312,834
จำนวน VDO : 1,366
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,271,755,219
จำนวน VDO : 1,710
The Inner Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,307,334,490
จำนวน VDO : 1,300
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 832,127,276
จำนวน VDO : 1,135
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,029,544,283
จำนวน VDO : 1,283
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 651,633,780
จำนวน VDO : 506
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,191,899,868
จำนวน VDO : 379
MR.B
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 506,495,523
จำนวน VDO : 236
KRK Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 837,348,278
จำนวน VDO : 1,246
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,292,356,509
จำนวน VDO : 742
Lovely Kids Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,122,166,490
จำนวน VDO : 881
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 909,826,322
จำนวน VDO : 1,119
Illslick thelegandary
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,149,721,119
จำนวน VDO : 107
OKyouLIKEs
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 501,771,389
จำนวน VDO : 394
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 4,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,221,846,954
จำนวน VDO : 1,744
TopSib Thailand
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 738,049,902
จำนวน VDO : 492
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,209,446,727
จำนวน VDO : 1,734
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 879,632,987
จำนวน VDO : 504
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 839,250,997
จำนวน VDO : 1,087
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,652,602,625
จำนวน VDO : 367
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 754,262,359
จำนวน VDO : 419
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,611,005,787
จำนวน VDO : 2,261
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 707,410,899
จำนวน VDO : 188
My Pony
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,273,634,799
จำนวน VDO : 585
Jannine Weigel
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 656,805,872
จำนวน VDO : 400
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,675,738,356
จำนวน VDO : 3,756
Epic Time
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 706,866,320
จำนวน VDO : 379
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 822,028,876
จำนวน VDO : 505
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 598,112,850
จำนวน VDO : 1,754
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 680,255,204
จำนวน VDO : 437
ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,344,344,034
จำนวน VDO : 514
Jamezabang J-Z-B
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 574,321,158
จำนวน VDO : 402
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 363,508,488
จำนวน VDO : 366
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 747,706,720
จำนวน VDO : 1,278
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 635,951,103
จำนวน VDO : 353
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 647,107,292
จำนวน VDO : 300
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 560,903,646
จำนวน VDO : 425
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 329,276,870
จำนวน VDO : 172
หม่อมถนัดแดก
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 824,501,558
จำนวน VDO : 1,045
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 484,198,837
จำนวน VDO : 1,607
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 366,740,317
จำนวน VDO : 498
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 478,568,457
จำนวน VDO : 367
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 586,187,233
จำนวน VDO : 327
เซิ้ง MUSiC
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,772,714,383
จำนวน VDO : 94
Thibaan Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,288,153,436
จำนวน VDO : 375
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 441,200,132
จำนวน VDO : 610
Sprite Salaider
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,873,807
จำนวน VDO : 39
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 456,311,720
จำนวน VDO : 228
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 320,283,863
จำนวน VDO : 321
GoodDayOfficial
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 912,397,153
จำนวน VDO : 1,291
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,426,576
จำนวน VDO : 120
Whattheduck
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,452,597,789
จำนวน VDO : 908
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,531,494,752
จำนวน VDO : 2,678
MAHAHING (วง มหาหิงค์)
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,069,888,657
จำนวน VDO : 166
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,048,601,639
จำนวน VDO : 1,142
อาจารย์ยอด
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 992,538,686
จำนวน VDO : 5,408
Rapper Tery [Official]
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,137,261,751
จำนวน VDO : 100
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 601,997,506
จำนวน VDO : 610
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 171,231,047
จำนวน VDO : 111
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 492,335,376
จำนวน VDO : 1,849
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 505,931,950
จำนวน VDO : 206
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 410,536,194
จำนวน VDO : 480
เออน่า เรคคอร์ด
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,040,746,443
จำนวน VDO : 130
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 395,989,582
จำนวน VDO : 631
NEWXLIVE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 202,088,226
จำนวน VDO : 208
Bstars Music
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 2,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 580,808,666
จำนวน VDO : 624
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 738,257,574
จำนวน VDO : 1,774
ขอบสนาม (Official)
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 362,076,006
จำนวน VDO : 1,110
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 732,455,385
จำนวน VDO : 2,191
RAP IS NOW
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 602,798,676
