ช่อง Youtube ไทยทั้งหมด ทุกหมวดหมู่

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 11,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,149,383,604
จำนวน VDO : 261
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 10,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,094,921,339
จำนวน VDO : 936
zbing z.
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 10,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,043,387,686
จำนวน VDO : 1,753
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 8,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,603,206,709
จำนวน VDO : 848
ครูนกเล็ก
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 8,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,972,925,985
จำนวน VDO : 2,286
UDiEX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 746,907,077
จำนวน VDO : 476
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,035,842,133
จำนวน VDO : 1,167
CGGG
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 660,562,964
จำนวน VDO : 448
TAE
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 6,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,177,317,220
จำนวน VDO : 1,752
HEARTROCKER
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,483,557,244
จำนวน VDO : 1,260
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,115,259,872
จำนวน VDO : 534
PojzPlaza
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 5,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,018,974,358
จำนวน VDO : 1,333
PEACH EAT LAEK
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 5,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 641,692,231
จำนวน VDO : 253
Mark Wiens
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 5,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 992,801,632
จำนวน VDO : 1,010
SkizzTV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 4,930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,172,850,272
จำนวน VDO : 1,622
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,151,630,179
จำนวน VDO : 378
The Inner Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,158,285,463
จำนวน VDO : 1,083
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 739,481,717
จำนวน VDO : 1,018
KRK Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 775,243,453
จำนวน VDO : 1,210
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,189,888,224
จำนวน VDO : 662
Brianna's Secret Club TH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,707,076,982
จำนวน VDO : 1,143
MonDEV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 875,861,251
จำนวน VDO : 1,102
MR.B
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 424,810,007
จำนวน VDO : 203
OKyouLIKEs
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 461,261,527
จำนวน VDO : 377
Lovely Kids Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,857,528,078
จำนวน VDO : 797
Illslick thelegandary
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,953,123,866
จำนวน VDO : 106
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 490,146,780
จำนวน VDO : 437
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 861,400,546
จำนวน VDO : 505
Jannine Weigel
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 641,448,967
จำนวน VDO : 396
Beam Copphone
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,975,247,573
จำนวน VDO : 1,598
YimYam TV
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,531,471,630
จำนวน VDO : 1,599
TopSib Thailand
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 548,939,984
จำนวน VDO : 383
LowGrade
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 682,684,587
จำนวน VDO : 965
Dek Jew Chill Out
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,465,608,215
จำนวน VDO : 3,616
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 654,156,781
จำนวน VDO : 368
Maser Gamer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 3,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 552,178,783
จำนวน VDO : 1,643
Happy Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,435,401,205
จำนวน VDO : 2,108
QueenTubeTH
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 752,094,894
จำนวน VDO : 490
KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,389,068,028
จำนวน VDO : 350
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 636,760,577
จำนวน VDO : 162
Epic Toys
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 598,965,678
จำนวน VDO : 321
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 337,182,437
จำนวน VDO : 338
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 321,975,388
จำนวน VDO : 162
ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,204,819,372
จำนวน VDO : 482
Bay Riffer
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 708,844,836
จำนวน VDO : 1,203
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 566,887,099
จำนวน VDO : 272
Xcrosz
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 460,152,852
จำนวน VDO : 1,510
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 580,203,283
จำนวน VDO : 328
Pony Kids
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 972,831,606
จำนวน VDO : 537
Jamezabang J-Z-B
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 509,688,773
จำนวน VDO : 386
Fun Family
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 775,925,304
จำนวน VDO : 594
กิต งายย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 298,262,682
จำนวน VDO : 395
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 428,214,000
จำนวน VDO : 327
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 557,289,694
