ช่อง Youtube ไทยทั้งหมด ทุกหมวดหมู่

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 12,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,316,413,389
จำนวน VDO : 279
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 10,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,185,955,133
จำนวน VDO : 963
zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 10,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,247,362,022
จำนวน VDO : 1,817
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 8,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,681,136,060
จำนวน VDO : 893
ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 8,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,149,283,513
จำนวน VDO : 2,355
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 841,109,564
จำนวน VDO : 529
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 711,304,311
จำนวน VDO : 479
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,042,893,547
จำนวน VDO : 1,182
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,227,113,136
จำนวน VDO : 1,806
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,241,356,099
จำนวน VDO : 563
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 5,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,103,014,953
จำนวน VDO : 1,371
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,543,810,652
จำนวน VDO : 1,300
PEACH EAT LAEK
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 5,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 704,519,889
จำนวน VDO : 276
Mark Wiens
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 5,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,059,526,529
จำนวน VDO : 1,027
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,215,246,179
จำนวน VDO : 1,659
The Inner Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,223,800,246
จำนวน VDO : 1,192
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,164,393,761
จำนวน VDO : 371
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 770,335,923
จำนวน VDO : 1,066
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,839,520,511
จำนวน VDO : 1,210
KRK Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 796,844,444
จำนวน VDO : 1,221
MR.B
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 455,217,869
จำนวน VDO : 220
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,244,826,256
จำนวน VDO : 700
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 558,311,772
จำนวน VDO : 468
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 892,099,699
จำนวน VDO : 1,110
OKyouLIKEs
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 477,824,972
จำนวน VDO : 382
Lovely Kids Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,975,363,327
จำนวน VDO : 835
Illslick thelegandary
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,033,113,727
จำนวน VDO : 106
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 871,277,959
จำนวน VDO : 505
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,587,740,918
จำนวน VDO : 1,664
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,867,169,478
จำนวน VDO : 1,663
TopSib Thailand
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 630,887,384
จำนวน VDO : 432
Jannine Weigel
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 650,306,617
จำนวน VDO : 399
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 751,425,457
จำนวน VDO : 1,023
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,514,981,906
จำนวน VDO : 2,183
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,487,446,817
จำนวน VDO : 356
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 700,324,733
จำนวน VDO : 390
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 671,950,266
จำนวน VDO : 171
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,562,808,651
จำนวน VDO : 3,684
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 568,471,015
จำนวน VDO : 1,694
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 781,033,085
จำนวน VDO : 499
Epic Toys
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 642,812,635
จำนวน VDO : 349
Pony Kids
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,099,579,715
จำนวน VDO : 557
ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,284,230,489
จำนวน VDO : 511
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 736,056,640
จำนวน VDO : 1,248
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 349,047,665
จำนวน VDO : 352
Jamezabang J-Z-B
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 560,837,766
จำนวน VDO : 417
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 600,818,780
จำนวน VDO : 284
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 612,557,078
จำนวน VDO : 410
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 326,575,080
จำนวน VDO : 170
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 471,907,179
จำนวน VDO : 1,560
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 566,924,507
จำนวน VDO : 330
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 580,939,508
จำนวน VDO : 327
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 328,556,948
จำนวน VDO : 443
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 489,069,892
จำนวน VDO : 381
หม่อมถนัดแดก
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 766,742,562
จำนวน VDO : 1,021
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 449,969,280
จำนวน VDO : 344
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 453,237,479
จำนวน VDO : 228
Thibaan Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,256,667,435
จำนวน VDO : 368
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 423,009,600
จำนวน VDO : 576
เซิ้ง MUSiC
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,571,322,159
จำนวน VDO : 84
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 530,281,946
จำนวน VDO : 354
GoodDayOfficial
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 834,251,118
จำนวน VDO : 1,174
Whattheduck
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,364,045,831
จำนวน VDO : 866
Sprite Salaider
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,751,217
จำนวน VDO : 34
MAHAHING (วง มหาหิงค์)
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,037,161,973
จำนวน VDO : 164
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,439,680,627