จำนวน VDO : 2,555
SunnyHellGate
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 522,294,859
จำนวน VDO : 248
My Mesuan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 255,975,031
จำนวน VDO : 562
MOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 321,764,167
จำนวน VDO : 434
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,226,075
จำนวน VDO : 627
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 654,280,932
จำนวน VDO : 1,657
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 511,137,998
จำนวน VDO : 605
FoodTravelTVChannel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 769,404,469
จำนวน VDO : 5,431
Arainy
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 439,203,653
จำนวน VDO : 342
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 325,158,967
จำนวน VDO : 488
BNK48
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 543,993,747
จำนวน VDO : 539
สายชิว บิดหมดปลอก ถอกหมดปลาย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 414,200,896
จำนวน VDO : 1,282
RachYO
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 407,343,665
จำนวน VDO : 16
THEWINNER TV
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 454,251,609
จำนวน VDO : 404
werkgang
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,379,726,170
จำนวน VDO : 1,113
Layza Racing
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 258,227,456
จำนวน VDO : 648
ปู่จ๋าน ลองไมค์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 569,592,819
จำนวน VDO : 50
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 399,046,869
จำนวน VDO : 739
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 544,686,795
จำนวน VDO : 2,372
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 258,123,801
จำนวน VDO : 347
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 371,544,908
จำนวน VDO : 318
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 449,011,165
จำนวน VDO : 590
Followme Official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 112,430,410
จำนวน VDO : 146
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 263,637,536
จำนวน VDO : 562
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 435,493,644
จำนวน VDO : 1,248
NotIsGoD เบสไวน์
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 632,303,673
จำนวน VDO : 308
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 248,030,611
จำนวน VDO : 246
believe records
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2009
จำนวนคนติดตาม : 1,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,124,947,489
จำนวน VDO : 263
TeamGarryMovieThai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 492,046,982
จำนวน VDO : 2,019
SPY Channel
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 185,324,512
จำนวน VDO : 494
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 178,694,815
จำนวน VDO : 324
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 183,322,275
จำนวน VDO : 257
Tamjaitood official
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 177,119,686
จำนวน VDO : 117
Nontakan Ns.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 335,537,531
จำนวน VDO : 1,338
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 390,546,123
จำนวน VDO : 1,348
BlackMoon
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 243,892,619
จำนวน VDO : 272
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 277,930,414
จำนวน VDO : 454
tigercrychannel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 594,471,224
จำนวน VDO : 648
พี่เสือ มาแล้ว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 170,198,790
จำนวน VDO : 445
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,075,729,867
จำนวน VDO : 2,012
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 395,521,752
จำนวน VDO : 964
Atompakon
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 265,452,766
จำนวน VDO : 438
Yummy Yum
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 562,236,272
จำนวน VDO : 265
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,724,385
จำนวน VDO : 135
BILLbilly01
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 414,455,325
จำนวน VDO : 383
POMSTER Freestyle
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 205,364,156
จำนวน VDO : 148
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,977,406
จำนวน VDO : 377
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 334,318,312
จำนวน VDO : 512
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 224,344,844
จำนวน VDO : 258
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 566,125,624
จำนวน VDO : 1,602
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 222,894,434
จำนวน VDO : 375
THAI TALE
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 426,811,983
จำนวน VDO : 323
ThaiStandupComedy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 388,573,304
จำนวน VDO : 89
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,568,064
จำนวน VDO : 326
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 242,269,044
จำนวน VDO : 306
TomoNews Thailand
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,165,555,557
จำนวน VDO : 4,074
Ketchup Jo
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 200,724,565
จำนวน VDO : 340
ครัวพิศพิไล
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 188,701,979
จำนวน VDO : 1,897
M PENG C
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 185,269,413
จำนวน VDO : 321
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,504,962
จำนวน VDO : 144
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 214,986,241
จำนวน VDO : 910
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 187,619,766
จำนวน VDO : 342
Feeling Rock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 166,564,016
จำนวน VDO : 970
GU ZAP
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 273,945,575
จำนวน VDO : 1,044
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,214,272
จำนวน VDO : 51
Nobi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 164,917,247
จำนวน VDO : 473
bell eiki
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 242,398,546
จำนวน VDO : 1,595
ไอซ์ซี่ กินยั่ว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 146,012,453
จำนวน VDO : 312
Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,537,407
จำนวน VDO : 368
YUPP!