จำนวน VDO : 393
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 450,330,019
จำนวน VDO : 228
กาย หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 427,570,061
จำนวน VDO : 340
หม่อมถนัดแดก
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 710,125,279
จำนวน VDO : 996
Thibaan Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,226,171,219
จำนวน VDO : 346
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 411,874,344
จำนวน VDO : 564
softpomz
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 512,753,032
จำนวน VDO : 335
เซิ้ง MUSiC
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,359,607,357
จำนวน VDO : 75
Whattheduck
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,296,931,867
จำนวน VDO : 837
MAHAHING (วง มหาหิงค์)
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,004,018,720
จำนวน VDO : 161
GoodDayOfficial
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 778,569,199
จำนวน VDO : 1,093
TAM STORY
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,374,172,577
จำนวน VDO : 2,565
Deklaaon Channel
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 924,966,654
จำนวน VDO : 1,040
Rapper Tery [Official]
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,072,292,668
จำนวน VDO : 97
Bstars Music
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 569,688,588
จำนวน VDO : 610
Sprite Salaider
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,506,124
จำนวน VDO : 31
NEWX
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 200,142,455
จำนวน VDO : 220
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 549,818,612
จำนวน VDO : 570
PJY` Gamer
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนคนติดตาม : 2,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 364,992,715
จำนวน VDO : 553
World of Legend โลกแห่งตํานาน
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 464,532,480
จำนวน VDO : 201
เออน่า เรคคอร์ด
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 961,315,240
จำนวน VDO : 113
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 414,397,634
จำนวน VDO : 1,714
RAP IS NOW
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 581,403,551
จำนวน VDO : 2,532
Kutcha Wants2playz
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 636,501,108
จำนวน VDO : 1,669
Bon Gamerz
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 678,539,656
จำนวน VDO : 2,070
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 125,501,391
จำนวน VDO : 84
FoodTravelTVChannel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 753,687,455
จำนวน VDO : 5,406
HellGateStudio
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 468,200,338
จำนวน VDO : 237
[tackle4826] - Tackle Minecraft
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 618,202,361
จำนวน VDO : 1,576
อาจารย์ยอด
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 802,315,700
จำนวน VDO : 4,893
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 326,525,734
จำนวน VDO : 427
werkgang
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,335,461,264
จำนวน VDO : 1,100
Arainy
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 395,728,975
จำนวน VDO : 297
BABYMOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 271,060,930
จำนวน VDO : 377
THEWINNER TV
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 2,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 408,405,402
จำนวน VDO : 381
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 259,940,253
จำนวน VDO : 569
ปู่จ๋าน ลองไมค์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 540,420,316
จำนวน VDO : 45
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 189,357,070
จำนวน VDO : 242
KNCraZy
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 519,591,641
จำนวน VDO : 2,239
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 358,274,376
จำนวน VDO : 298
Layza Racing
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 276,701,931
จำนวน VDO : 674
ขอบสนาม (Official)
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 282,119,839
จำนวน VDO : 813
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 280,617,889
จำนวน VDO : 435
King SoYer
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 376,059,924
จำนวน VDO : 462
สายชิว บิดหมดปลอก ถอกหมดปลาย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 362,509,129
จำนวน VDO : 1,190
believe records
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2009
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,102,965,801
จำนวน VDO : 263
Doyser
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 389,394,282
จำนวน VDO : 1,118
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 390,835,581
จำนวน VDO : 526
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 245,920,204
จำนวน VDO : 518
NotIsGoD เบสไวน์
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 571,786,496
จำนวน VDO : 292
TeamGarryMovieThai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 478,122,715
จำนวน VDO : 1,889
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 169,011,429
จำนวน VDO : 324
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 226,923,766
จำนวน VDO : 231
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 187,386,176
จำนวน VDO : 273
Followme Sunshine
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 95,542,456
จำนวน VDO : 124
Tamjaitood official
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,952,991
จำนวน VDO : 109
SPY Channel
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 163,071,851
จำนวน VDO : 444
NONTAKAN N.S.