จำนวน VDO : 2,622
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 981,016,744
จำนวน VDO : 1,085
Rapper Tery [Official]
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,100,093,688
จำนวน VDO : 98
Bstars Music
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 2,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 575,780,699
จำนวน VDO : 615
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 565,803,857
จำนวน VDO : 584
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 486,153,712
จำนวน VDO : 206
เออน่า เรคคอร์ด
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,010,778,219
จำนวน VDO : 122
NEWX
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 198,714,370
จำนวน VDO : 208
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 251,290,736
จำนวน VDO : 280
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 379,580,638
จำนวน VDO : 597
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 442,118,720
จำนวน VDO : 1,777
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 683,408,781
จำนวน VDO : 1,717
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 139,454,983
จำนวน VDO : 94
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 702,849,849
จำนวน VDO : 2,129
อาจารย์ยอด
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 877,381,685
จำนวน VDO : 5,151
RAP IS NOW
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 591,996,649
จำนวน VDO : 2,545
HellGateStudio
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 499,760,297
จำนวน VDO : 242
FoodTravelTVChannel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 760,797,428
จำนวน VDO : 5,419
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 351,639,230
จำนวน VDO : 449
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 634,189,190
จำนวน VDO : 1,616
BABYMOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 295,150,945
จำนวน VDO : 403
Arainy
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 416,146,743
จำนวน VDO : 314
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 276,353,481
จำนวน VDO : 598
werkgang
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,357,425,617
จำนวน VDO : 1,109
THEWINNER TV
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 427,551,619
จำนวน VDO : 389
Layza Racing
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 290,378,698
จำนวน VDO : 712
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 532,013,387
จำนวน VDO : 2,303
ปู่จ๋าน ลองไมค์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 555,873,527
จำนวน VDO : 46
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 366,292,625
จำนวน VDO : 309
ขอบสนาม (Official)
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 296,554,896
จำนวน VDO : 876
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 425,424,312
จำนวน VDO : 530
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 297,032,205
จำนวน VDO : 460
สายชิว บิดหมดปลอก ถอกหมดปลาย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 387,752,309
จำนวน VDO : 1,247
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 218,235,440
จำนวน VDO : 312
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 412,073,616
จำนวน VDO : 554
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 411,255,695
จำนวน VDO : 1,183
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 255,361,122
จำนวน VDO : 550
believe records
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2009
จำนวนคนติดตาม : 1,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,115,561,473
จำนวน VDO : 263
NotIsGoD เบสไวน์
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 598,170,501
จำนวน VDO : 301
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 327,103,056
จำนวน VDO : 690
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 236,774,676
จำนวน VDO : 238
TeamGarryMovieThai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 484,215,878
จำนวน VDO : 1,965
Followme Sunshine
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 102,652,633
จำนวน VDO : 136
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,695,498
จำนวน VDO : 324
Tamjaitood official
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 174,360,945
จำนวน VDO : 117
SPY Channel
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 177,339,089
จำนวน VDO : 468
NONTAKAN N.S.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 322,667,499
จำนวน VDO : 1,310
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 257,439,397
จำนวน VDO : 437
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 361,858,644
จำนวน VDO : 1,325
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 157,633,241
จำนวน VDO : 232
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,068,401,643
จำนวน VDO : 1,987
tigercrychannel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 538,845,117
จำนวน VDO : 596
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 362,577,946
จำนวน VDO : 934
BILLbilly01
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 1,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 408,134,847
จำนวน VDO : 377
ของเล่นแสนสนุก ♥ Toys 'N' Thailand
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 541,658,806
จำนวน VDO : 263
BlackMoon
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 208,477,600
จำนวน VDO : 223
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,623,514
จำนวน VDO : 403
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 563,445,513
จำนวน VDO : 1,588
POMSTER Freestyle
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 198,295,260
จำนวน VDO : 145
Atompakon
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 249,982,227
จำนวน VDO : 412
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,921,741
จำนวน VDO : 121
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 215,546,679
จำนวน VDO : 366
พี่เสือ มาแล้ว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,048,353
จำนวน VDO : 404
THAI TALE
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 409,377,294
จำนวน VDO : 304
TomoNews Thailand
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,150,304,647
จำนวน VDO : 4,079
ThaiStandupComedy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 367,726,288
จำนวน VDO : 89
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 207,842,102
จำนวน VDO : 235