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 430,082,457
จำนวน VDO : 107
BANGKOKCIAGA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 193,481,294
จำนวน VDO : 330
เด็กเลี้ยงควาย
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 327,142,808
จำนวน VDO : 25
PleunPung
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 166,228,610
จำนวน VDO : 286
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 158,415,659
จำนวน VDO : 407
Nisamanee.Nutt
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 223,579,436
จำนวน VDO : 584
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 219,281,778
จำนวน VDO : 152
WONDERFRAME
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 125,591,088
จำนวน VDO : 126
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,929,106
จำนวน VDO : 221
nutties11311
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 140,919,474
จำนวน VDO : 656
Archita Station
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 155,989,626
จำนวน VDO : 471
LEGENDBOY
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 508,318,034
จำนวน VDO : 90
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 275,546,224
จำนวน VDO : 110
I Roam Alone
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 119,346,127
จำนวน VDO : 183
WIRI
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,455,121
จำนวน VDO : 219
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 190,463,416
จำนวน VDO : 406
INFINITY BANK
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 138,068,121
จำนวน VDO : 482
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 367,914,978
จำนวน VDO : 771
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 175,319,273
จำนวน VDO : 101
กินไปไทยหรั่ง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 307,343,884
จำนวน VDO : 940
POND CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,104,660
จำนวน VDO : 39
Keesamus
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 226,948,249
จำนวน VDO : 129
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 144,641,180
จำนวน VDO : 132
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 146,444,002
จำนวน VDO : 295
BORIBOON FAMILY
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 267,369,036
จำนวน VDO : 433
Moto Plaza
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,886,151
จำนวน VDO : 502
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 278,417,104
จำนวน VDO : 980
โคตรคูล
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 202,664,594
จำนวน VDO : 282
Amy Kitiya
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 192,414,142
จำนวน VDO : 892
555INFINITY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 179,645,067
จำนวน VDO : 863
มาลี' สวยมาก
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 130,228,930
จำนวน VDO : 396
Est MotoThailand
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 199,875,461
จำนวน VDO : 801
ตัวเทพ ฟุตบอล
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 187,457,467
จำนวน VDO : 840
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 406,482,095
จำนวน VDO : 1,101
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 124,542,108
จำนวน VDO : 722
KunTi
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,878,743
จำนวน VDO : 448
Namo - นะโม Official
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,209,610
จำนวน VDO : 177
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 294,065,327
จำนวน VDO : 610
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 183,794,938
จำนวน VDO : 545
StepGeekTV Online
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 227,486,727
จำนวน VDO : 2,252
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,147,234
จำนวน VDO : 223
SpokeDark TV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 232,123,721
จำนวน VDO : 2,177
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,387,556
จำนวน VDO : 94
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 74,496,472
จำนวน VDO : 114
MeeDee Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,734,010
จำนวน VDO : 723
ZuckerRider WheelieTH
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 144,492,972
จำนวน VDO : 573
Guntee Pitithan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 195,372,597
จำนวน VDO : 35
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 104,187,904
จำนวน VDO : 782
ป๊อปพิฆาตชายฝั่ง
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 322,870,023
จำนวน VDO : 1,106
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,876,370
จำนวน VDO : 281
MNF RiderTH
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 133,497,707
จำนวน VDO : 431
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 188,512,308
จำนวน VDO : 1,831
DBigbike
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 167,067,662
จำนวน VDO : 922
mintchyy
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 994,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,285,842
จำนวน VDO : 369
PjMok Channel
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 968,000
จำนวนครั้งที่ดู : 144,712,045
จำนวน VDO : 953
TheghostradioOfficial
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 956,000
จำนวนครั้งที่ดู : 593,247,218
จำนวน VDO : 2,985
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 954,000
จำนวนครั้งที่ดู : 143,010,432
จำนวน VDO : 174
อร่อยพุง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 166,212,292
จำนวน VDO : 535
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 944,000
จำนวนครั้งที่ดู : 247,114,281
จำนวน VDO : 1,153
ZoneGus LifeOnTheWorld
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 212,797,673
จำนวน VDO : 316
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 939,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,511,526
จำนวน VDO : 85
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 939,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,581,801
จำนวน VDO : 207
การ์ตูนดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 936,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,160,848
จำนวน VDO : 112
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 936,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,985,658
จำนวน VDO : 153
Point of View
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2009
จำนวนคนติดตาม : 927,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,912,946
จำนวน VDO : 618
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 925,000
จำนวนครั้งที่ดู : 216,495,610