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 307,872,176
จำนวน VDO : 1,274
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 283,772,760
จำนวน VDO : 670
Kids Play
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,049,423,542
จำนวน VDO : 1,962
Yamatum O
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 342,202,616
จำนวน VDO : 1,312
BILLbilly01
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 401,567,340
จำนวน VDO : 370
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 234,547,899
จำนวน VDO : 424
OPZ TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 333,116,186
จำนวน VDO : 906
tigercrychannel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 500,783,441
จำนวน VDO : 559
ของเล่นแสนสนุก ♥ Toys 'N' Thailand
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 525,455,705
จำนวน VDO : 257
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 574,481,527
จำนวน VDO : 1,578
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 137,070,674
จำนวน VDO : 211
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,420,857
จำนวน VDO : 427
Atompakon
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 243,941,055
จำนวน VDO : 409
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 207,670,194
จำนวน VDO : 353
POMSTER Freestyle
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 190,080,255
จำนวน VDO : 144
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,413,890
จำนวน VDO : 107
BlackMoon
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 180,293,259
จำนวน VDO : 193
THAI TALE
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 396,114,993
จำนวน VDO : 289
ThaiStandupComedy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 347,011,206
จำนวน VDO : 89
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 101,856,951
จำนวน VDO : 261
M PENG C
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 169,934,429
จำนวน VDO : 279
Feeling Rock
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 158,995,196
จำนวน VDO : 973
ครัวพิศพิไล
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,608,669
จำนวน VDO : 1,877
Ketchup Jo
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 172,561,308
จำนวน VDO : 293
Art AirsoftGun
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 207,566,927
จำนวน VDO : 300
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 181,462,970
จำนวน VDO : 207
เด็กเลี้ยงควาย
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 316,286,647
จำนวน VDO : 19
พี่เสือ มาแล้ว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 127,200,915
จำนวน VDO : 379
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 267,736,077
จำนวน VDO : 472
IceBarBer
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 178,274,681
จำนวน VDO : 799
Nobi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 149,923,327
จำนวน VDO : 416
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 73,115,059
จำนวน VDO : 124
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 205,916,812
จำนวน VDO : 135
WIRI
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,681,207
จำนวน VDO : 212
BANGKOKCIAGA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 169,977,314
จำนวน VDO : 293
Archita Station
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,453,112
จำนวน VDO : 446
nutties11311
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 134,891,493
จำนวน VDO : 626
PleunPung
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 152,555,159
จำนวน VDO : 246
GU ZAP
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 224,603,632
จำนวน VDO : 947
KEESAMUS
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 224,302,933
จำนวน VDO : 117
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 274,300,312
จำนวน VDO : 138
ไอซ์ซี่ กินยั่ว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 126,639,835
จำนวน VDO : 259
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 139,352,441
จำนวน VDO : 277
bell eiki
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 194,667,024
จำนวน VDO : 1,418
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 128,339,609
จำนวน VDO : 259
LEGENDBOY
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 460,081,854
จำนวน VDO : 75
Around The Dale
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 401,485,744
จำนวน VDO : 1,070
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,945,409
จำนวน VDO : 29
Moto Plaza
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 97,288,067
จำนวน VDO : 465
กินไปไทยหรั่ง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 270,507,789
จำนวน VDO : 887
Amy Kitiya
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 171,826,843
จำนวน VDO : 817
Plodlock - ปลดล็อค
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,413,486
จำนวน VDO : 121
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,182,617
จำนวน VDO : 183
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,234,437
จำนวน VDO : 374
Est Moto Thailand
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 178,740,895
จำนวน VDO : 707
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 241,361,281
จำนวน VDO : 841
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 273,360,064
จำนวน VDO : 592
555INFINITY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,388,390
จำนวน VDO : 755
POND CHANEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,200,244
จำนวน VDO : 76
WONDERFRAME
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,217,247
จำนวน VDO : 116
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,110,111
จำนวน VDO : 325
Nisamanee.Nutt
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 158,692,432
จำนวน VDO : 483
ตอง ติง โชว์
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 269,304,147
จำนวน VDO : 729
ตัวเทพ ฟุตบอล
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 161,924,300
จำนวน VDO : 717
โคตรคูล
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 147,470,895
จำนวน VDO : 209
มาลี สวยมากX2
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,944,735
จำนวน VDO : 294
Ya Taliban
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 104,137,093
จำนวน VDO : 662
ZuckerRider WheelieTH
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 156,781,237
จำนวน VDO : 675
SpokeDark TV
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 228,259,656
จำนวน VDO : 2,351
StepGeekTV Online
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 989,000
จำนวนครั้งที่ดู : 207,479,406
จำนวน VDO : 2,169
Guntee Pitithan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 988,000
จำนวนครั้งที่ดู : 182,915,029
จำนวน VDO : 28
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 984,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,650,351
จำนวน VDO : 457
Ky0N