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 111,496,464
จำนวน VDO : 293
M PENG C
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 178,906,749
จำนวน VDO : 301
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 297,718,188
จำนวน VDO : 500
ครัวพิศพิไล
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 180,467,021
จำนวน VDO : 1,887
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 222,535,494
จำนวน VDO : 302
Ketchup Jo
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 184,997,974
จำนวน VDO : 313
Feeling Rock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 160,333,791
จำนวน VDO : 939
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 194,989,299
จำนวน VDO : 851
เด็กเลี้ยงควาย
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 323,087,345
จำนวน VDO : 20
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,000,592
จำนวน VDO : 131
GU ZAP
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 247,188,675
จำนวน VDO : 992
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,193,281
จำนวน VDO : 295
BANGKOKCIAGA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 182,247,231
จำนวน VDO : 306
Nobi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,060,388
จำนวน VDO : 449
PleunPung
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,874,055
จำนวน VDO : 265
ไอซ์ซี่ กินยั่ว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 140,434,151
จำนวน VDO : 291
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 211,989,574
จำนวน VDO : 142
nutties11311
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 137,953,656
จำนวน VDO : 637
แจ็ก แปปโฮ
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,222,268
จำนวน VDO : 129
Archita Station
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 153,359,931
จำนวน VDO : 455
WIRI
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,159,202
จำนวน VDO : 217
bell eiki
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 214,802,111
จำนวน VDO : 1,506
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 284,894,717
จำนวน VDO : 138
KEESAMUS
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 225,455,974
จำนวน VDO : 120
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,265,258
จำนวน VDO : 205
LEGENDBOY
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 481,653,278
จำนวน VDO : 84
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,036,492
จำนวน VDO : 38
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,907,364
จำนวน VDO : 285
Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,385,429
จำนวน VDO : 321
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,371,129
จำนวน VDO : 362
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,530,937
จำนวน VDO : 391
Nisamanee.Nutt
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 188,189,205
จำนวน VDO : 531
กินไปไทยหรั่ง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 286,082,501
จำนวน VDO : 913
Moto Plaza
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,942,982
จำนวน VDO : 484
555INFINITY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 172,944,439
จำนวน VDO : 810
Amy Kitiya
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 181,092,110
จำนวน VDO : 851
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 261,210,408
จำนวน VDO : 918
Est Moto Thailand
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 190,470,603
จำนวน VDO : 752
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 307,220,329
จำนวน VDO : 752
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 404,142,341
จำนวน VDO : 1,083
Plodlock - ปลดล็อค
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 181,063
จำนวน VDO : 50
POND CHANEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,072,682
จำนวน VDO : 79
JOKER official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 241,171,211
จำนวน VDO : 410
มาลี สวยมากX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,813,008
จำนวน VDO : 346
ตัวเทพ ฟุตบอล
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 143,465,662
จำนวน VDO : 745
WONDERFRAME
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 95,200,026
จำนวน VDO : 118
I Roam Alone
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,624,059
จำนวน VDO : 176
INFINITY BANK
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 112,933,280
จำนวน VDO : 454
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,456,302
จำนวน VDO : 583
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,065,620
จำนวน VDO : 111
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,928,958
จำนวน VDO : 696
โคตรคูล
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,635,098
จำนวน VDO : 239
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 122,140,578
จำนวน VDO : 79
YUPP
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 335,840,417
จำนวน VDO : 83
SpokeDark TV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 230,580,218
จำนวน VDO : 2,178
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 170,212,938
จำนวน VDO : 512
StepGeekTV Online
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 217,803,867
จำนวน VDO : 2,242
ZuckerRider WheelieTH
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 163,184,688
จำนวน VDO : 706
Guntee Pitithan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 189,868,094
จำนวน VDO : 32
MeeDee Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 127,679,106
จำนวน VDO : 700
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,552,668
จำนวน VDO : 799
ป๊อปพิฆาตชายฝั่ง
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 994,000
จำนวนครั้งที่ดู : 314,631,276
จำนวน VDO : 1,047
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 982,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,146,116
จำนวน VDO : 202
mintchyy
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 978,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,649,499
จำนวน VDO : 361
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 974,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,170,469
จำนวน VDO : 265
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 972,000
จำนวนครั้งที่ดู : 178,945,580
จำนวน VDO : 1,731
DBigbike
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 155,967,757
จำนวน VDO : 871