จำนวน VDO : 479
Topby Toast
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 919,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,810,642
จำนวน VDO : 143
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 919,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,910,862
จำนวน VDO : 265
DOMteamwork
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,366,891
จำนวน VDO : 161
Boss Fammozy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 909,000
จำนวนครั้งที่ดู : 117,413,358
จำนวน VDO : 450
NOBLUK
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 905,000
จำนวนครั้งที่ดู : 125,397,757
จำนวน VDO : 515
Kanomroo
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 901,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,499,188
จำนวน VDO : 207
TomJoke Foodtv
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 901,000
จำนวนครั้งที่ดู : 160,019,916
จำนวน VDO : 695
EYETA
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 901,000
จำนวนครั้งที่ดู : 124,343,729
จำนวน VDO : 840
Pit Start
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 888,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,321,430
จำนวน VDO : 332
Startyourway Official
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 888,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,370,956
จำนวน VDO : 433
MadamPam
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 884,000
จำนวนครั้งที่ดู : 101,919,059
จำนวน VDO : 657
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 879,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,263,584
จำนวน VDO : 94
Nickynachat
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 876,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,765,553
จำนวน VDO : 131
Cbad Channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 875,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,647,324
จำนวน VDO : 72
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 866,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,494,970
จำนวน VDO : 143
Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 866,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,763,118
จำนวน VDO : 234
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,628,292
จำนวน VDO : 87
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 852,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,015,839
จำนวน VDO : 104
กินได้อร่อยด้วย
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 847,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,399,645
จำนวน VDO : 274
Saranair Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 836,000
จำนวนครั้งที่ดู : 138,503,016
จำนวน VDO : 563
RealPeach
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 829,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,004,460
จำนวน VDO : 44
FATLIPZ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 827,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,246,870
จำนวน VDO : 190
MinuteVideos Thailand
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 819,000
จำนวนครั้งที่ดู : 121,866,703
จำนวน VDO : 351
Rabbit mashare
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 818,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,033,373
จำนวน VDO : 492
สะใภ้เกาหลี by korean
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 816,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,294,307
จำนวน VDO : 311
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 811,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,835,968
จำนวน VDO : 403
Fitjunctions
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 807,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,760,168
จำนวน VDO : 316
โชเล่ย์ ดอกกระโดน
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 802,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,210,247
จำนวน VDO : 201
LUVE Thailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 802,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,233,777
จำนวน VDO : 255
ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,161,397
จำนวน VDO : 495
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 791,000
จำนวนครั้งที่ดู : 127,011,089
จำนวน VDO : 1,556
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 787,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,885,065
จำนวน VDO : 691
Gavin .D
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 786,000
จำนวนครั้งที่ดู : 302,896,051
จำนวน VDO : 28
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 774,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,404,974
จำนวน VDO : 145
MadpuppetStudio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 772,000
จำนวนครั้งที่ดู : 191,527,430
จำนวน VDO : 322
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,676,418
จำนวน VDO : 297
Tarn Softwhip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 768,000
จำนวนครั้งที่ดู : 123,136,333
จำนวน VDO : 117
StoriesTH
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 767,000
จำนวนครั้งที่ดู : 167,518,079
จำนวน VDO : 613
YES I GO
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 762,000
จำนวนครั้งที่ดู : 75,301,773
จำนวน VDO : 210
Eed PONGLANG
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 759,000
จำนวนครั้งที่ดู : 123,636,881
จำนวน VDO : 301
doubletap beatbox
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 751,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,619,232
จำนวน VDO : 327
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 746,000
จำนวนครั้งที่ดู : 227,447,325
จำนวน VDO : 1,104
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 745,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,582,052
จำนวน VDO : 974
EaterOat
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 743,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,247,108
จำนวน VDO : 49
THE STANDARD
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 741,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,533,585
จำนวน VDO : 4,597
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 738,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,084,404
จำนวน VDO : 172
Gamgy channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 738,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,024,209
จำนวน VDO : 353
NANAKE555
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 736,000
จำนวนครั้งที่ดู : 129,991,434
จำนวน VDO : 1,329
SFTV
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 736,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,285,684