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 983,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,062,549
จำนวน VDO : 823
INFINITY BANK
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 975,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,069,236
จำนวน VDO : 413
MeeDee Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 967,000
จำนวนครั้งที่ดู : 124,778,689
จำนวน VDO : 718
YUPP
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 966,000
จำนวนครั้งที่ดู : 296,264,820
จำนวน VDO : 68
Berserker Game
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 964,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,946,514
จำนวน VDO : 1,640
mintchyy
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,839,988
จำนวน VDO : 353
Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 956,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,182,362
จำนวน VDO : 282
ป๊อปพิฆาตชายฝั่ง
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 955,000
จำนวนครั้งที่ดู : 303,397,367
จำนวน VDO : 999
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 951,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,081,060
จำนวน VDO : 70
JOKER official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 951,000
จำนวนครั้งที่ดู : 219,980,719
จำนวน VDO : 390
แจ็ก แปปโฮ
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 939,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,409,193
จำนวน VDO : 122
DBigbike
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 926,000
จำนวนครั้งที่ดู : 147,690,336
จำนวน VDO : 833
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 918,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,425,986
จำนวน VDO : 95
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 915,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,614,802
จำนวน VDO : 245
PjMok Channel
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 887,000
จำนวนครั้งที่ดู : 134,877,332
จำนวน VDO : 910
KK Honcool
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 887,000
จำนวนครั้งที่ดู : 228,949,375
จำนวน VDO : 1,050
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,921,265
จำนวน VDO : 94
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 873,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,942,086
จำนวน VDO : 57
MNF RiderTH
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 867,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,167,498
จำนวน VDO : 362
อร่อยพุง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 861,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,515,500
จำนวน VDO : 512
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,479,274
จำนวน VDO : 134
Kanomroo
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 859,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,862,705
จำนวน VDO : 184
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 854,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,765,881
จำนวน VDO : 78
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 837,000
จำนวนครั้งที่ดู : 96,520,788
จำนวน VDO : 129
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 836,000
จำนวนครั้งที่ดู : 179,945,864
จำนวน VDO : 418
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 835,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,365,862
จำนวน VDO : 128
ZoneGus LifeOnTheWorld
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 187,451,766
จำนวน VDO : 267
Startyourway Official
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,062,377
จำนวน VDO : 403
EYETA
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,655,455
จำนวน VDO : 783
TheghostradioOfficial
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 477,209,106
จำนวน VDO : 2,559
Point of View
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2009
จำนวนคนติดตาม : 820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,811,494
จำนวน VDO : 597
MadamPam
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 808,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,033,819
จำนวน VDO : 532
Boss Fammozy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 807,000
จำนวนครั้งที่ดู : 97,239,065
จำนวน VDO : 370
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 805,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,899,883
จำนวน VDO : 177
NOBLUK
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 804,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,069,489
จำนวน VDO : 467
TomJoke Foodtv
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 799,000
จำนวนครั้งที่ดู : 140,297,781
จำนวน VDO : 679
Necross Melphist
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 793,000
จำนวนครั้งที่ดู : 136,247,765
จำนวน VDO : 373
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 789,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,684,890
จำนวน VDO : 204
Green Ezqelusia
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 784,000
จำนวนครั้งที่ดู : 122,783,187
จำนวน VDO : 1,463
Rabbit mashare
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 781,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,546,663
จำนวน VDO : 467
LUVE Thailand
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 773,000
จำนวนครั้งที่ดู : 160,427,797
จำนวน VDO : 257
FATLIPZ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 767,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,090,962
จำนวน VDO : 178
Aueyauey เอ๋ยเอ้ย
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 761,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,797,781
จำนวน VDO : 213
Fitjunctions
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 761,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,871,682
จำนวน VDO : 289
อันดับ 10
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,064,234
จำนวน VDO : 601
RealPeach
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 747,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,947,419
จำนวน VDO : 40
Pit Start
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 746,000
จำนวนครั้งที่ดู : 75,818,065
จำนวน VDO : 299
Work with Mario
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 745,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,548,357
จำนวน VDO : 55
doubletap beatbox
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 743,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,640,037
จำนวน VDO : 327
MadpuppetStudio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 177,158,779
จำนวน VDO : 316
StoriesTH
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 739,000
จำนวนครั้งที่ดู : 162,140,271
จำนวน VDO : 578
SFTV steep familytv
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 738,000
จำนวนครั้งที่ดู : 119,838,154
จำนวน VDO : 1,980