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 945,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,881,243
จำนวน VDO : 73
MNF RiderTH
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 931,000
จำนวนครั้งที่ดู : 119,725,171
จำนวน VDO : 396
PjMok Channel
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 140,788,658
จำนวน VDO : 950
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 928,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,269,359
จำนวน VDO : 93
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 913,000
จำนวนครั้งที่ดู : 237,022,196
จำนวน VDO : 1,092
อร่อยพุง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 903,000
จำนวนครั้งที่ดู : 158,515,526
จำนวน VDO : 516
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,619,510
จำนวน VDO : 136
TheghostradioOfficial
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 889,000
จำนวนครั้งที่ดู : 530,321,053
จำนวน VDO : 2,749
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 883,000
จำนวนครั้งที่ดู : 197,250,727
จำนวน VDO : 447
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 882,000
จำนวนครั้งที่ดู : 121,397,395
จำนวน VDO : 148
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 879,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,082,937
จำนวน VDO : 94
Kanomroo
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 879,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,895,049
จำนวน VDO : 193
ZoneGus LifeOnTheWorld
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 871,000
จำนวนครั้งที่ดู : 197,035,012
จำนวน VDO : 296
Point of View
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2009
จำนวนคนติดตาม : 870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,435,798
จำนวน VDO : 590
KunTi
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 865,000
จำนวนครั้งที่ดู : 116,604,522
จำนวน VDO : 418
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 863,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,498,534
จำนวน VDO : 139
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,047,248
จำนวน VDO : 235
Startyourway Official
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 74,110,237
จำนวน VDO : 415
EYETA
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 857,000
จำนวนครั้งที่ดู : 115,856,886
จำนวน VDO : 808
NOBLUK
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 115,383,588
จำนวน VDO : 489
Pit Start
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 846,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,671,956
จำนวน VDO : 316
TomJoke Foodtv
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 843,000
จำนวนครั้งที่ดู : 149,078,582
จำนวน VDO : 688
MadamPam
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 841,000
จำนวนครั้งที่ดู : 95,906,404
จำนวน VDO : 592
Boss Fammozy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 839,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,451,992
จำนวน VDO : 406
Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 824,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,258,030
จำนวน VDO : 223
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 812,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,718,544
จำนวน VDO : 167
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 802,000
จำนวนครั้งที่ดู : 139,162,963
จำนวน VDO : 388
Rabbit mashare
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,127,458
จำนวน VDO : 472
FATLIPZ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,824,605
จำนวน VDO : 183
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 787,000
จำนวนครั้งที่ดู : 124,946,799
จำนวน VDO : 1,511
LUVE Thailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 786,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,209,548
จำนวน VDO : 257
Fitjunctions
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 781,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,447,791
จำนวน VDO : 302
MinuteVideos Thailand
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,710,451
จำนวน VDO : 314
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 778,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,850,983
จำนวน VDO : 659
RealPeach
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 776,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,550,755
จำนวน VDO : 41
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 773,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,729,700
จำนวน VDO : 67
Work with Mario
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 771,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,448,013
จำนวน VDO : 65
DOMteamwork
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 762,000
จำนวนครั้งที่ดู : 81,640,647
จำนวน VDO : 139
MadpuppetStudio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 758,000
จำนวนครั้งที่ดู : 183,620,127
จำนวน VDO : 320
ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 756,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,924,533
จำนวน VDO : 484
StoriesTH
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 754,000
จำนวนครั้งที่ดู : 164,685,493
จำนวน VDO : 584
Saranair Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 751,000
จำนวนครั้งที่ดู : 121,146,171
จำนวน VDO : 513
doubletap beatbox
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 747,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,052,283
จำนวน VDO : 327
SFTV steep familytv
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 737,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,044,891
จำนวน VDO : 2,003
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 733,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,187,568
จำนวน VDO : 134
EaterOat
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 731,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,389,612
จำนวน VDO : 43
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 731,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,962,902
จำนวน VDO : 160
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 729,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,415,377
จำนวน VDO : 934
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 728,000
จำนวนครั้งที่ดู : 223,004,818
จำนวน VDO : 1,099
โปงลางสะออน CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 727,000
จำนวนครั้งที่ดู : 115,894,780
