ช่อง
RUBSARB production
ผู้ติดตาม
1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,196 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
627,859,517 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
524,966 ครั้ง
ช่อง : RUBSARB production
ผู้ติดตาม : 1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,196 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 627,859,517 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 524,966 ครั้ง
www.facebook.com/GGTKcastation
www.facebook.com/GG.Kasemsarn
instagram : GG.Georgie / TK.Tonkla
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RUBSARB production