KunTi
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 732,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,789,631
จำนวน VDO : 391
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 724,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,224,662
จำนวน VDO : 151
I Roam Alone
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 721,000
จำนวนครั้งที่ดู : 58,481,963
จำนวน VDO : 159
MinuteVideos Thailand
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,789,266
จำนวน VDO : 296
CreativeKim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 719,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,527,248
จำนวน VDO : 288
EaterOat
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 718,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,091,565
จำนวน VDO : 40
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 715,000
จำนวนครั้งที่ดู : 95,170,937
จำนวน VDO : 891
ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 712,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,013,477
จำนวน VDO : 472
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 711,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,095,346
จำนวน VDO : 134
Saranair Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 703,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,762,318
จำนวน VDO : 465
PaoPao And The Big Family
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 217,679,868
จำนวน VDO : 1,087
Sir.Mikey
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 695,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,885,436
จำนวน VDO : 1,861
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 692,000
จำนวนครั้งที่ดู : 67,468,661
จำนวน VDO : 122
โอ หงิด
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 688,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,582,529
จำนวน VDO : 46
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 686,000
จำนวนครั้งที่ดู : 187,010,169
จำนวน VDO : 1,260
DOMteamwork
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 684,000
จำนวนครั้งที่ดู : 73,059,609
จำนวน VDO : 114
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,769,301
จำนวน VDO : 77
โปงลางสะออน CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,519,735
จำนวน VDO : 262
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,993,811
จำนวน VDO : 118
SexyFit By Gee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 666,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,318,643
จำนวน VDO : 210
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 664,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,301,232
จำนวน VDO : 514
Soundtiss ST
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 659,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,581,527
จำนวน VDO : 324
Online Station
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 655,000
จำนวนครั้งที่ดู : 136,748,680
จำนวน VDO : 1,868
Licktga
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 653,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,327,546
จำนวน VDO : 647
Faunglada Saranee
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 651,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,572,022
จำนวน VDO : 649
ดูดแหนมไปเรื่อย
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 648,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,001,331
จำนวน VDO : 616
NAVA DIY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 646,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,215,366
จำนวน VDO : 658
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 644,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,165,307
จำนวน VDO : 99
Fah sarika
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 644,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,343,727
จำนวน VDO : 245
Bacon Time
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,177,624
จำนวน VDO : 269
Gamgy channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 634,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,124,887
จำนวน VDO : 297
กินได้อร่อยด้วย
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 633,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,165,573
จำนวน VDO : 223
เกริกพล เพชรรัตน์
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,299,023
จำนวน VDO : 106
นายแทน ชวนทําอาหาร
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 629,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,782,030
จำนวน VDO : 860
อันแน่ออนทัวร์
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 624,000
จำนวนครั้งที่ดู : 270,960,793
จำนวน VDO : 1,961
DaBoy Way
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 615,000
จำนวนครั้งที่ดู : 157,993,354
จำนวน VDO : 174
BEBE FIT ROUTINE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 613,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,608,272
จำนวน VDO : 49
Nickynachat
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 612,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,361,135
จำนวน VDO : 93
Booky HealthyWorld
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 612,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,802,182
จำนวน VDO : 165
XO Autosport
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 604,000
จำนวนครั้งที่ดู : 161,187,489
จำนวน VDO : 3,115
YES I GO
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 603,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,990,599
จำนวน VDO : 157
Chompoo Sangchan
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 599,000
จำนวนครั้งที่ดู : 207,155,230
จำนวน VDO : 3,703
Tarn Softwhip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 591,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,715,412
จำนวน VDO : 112
EVA GAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 586,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,081,449
จำนวน VDO : 1,861
ครัววิชณีย์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 583,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,030,484
จำนวน VDO : 379
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 582,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,214,133
จำนวน VDO : 45
Ceemeagain Chatpawee
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 578,000
จำนวนครั้งที่ดู : 74,835,309
จำนวน VDO : 1,772
The Driver
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 575,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,803,135
จำนวน VDO : 191
MrHotsia
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 568,000
จำนวนครั้งที่ดู : 235,386,404
จำนวน VDO : 2,438
Be Elegance
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนคนติดตาม : 563,000
จำนวนครั้งที่ดู : 139,728,172
จำนวน VDO : 246
Updo By Buablink