จำนวน VDO : 278
CreativeKim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 723,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,862,776
จำนวน VDO : 300
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 719,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,446,360
จำนวน VDO : 92
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 717,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,924,998
จำนวน VDO : 67
กินได้อร่อยด้วย
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 709,000
จำนวนครั้งที่ดู : 75,717,895
จำนวน VDO : 242
YES I GO
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 698,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,903,071
จำนวน VDO : 182
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 698,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,675,356
จำนวน VDO : 1,896
SexyFit By Gee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 694,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,282,555
จำนวน VDO : 225
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 692,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,946,534
จำนวน VDO : 114
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 689,000
จำนวนครั้งที่ดู : 188,258,093
จำนวน VDO : 1,269
Faunglada Saranee
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 687,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,322,925
จำนวน VDO : 693
NAVA DIY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 686,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,595,298
จำนวน VDO : 692
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 681,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,893,506
จำนวน VDO : 130
Fah sarika
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 678,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,805,261
จำนวน VDO : 265
Soundtiss ST
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 678,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,779,061
จำนวน VDO : 333
Gamgy channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 676,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,054,973
จำนวน VDO : 322
Nickynachat
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 667,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,153,302
จำนวน VDO : 112
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 667,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,853,295
จำนวน VDO : 511
นายแทน ชวนทําอาหาร
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 667,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,408,583
จำนวน VDO : 891
Tarn Softwhip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 665,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,562,095
จำนวน VDO : 114
Licktga
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 665,000
จำนวนครั้งที่ดู : 112,169,167
จำนวน VDO : 669
การ์ตูนดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 662,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,245,386
จำนวน VDO : 93
เกริกพล เพชรรัตน์
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 662,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,439,569
จำนวน VDO : 111
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 662,000
จำนวนครั้งที่ดู : 140,564,432
จำนวน VDO : 1,935
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 656,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,463,373
จำนวน VDO : 11
XO Autosport
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 654,000
จำนวนครั้งที่ดู : 175,560,019
จำนวน VDO : 3,719
อันแน่ออนทัวร์
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 649,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,863,945
จำนวน VDO : 2,024
ปอน นิพนธ์
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 643,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,305,132
จำนวน VDO : 41
BEBE FIT ROUTINE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 643,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,684,248
จำนวน VDO : 53
DaBoy Way
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 642,000
จำนวนครั้งที่ดู : 161,458,905
จำนวน VDO : 182
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,652,723
จำนวน VDO : 280
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 639,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,144,989
จำนวน VDO : 254
Booky HealthyWorld
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 638,000
จำนวนครั้งที่ดู : 60,631,597
จำนวน VDO : 169
NANAKE555
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 632,000
จำนวนครั้งที่ดู : 102,040,066
จำนวน VDO : 1,128
THE STANDARD
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 629,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,637,182
จำนวน VDO : 4,077
Chompoo Sangchan
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 613,000
จำนวนครั้งที่ดู : 195,750,395
จำนวน VDO : 3,047
ครัววิชณีย์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 608,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,479,313
จำนวน VDO : 381
Piano & Pleng
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 606,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,859,522
จำนวน VDO : 356
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 605,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,813,043
จำนวน VDO : 1,903
The Driver
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 596,000
จำนวนครั้งที่ดู : 116,540,457
จำนวน VDO : 207
Ceemeagain Chatpawee
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 594,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,365,436
จำนวน VDO : 1,803
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 583,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,531,868
จำนวน VDO : 28
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 582,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,065,003
จำนวน VDO : 609
MrHotsia
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 576,000
จำนวนครั้งที่ดู : 239,085,962
จำนวน VDO : 2,438
VIPS Station
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 572,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,700,975
จำนวน VDO : 316
ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่น พากินพาเที่ยว
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 572,000