จำนวน VDO : 2,010
SexyFit By Gee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 735,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,074,286
จำนวน VDO : 246
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,307,967
จำนวน VDO : 132
LDA World
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 727,000
จำนวนครั้งที่ดู : 87,123,070
จำนวน VDO : 744
Fah sarika
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 724,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,395,258
จำนวน VDO : 283
NAVA DIY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 724,000
จำนวนครั้งที่ดู : 74,320,034
จำนวน VDO : 739
CRK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 723,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,600,315
จำนวน VDO : 313
ปอน นิพนธ์
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 709,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,900,354
จำนวน VDO : 51
Soundtiss ST
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 704,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,683,916
จำนวน VDO : 346
นายแทน ชวนทําอาหาร
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 126,026,947
จำนวน VDO : 920
FPSThailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 190,093,245
จำนวน VDO : 3,303
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 699,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,241,361
จำนวน VDO : 1,940
BEBE FIT ROUTINE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 696,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,784,971
จำนวน VDO : 55
เกริกพล เพชรรัตน์
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 696,000
จำนวนครั้งที่ดู : 58,379,913
จำนวน VDO : 112
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 695,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,602,086
จำนวน VDO : 141
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 692,000
จำนวนครั้งที่ดู : 189,487,257
จำนวน VDO : 1,274
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 147,079,003
จำนวน VDO : 2,025
XO Autosport
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 677,000
จำนวนครั้งที่ดู : 182,617,498
จำนวน VDO : 3,764
อันแน่ออนทัวร์
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 676,000
จำนวนครั้งที่ดู : 289,604,054
จำนวน VDO : 2,090
Licktga
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 674,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,674,739
จำนวน VDO : 690
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 671,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,604,075
จำนวน VDO : 516
Booky HealthyWorld
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 667,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,133,627
จำนวน VDO : 172
DABOYWAY
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 665,000
จำนวนครั้งที่ดู : 166,517,939
จำนวน VDO : 187
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 662,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,828,573
จำนวน VDO : 111
Yimnoi yimyai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 653,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,430,540
จำนวน VDO : 122
Piano & Pleng
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 652,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,599,066
จำนวน VDO : 392
NRsportsRadio
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 647,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,676,893
จำนวน VDO : 1,073
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 80,632,440
จำนวน VDO : 289
The Driver
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 637,000
จำนวนครั้งที่ดู : 128,991,578
จำนวน VDO : 227
ครัววิชณีย์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 635,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,313,120
จำนวน VDO : 385
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 632,000
จำนวนครั้งที่ดู : 73,997,412
จำนวน VDO : 1,943
Chompoo Sangchan
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 629,000
จำนวนครั้งที่ดู : 197,996,172
จำนวน VDO : 3,238
ตรงกรอบ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 627,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,673
จำนวน VDO : 30
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 623,000
จำนวนครั้งที่ดู : 60,220,505
จำนวน VDO : 34
GUZJUNGJIRAA
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 613,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,297,590
จำนวน VDO : 199
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 606,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,866,452
จำนวน VDO : 640
ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่น พากินพาเที่ยว
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 605,000
จำนวนครั้งที่ดู : 182,960,398
จำนวน VDO : 2,152
VIPS Station
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 604,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,290,433
จำนวน VDO : 347
Ceemeagain Chatpawee
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 601,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,937,280
จำนวน VDO : 1,838
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 594,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,590,016
จำนวน VDO : 130
Singha ha channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 116,948,705
จำนวน VDO : 194
MrHotsia
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 244,696,124
จำนวน VDO : 2,438
MrJiroChan
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 583,000
จำนวนครั้งที่ดู : 97,374,384
จำนวน VDO : 451
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 583,000
จำนวนครั้งที่ดู : 325,357,697
จำนวน VDO : 5,008
Buablink
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 579,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,630,365
จำนวน VDO : 256
beartai
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 579,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,380,097
จำนวน VDO : 3,714
Arina Gurkova
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 577,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,452,106
จำนวน VDO : 27
เสกสรร ปั้น Youtube
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 573,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,189,756
จำนวน VDO : 676
OuixZ
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 573,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,680,410
จำนวน VDO : 969