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 559,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,951,774
จำนวน VDO : 231
Piano & Pleng
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 555,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,674,599
จำนวน VDO : 333
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 555,000
จำนวนครั้งที่ดู : 306,564,329
จำนวน VDO : 4,716
NANAKE555
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 552,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,438,072
จำนวน VDO : 966
SATANG BANK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,444,404
จำนวน VDO : 283
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 546,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,680,674
จำนวน VDO : 126
Little Monster Family
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 545,000
จำนวนครั้งที่ดู : 80,920,878
จำนวน VDO : 582
ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่น พากินพาเที่ยว
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 545,000
จำนวนครั้งที่ดู : 163,197,942
จำนวน VDO : 2,009
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 537,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,108,640
จำนวน VDO : 113
THE STANDARD
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 534,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,531,830
จำนวน VDO : 3,746
BALL2B
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 533,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,318,004
จำนวน VDO : 37
Alie Blackcobra
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 533,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,877,504
จำนวน VDO : 199
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 532,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,640,060
จำนวน VDO : 263
beartai
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 528,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,886,827
จำนวน VDO : 3,588
VIPS Station
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 522,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,613,727
จำนวน VDO : 289
ปอน นิพนธ์
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 518,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,274,888
จำนวน VDO : 61
Singha ha channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 517,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,769,696
จำนวน VDO : 174
GUZJUNGJIRAA
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 514,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,095,412
จำนวน VDO : 185
CaptainteamOfficial
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 511,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,897,857
จำนวน VDO : 203
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 504,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,359,715
จำนวน VDO : 222
OuixZ
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 502,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,000,893
จำนวน VDO : 969
MrJiroChan
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,536,880
จำนวน VDO : 372
เสกสรร ปั้น Youtube
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 498,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,037,423
จำนวน VDO : 695
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,639,438
จำนวน VDO : 225
Toey Fingerstyle
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,027,326
จำนวน VDO : 263
SunitJo Travel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 255,100,254
จำนวน VDO : 7,230
MaMaSayYes
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 484,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,085,135
จำนวน VDO : 683
WabisabiTV
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 478,000
จำนวนครั้งที่ดู : 98,886,389
จำนวน VDO : 491
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 472,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,453,969
จำนวน VDO : 22
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 472,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,532,375
จำนวน VDO : 51
Happy Nucha
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 464,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,808,186
จำนวน VDO : 950
Wonderpeach
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 451,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,044,640
จำนวน VDO : 683
BoxZa Racing Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 444,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,232,864
จำนวน VDO : 1,375
FZK Frozenkiss
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 443,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,001,716
จำนวน VDO : 134
Coregate Studio
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 432,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,958,611
จำนวน VDO : 183
Holly Holland
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 431,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,230,864
จำนวน VDO : 134
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 422,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,711,260
จำนวน VDO : 88
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 422,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,782,453
จำนวน VDO : 253
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 422,000
จำนวนครั้งที่ดู : 96,136,608
จำนวน VDO : 742
PHOLFOODMAFIA
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 413,000
จำนวนครั้งที่ดู : 75,218,167
จำนวน VDO : 4,400
Lasercat Official
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 412,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,668,868
จำนวน VDO : 45
VATANIKA
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 412,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,768,829
จำนวน VDO : 67
Kim Property Live
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 412,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,248,655
จำนวน VDO : 251
CrazyBikerThailand
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 405,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,709,724
จำนวน VDO : 277
ndmikkiholic
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 397,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,666,574
จำนวน VDO : 466
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 396,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,609,479
จำนวน VDO : 186
Sheenae Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 395,000
จำนวนครั้งที่ดู : 119,461,588
จำนวน VDO : 567
droidsans
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2010
จำนวนคนติดตาม : 391,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,762,283
จำนวน VDO : 1,975
Wanoiz