จำนวนครั้งที่ดู : 172,669,940
จำนวน VDO : 2,082
Updo By Buablink
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 571,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,904,038
จำนวน VDO : 243
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 569,000
จำนวนครั้งที่ดู : 315,980,004
จำนวน VDO : 4,852
Be Elegance
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนคนติดตาม : 567,000
จำนวนครั้งที่ดู : 141,064,104
จำนวน VDO : 249
SATANG BANK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 564,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,322,703
จำนวน VDO : 293
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 562,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,696,195
จำนวน VDO : 123
beartai
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 557,000
จำนวนครั้งที่ดู : 104,687,112
จำนวน VDO : 3,647
GUZJUNGJIRAA
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 555,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,177,770
จำนวน VDO : 197
Alie Blackcobra
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 554,000
จำนวนครั้งที่ดู : 67,273,998
จำนวน VDO : 212
Singha ha channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 551,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,595,061
จำนวน VDO : 183
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 551,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,068,232
จำนวน VDO : 268
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 548,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,066,608
จำนวน VDO : 110
OuixZ
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,552,759
จำนวน VDO : 985
BALL2B
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 538,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,165,598
จำนวน VDO : 40
CaptainteamOfficial
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 538,000
จำนวนครั้งที่ดู : 97,560,673
จำนวน VDO : 206
GAMER XD
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 536,000
จำนวนครั้งที่ดู : 115,232,411
จำนวน VDO : 411
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 531,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,825,675
จำนวน VDO : 227
เสกสรร ปั้น Youtube
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 529,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,458,740
จำนวน VDO : 667
MrJiroChan
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 522,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,787,055
จำนวน VDO : 409
SunitJo Travel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 519,000
จำนวนครั้งที่ดู : 268,321,958
จำนวน VDO : 7,392
Lasercat Official
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 516,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,222,391
จำนวน VDO : 49
Toey Fingerstyle
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 515,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,713,135
จำนวน VDO : 273
WabisabiTV
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 513,000
จำนวนครั้งที่ดู : 104,411,088
จำนวน VDO : 509
Happy Nucha
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 495,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,257,079
จำนวน VDO : 979
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 492,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,072,261
จำนวน VDO : 58
MaMaSayYes
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 488,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,641,039
จำนวน VDO : 702
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 481,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,976,843
จำนวน VDO : 111
Holly Holland
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 469,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,831,997
จำนวน VDO : 149
Wonderpeach
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 461,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,067,216
จำนวน VDO : 702
KaoSupatsara
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 459,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,281,949
จำนวน VDO : 34
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 455,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,619,091
จำนวน VDO : 294
BoxZa Racing Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 451,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,627,716
จำนวน VDO : 1,405
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 449,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,476,272
จำนวน VDO : 138
Kim Property Live
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 446,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,473,742
จำนวน VDO : 271
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 441,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,529,185
จำนวน VDO : 183
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 439,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,067,839
จำนวน VDO : 239
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 437,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,008,877
จำนวน VDO : 467
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 432,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,028,240
จำนวน VDO : 634
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 428,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,554,470
จำนวน VDO : 133
PHOLFOODMAFIA
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 425,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,935,871
จำนวน VDO : 4,500
droidsans
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 421,000
จำนวนครั้งที่ดู : 97,019,274
จำนวน VDO : 2,028
Sheenae Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 419,000
จำนวนครั้งที่ดู : 129,072,348
จำนวน VDO : 609
CrazyBikerThailand
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 416,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,060,026
จำนวน VDO : 298
VATANIKA
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 413,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,144,451
จำนวน VDO : 67
ndmikkiholic
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 405,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,133,498
จำนวน VDO : 482
คอเป็นหนัง