Alie Blackcobra
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,080,463
จำนวน VDO : 220
Be Elegance
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนคนติดตาม : 569,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,095,026
จำนวน VDO : 252
SATANG BANK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 569,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,202,242
จำนวน VDO : 302
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 562,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,489,527
จำนวน VDO : 145
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 559,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,674,645
จำนวน VDO : 275
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 557,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,566,261
จำนวน VDO : 233
DanPattie TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 553,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,296,971
จำนวน VDO : 57
SunitJo Travel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 549,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,473,643
จำนวน VDO : 7,546
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 547,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,461
จำนวน VDO : 2
Toey Fingerstyle
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 544,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,528,496
จำนวน VDO : 287
GAMER XD
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 543,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,169,206
จำนวน VDO : 410
WabisabiTV
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 542,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,543,868
จำนวน VDO : 523
BALL2B
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,660,101
จำนวน VDO : 41
Happy Nucha
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 533,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,540,151
จำนวน VDO : 990
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 525,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,872,467
จำนวน VDO : 264
NoiDaivo 168
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 521,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,176,752
จำนวน VDO : 316
BANKII
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 512,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,301,752
จำนวน VDO : 86
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 507,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,528,108
จำนวน VDO : 70
Holly Holland
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 498,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,619,540
จำนวน VDO : 166
MaMaSayYes
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 491,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,262,675
จำนวน VDO : 707
KaoSupatsara
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 485,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,646,213
จำนวน VDO : 37
Kim Property Live
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 482,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,924,257
จำนวน VDO : 307
คอเป็นหนัง
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 481,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,091,566
จำนวน VDO : 1,421
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 478,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,977,934
จำนวน VDO : 514
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 477,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,493,705
จำนวน VDO : 206
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 477,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,348,577
จำนวน VDO : 328
Wonderpeach
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,328,811
จำนวน VDO : 732
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 463,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,657,015
จำนวน VDO : 154
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 459,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,766,447
จำนวน VDO : 140
ชีเน่ ชาแนล
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 457,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,231,596
จำนวน VDO : 640
BoxZa Racing Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 457,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,912,464
จำนวน VDO : 1,433
droidsans
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 449,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,127,397
จำนวน VDO : 2,102
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 448,000
จำนวนครั้งที่ดู : 58,755,313
จำนวน VDO : 183
PHOLFOODMAFIA
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 438,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,908,033
จำนวน VDO : 4,621
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 436,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,633,726
จำนวน VDO : 634
CrazyBikerThailand
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 434,000
จำนวนครั้งที่ดู : 42,622,183
จำนวน VDO : 329
VATANIKA
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 422,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,670,260
จำนวน VDO : 68
รีวิวของ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 416,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,418,804
จำนวน VDO : 138
F O U R
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 416,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,466,061
จำนวน VDO : 186
Tungtakhai Official
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 413,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,423,441
จำนวน VDO : 169
ndmikkiholic
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 411,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,304,633
จำนวน VDO : 496
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 404,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,121,287
จำนวน VDO : 72
The Ska X BNK48
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 402,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,150,012
จำนวน VDO : 80
PimNiyom
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,213,377
จำนวน VDO : 26
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 399,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,009,741
จำนวน VDO : 187
Antihero Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 387,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,166,182
จำนวน VDO : 490