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 387,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,316,510
จำนวน VDO : 98
Tungthakai Official
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 386,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,957,314
จำนวน VDO : 158
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 386,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,158,954
จำนวน VDO : 223
Gssspotted
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 382,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,110,095
จำนวน VDO : 427
Antihero Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 364,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,323,067
จำนวน VDO : 414
PimNiyom
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 361,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,346,361
จำนวน VDO : 23
คอเป็นหนัง
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนคนติดตาม : 360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 58,732,055
จำนวน VDO : 1,314
KRUA dot CO
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 359,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,957,621
จำนวน VDO : 1,194
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 356,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,188,500
จำนวน VDO : 63
Golf Four Go Round
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 355,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,919,484
จำนวน VDO : 39
การ์ตูนดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 355,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,937,427
จำนวน VDO : 85
ReviewMan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 355,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,855,751
จำนวน VDO : 512
KaoSupatsara
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 352,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,110,432
จำนวน VDO : 30
OHHO
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 352,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,555,988
จำนวน VDO : 88
PIMMY TASTY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 352,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,489,668
จำนวน VDO : 168
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 348,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,009,423
จำนวน VDO : 111
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,538,084
จำนวน VDO : 154
pearypie
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,792,102
จำนวน VDO : 163
lifestylehattaya70
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 344,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,013,427
จำนวน VDO : 820
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 331,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,199,031
จำนวน VDO : 75
Jasmin AP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 327,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,683,263
จำนวน VDO : 49
Kia Zaab
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 326,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,001,391
จำนวน VDO : 106
Balloonie TV
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 325,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,123,207
จำนวน VDO : 215
Brinkkty
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,066,416
จำนวน VDO : 231
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 316,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,015,793
จำนวน VDO : 63
Peanut Butter
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 313,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,158,819
จำนวน VDO : 81
FCAJOHN
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 313,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,739,509
จำนวน VDO : 165
เติ้ล ขลุ่ยไทย - พิชิตชน ไชยคําวัง
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 313,000
จำนวนครั้งที่ดู : 42,965,468
จำนวน VDO : 291
Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,027,189
จำนวน VDO : 309
OGME ENTERTAINMENT
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 298,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,637,793
จำนวน VDO : 100
PredeeDrum
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 298,000
จำนวนครั้งที่ดู : 75,017,024
จำนวน VDO : 319
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 296,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,325,904
จำนวน VDO : 49
Golf Pichaya
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 289,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,520,368
จำนวน VDO : 58
BODY HERO
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 289,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,189,928
จำนวน VDO : 105
Kik Beauty Fit
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 288,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,000,621
จำนวน VDO : 316
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 281,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,417,603
จำนวน VDO : 20
Jane Soraya
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 281,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,966,392
จำนวน VDO : 436
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 275,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,707,630
จำนวน VDO : 287
Mero Studio
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,369,127
จำนวน VDO : 137
ท่องเที่ยวสะดุดตา sadoodta
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 269,000
จำนวนครั้งที่ดู : 75,113,372
จำนวน VDO : 3,395
MomMe Chidjun
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 251,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,511,361
จำนวน VDO : 144
20TV
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 243,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,460,698
จำนวน VDO : 279
เที่ยวตามใจ.com
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 242,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,364,318
จำนวน VDO : 1,108
Dubaiboy
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 241,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,474,542
จำนวน VDO : 19
PBSupercarPhotography
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,881,504
จำนวน VDO : 423
Life of Cars Bkk - ตามติดชีวิต 4 ล้อ
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 231,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,491,150
จำนวน VDO : 90
autolifethailand official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 226,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,747,870
จำนวน VDO : 140
TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 221,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,811,787