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 402,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,289,750
จำนวน VDO : 1,369
Tungthakai Official
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 398,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,710,251
จำนวน VDO : 159
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 398,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,827,689
จำนวน VDO : 187
Golf Four Go Round
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 378,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,650,767
จำนวน VDO : 44
PimNiyom
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 375,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,980,815
จำนวน VDO : 24
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 375,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,250,434
จำนวน VDO : 69
Antihero Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 374,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,438,627
จำนวน VDO : 451
KRUA dot CO
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 373,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,278,413
จำนวน VDO : 1,237
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 371,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,248,818
จำนวน VDO : 535
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 366,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,290,843
จำนวน VDO : 177
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 365,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,555,366
จำนวน VDO : 118
PIMMY TASTY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 363,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,280,842
จำนวน VDO : 173
OHHO
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,511
จำนวน VDO : 33
lifestylehattaya70
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 348,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,722,347
จำนวน VDO : 834
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,923,185
จำนวน VDO : 79
pearypie
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,857,986
จำนวน VDO : 164
Kia Zaab
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 344,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,357,001
จำนวน VDO : 118
Peanut Butter
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 341,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,370,592
จำนวน VDO : 91
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 335,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,919,405
จำนวน VDO : 151
Brinkkty
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 332,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,349,087
จำนวน VDO : 252
เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 332,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,751,703
จำนวน VDO : 306
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 331,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,318,038
จำนวน VDO : 23
Jasmin AP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 329,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,252,292
จำนวน VDO : 49
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 326,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,803,837
จำนวน VDO : 69
Balloonie TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 325,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,200,131
จำนวน VDO : 215
FCAJOHN
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 321,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,489,081
จำนวน VDO : 165
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,166,533
จำนวน VDO : 335
Golf Pichaya
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 306,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,977,321
จำนวน VDO : 63
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 303,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,668,796
จำนวน VDO : 340
BODY HERO
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 301,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,287,972
จำนวน VDO : 115
PredeeDrum
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 301,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,085,250
จำนวน VDO : 319
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,799,156
จำนวน VDO : 49
OGME ENTERTAINMENT
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,935,611
จำนวน VDO : 102
Kik Beauty Fit
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 299,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,465,709
จำนวน VDO : 358
Mero Studio
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 298,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,336,249
จำนวน VDO : 150
Jane Soraya
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 288,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,101,766
จำนวน VDO : 450
ท่องเที่ยวสะดุดตา sadoodta
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 279,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,690,286
จำนวน VDO : 3,439
เชฟขวัญ EngiChef
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 275,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,585,414
จำนวน VDO : 643
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 272,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,774,823
จำนวน VDO : 163
PBSupercarPhotography
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 267,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,558,107
จำนวน VDO : 434
autolifethailand official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 265,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,306,853
จำนวน VDO : 163
20TV
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 259,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,958,450
จำนวน VDO : 306
Dubaiboy
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 254,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,686,624
จำนวน VDO : 20
เที่ยวตามใจ.com
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 251,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,069,964
จำนวน VDO : 1,119
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 244,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,472,149
จำนวน VDO : 91
Life of Cars Bkk - ตามติดชีวิต 4 ล้อ