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 385,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,015,034
จำนวน VDO : 564
KRUA dot CO
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 385,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,215,798
จำนวน VDO : 1,270
TAO_STP
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 384,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,952,090
จำนวน VDO : 82
Golf Four Go Round
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 383,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,417,990
จำนวน VDO : 45
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 383,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,061,208
จำนวน VDO : 202
PIMMY TASTY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 382,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,009,459
จำนวน VDO : 180
Peanut Butter
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,701,584
จำนวน VDO : 102
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 377,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,788,092
จำนวน VDO : 123
Tana and Everyhis
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 374,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,104,339
จำนวน VDO : 55
Kia Zaab
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 374,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,945,001
จำนวน VDO : 133
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 368,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,897,627
จำนวน VDO : 82
เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 363,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,778,226
จำนวน VDO : 324
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,794,776
จำนวน VDO : 29
GOLF PICHAYA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 358,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,196,044
จำนวน VDO : 72
เชฟขวัญ EngiChef
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 351,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,841,327
จำนวน VDO : 693
lifestylehattaya70
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 351,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,440,362
จำนวน VDO : 852
SDA Enjoy
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 349,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,271
จำนวน VDO : 36
Brinkkty
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 348,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,873,468
จำนวน VDO : 274
pearypie
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,920,801
จำนวน VDO : 164
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 344,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,890,953
จำนวน VDO : 75
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 335,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,913,112
จำนวน VDO : 182
Jasmin AP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,514,667
จำนวน VDO : 49
FCAJOHN
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,589,281
จำนวน VDO : 173
Mero Studio
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 327,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,267,983
จำนวน VDO : 167
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 326,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,875,047
จำนวน VDO : 394
Balloonie TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 324,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,246,830
จำนวน VDO : 216
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 321,000
จำนวนครั้งที่ดู : 42,271,494
จำนวน VDO : 352
LittleBeam Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 319,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,801,735
จำนวน VDO : 95
Kik Beauty Fit
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 312,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,322,176
จำนวน VDO : 372
BODY HERO
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 311,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,370,072
จำนวน VDO : 119
OGME ENTERTAINMENT
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 305,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,018,363
จำนวน VDO : 106
PredeeDrum
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 304,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,987,962
จำนวน VDO : 319
autolifethailand official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 303,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,051,567
จำนวน VDO : 188
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 302,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,107,457
จำนวน VDO : 49
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 299,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,767,109
จำนวน VDO : 158
Jane Soraya
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 298,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,520,437
จำนวน VDO : 463
PBSupercarPhotography
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 295,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,717,440
จำนวน VDO : 447
ท่องเที่ยวสะดุดตา sadoodta
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 286,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,598,907
จำนวน VDO : 3,479
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 275,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,023,890
จำนวน VDO : 44
spin9
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 271,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,763,001
จำนวน VDO : 268
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,748,268
จำนวน VDO : 99
AUM_CCP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,634,629
จำนวน VDO : 273
Dubaiboy
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 269,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,570,544
จำนวน VDO : 6
20TV
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 268,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,948,616
จำนวน VDO : 334
Life of Cars Bkk - ตามติดชีวิต 4 ล้อ
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 262,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,133,539
จำนวน VDO : 107
Teawtamjai Dotcom
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 258,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,676,137
จำนวน VDO : 1,154
Chillpainai
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 253,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,215,892