จำนวน VDO : 34
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 221,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,541,841
จำนวน VDO : 83
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,015,178
จำนวน VDO : 82
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,631,401
จำนวน VDO : 117
spin9
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 203,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,821,148
จำนวน VDO : 184
Patricia Good
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 202,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,301,348
จำนวน VDO : 7
I Love Japan ภาษาญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 202,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,550,664
จำนวน VDO : 511
ChillChannel
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 201,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,784,722
จำนวน VDO : 2,034
เชฟขวัญ EngiChef
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 196,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,742,939
จำนวน VDO : 611
Fusion
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 193,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,250,000
จำนวน VDO : 53
NinaBeautyWorld
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 189,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,910,144
จำนวน VDO : 369
OverclockZoneTV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2008
จำนวนคนติดตาม : 187,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,630,498
จำนวน VDO : 2,669
นฤดิ๊ว CH
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 179,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,331,885
จำนวน VDO : 83
Evefee
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 179,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,444,374
จำนวน VDO : 622
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 176,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,684,231
จำนวน VDO : 106
THE MONEY COACH
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 173,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,230,971
จำนวน VDO : 168
Rayron
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 165,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,413,900
จำนวน VDO : 295
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 163,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,228,077
จำนวน VDO : 12
A.T. IS ME
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 162,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,801,450
จำนวน VDO : 109
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 161,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,613,418
จำนวน VDO : 2
ชะโงกทัวร์ออนไลน์
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 157,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,468,936
จำนวน VDO : 1,164
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 153,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,922,761
จำนวน VDO : 29
FROMNANA
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 152,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,987,906
จำนวน VDO : 64
น้องแป้ง เชียงตุง
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 149,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,025,271
จำนวน VDO : 844
Danny & Soi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 147,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,759,661
จำนวน VDO : 86
Florence room beauty
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 144,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,443,485
จำนวน VDO : 370
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 132,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,350,740
จำนวน VDO : 194
Nurseryus S.
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 131,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,750,811
จำนวน VDO : 215
Here Zone Teen
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,326,682
จำนวน VDO : 39
Wonderful
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 128,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,953,936
จำนวน VDO : 68
The Ska Room
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 127,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,113,558
จำนวน VDO : 6
vvalentines
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 123,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,751,442
จำนวน VDO : 237
feonalita
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2007
จำนวนคนติดตาม : 123,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,763,974
จำนวน VDO : 445
FahFah
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,311,269
จำนวน VDO : 83
SPSaypan
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 117,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,297,862
จำนวน VDO : 132
Frennicha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 114,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,322,913
จำนวน VDO : 156
ZAUZ LIFE
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 112,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,501,385
จำนวน VDO : 78
Me.Melissa
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 89,200
จำนวนครั้งที่ดู : 11,468,876
จำนวน VDO : 192
JellyJune
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 78,800
จำนวนครั้งที่ดู : 5,221,884
จำนวน VDO : 116
Amazing Thailand
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2008
จำนวนคนติดตาม : 77,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,600,219
จำนวน VDO : 1,193
Cinnamongal
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 75,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,757,090
จำนวน VDO : 506
Asayhi channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 74,100
จำนวนครั้งที่ดู : 7,880,814
จำนวน VDO : 283
J Journey by VJ JA
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 69,100
จำนวนครั้งที่ดู : 4,369,912
จำนวน VDO : 106
JapanX TV Official
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 66,300
จำนวนครั้งที่ดู : 13,365,437
จำนวน VDO : 1,345
PinOmyim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 59,600
จำนวนครั้งที่ดู : 1,701,836
จำนวน VDO : 32
incmtw
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 14,500
จำนวนครั้งที่ดู : 205,435
จำนวน VDO : 28
ThaiRacing TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 300,823
จำนวน VDO : 3
GAMER XD
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 110,672,110
จำนวน VDO : 411
TheVail
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 41,463,563
จำนวน VDO : 537
TomoNews Thailand
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
บอ บู๋ Channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0