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 244,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,670,496
จำนวน VDO : 97
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,143,422
จำนวน VDO : 40
ChillChannel
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,940,866
จำนวน VDO : 2,121
spin9
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 227,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,190,518
จำนวน VDO : 222
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 226,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,819,328
จำนวน VDO : 88
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 225,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,051,058
จำนวน VDO : 126
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 219,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,690,181
จำนวน VDO : 4
บอ บู๋ Channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 218,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,145,206
จำนวน VDO : 1,339
I Love Japan ภาษาญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 206,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,997,496
จำนวน VDO : 530
Patricia Good
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 202,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,403,436
จำนวน VDO : 7
Fusion
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 196,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,426,369
จำนวน VDO : 57
THE MONEY COACH
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 192,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,157,267
จำนวน VDO : 181
OverclockZoneTV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 192,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,089,066
จำนวน VDO : 2,725
NinaBeautyWorld
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 191,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,359,581
จำนวน VDO : 375
Evefee
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 183,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,283,758
จำนวน VDO : 640
นฤดิ๊ว CH
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 181,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,113,370
จำนวน VDO : 98
A.T. IS ME
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 178,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,307,548
จำนวน VDO : 120
Rayron
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,946,143
จำนวน VDO : 298
ชะโงกทัวร์ออนไลน์
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,103,554
จำนวน VDO : 1,245
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 164,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,306,910
จำนวน VDO : 12
FROMNANA
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 163,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,928,136
จำนวน VDO : 68
Danny & Soi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,526,456
จำนวน VDO : 104
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 159,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,073,343
จำนวน VDO : 33
น้องแป้ง เชียงตุง
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 158,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,097,602
จำนวน VDO : 907
Florence room beauty
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 146,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,463,962
จำนวน VDO : 366
Wonderful
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 145,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,908,718
จำนวน VDO : 77
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 141,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,227,644
จำนวน VDO : 208
FahFah
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 139,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,732,590
จำนวน VDO : 100
Nurseryus S.
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 134,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,261,998
จำนวน VDO : 220
Here Zone Teen
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 133,000
จำนวนครั้งที่ดู : 861,256
จำนวน VDO : 5
The Ska Room
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 131,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,353,918
จำนวน VDO : 6
vvalentines
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 129,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,573,854
จำนวน VDO : 246
feonalita
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2007
จำนวนคนติดตาม : 124,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,007,994
จำนวน VDO : 450
Frennicha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 123,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,188,612
จำนวน VDO : 166
SPSaypan
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 121,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,693,632
จำนวน VDO : 141
ZAUZ LIFE
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 119,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,636,223
จำนวน VDO : 89
Me.Melissa
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 91,700
จำนวนครั้งที่ดู : 11,738,845
จำนวน VDO : 202
JellyJune
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 80,100
จำนวนครั้งที่ดู : 5,418,934
จำนวน VDO : 119
Asayhi channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 79,900
จำนวนครั้งที่ดู : 8,585,816
จำนวน VDO : 306
Amazing Thailand
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 78,300
จำนวนครั้งที่ดู : 40,925,852
จำนวน VDO : 1,201
Cinnamongal
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 75,100
จำนวนครั้งที่ดู : 12,811,577
จำนวน VDO : 506
J Journey by VJ JA
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 74,500
จำนวนครั้งที่ดู : 4,872,137
จำนวน VDO : 114
JapanX TV Official
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 66,700
จำนวนครั้งที่ดู : 13,528,641
จำนวน VDO : 1,345
PinOmyim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 60,400
จำนวนครั้งที่ดู : 1,742,023
จำนวน VDO : 32
incmtw
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 14,700
จำนวนครั้งที่ดู : 223,005
จำนวน VDO : 29
ThaiRacing TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 305,979
จำนวน VDO : 2
TheVail
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 44,662,233
จำนวน VDO : 558