จำนวน VDO : 2,197
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,187,069
จำนวน VDO : 4
9arm
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,499,111
จำนวน VDO : 166
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 233,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,279,335
จำนวน VDO : 92
บอ บู๋ Channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 228,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,737,887
จำนวน VDO : 1,398
Riety
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 223,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,504,022
จำนวน VDO : 67
ป๋าเต็ด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,692,985
จำนวน VDO : 97
THE MONEY COACH
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 218,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,452,470
จำนวน VDO : 206
Fluke Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 215,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,556,122
จำนวน VDO : 569
I Love Japan ภาษาญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,375,879
จำนวน VDO : 544
Patricia Good
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 202,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,478,085
จำนวน VDO : 7
FahFah
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 202,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,693,292
จำนวน VDO : 124
FUSION
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,626,640
จำนวน VDO : 57
OverclockZoneTV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 198,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,780,785
จำนวน VDO : 2,790
Rayron
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 194,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,706,203
จำนวน VDO : 310
NinaBeautyWorld
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 193,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,744,331
จำนวน VDO : 384
A.T. IS ME
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 192,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,171,344
จำนวน VDO : 139
Evefee
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 186,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,075,461
จำนวน VDO : 660
นฤดิ๊ว CH
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,435,725
จำนวน VDO : 116
ชะโงกทัวร์ออนไลน์
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 179,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,814,108
จำนวน VDO : 1,326
FROMNANA
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 176,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,682,804
จำนวน VDO : 75
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 173,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,411,778
จำนวน VDO : 41
น้องแป้ง เชียงตุง
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,836,751
จำนวน VDO : 976
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 166,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,419,102
จำนวน VDO : 13
Danny Mac
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 164,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,778,626
จำนวน VDO : 77
Wonderful
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 161,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,543,890
จำนวน VDO : 96
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 148,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,194,102
จำนวน VDO : 221
Florence room beauty
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 146,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,601,580
จำนวน VDO : 375
Nurseryus S.
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 138,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,981,839
จำนวน VDO : 235
Know Problems
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 135,000
จำนวนครั้งที่ดู : 904,103
จำนวน VDO : 13
The Ska Room
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 133,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,578,604
จำนวน VDO : 6
vvalentines
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 133,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,272,425
จำนวน VDO : 262
Frennicha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,019,878
จำนวน VDO : 177
WJ MILD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 129,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,366,175
จำนวน VDO : 20
SPSaypan
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 128,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,280,673
จำนวน VDO : 148
feonalita
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2007
จำนวนคนติดตาม : 126,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,344,400
จำนวน VDO : 458
ZAUZ LIFE
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 125,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,634,263
จำนวน VDO : 96
AlekT Official
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 121,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,195,555
จำนวน VDO : 31
Qmiy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 115,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,187,819
จำนวน VDO : 134
หนอนหนัง
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 108,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,805,030
จำนวน VDO : 422
Me.Melissa
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 93,800
จำนวนครั้งที่ดู : 12,002,694
จำนวน VDO : 203
Asayhi channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 89,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,627,944
จำนวน VDO : 342
JellyJune
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 82,200
จำนวนครั้งที่ดู : 5,686,065
จำนวน VDO : 131
Amazing Thailand
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 79,600
จำนวนครั้งที่ดู : 41,336,459
จำนวน VDO : 1,258
VJ JA JOURNEY
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 77,800
จำนวนครั้งที่ดู : 5,295,199
จำนวน VDO : 124
Cinnamongal
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 75,300
จำนวนครั้งที่ดู : 12,859,074
จำนวน VDO : 509
JapanX TV Official
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 66,900
จำนวนครั้งที่ดู : 13,661,027
จำนวน VDO : 1,345
PinOmyim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 61,200
จำนวนครั้งที่ดู : 1,785,032
จำนวน VDO : 32
incmtw
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 14,800
จำนวนครั้งที่ดู : 239,155
จำนวน VDO : 29