ช่อง
RUBSARB production
ผู้ติดตาม
1,380,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,082 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
572,188,738 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
528,825 ครั้ง
ช่อง : RUBSARB production
ผู้ติดตาม : 1,380,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,082 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 572,188,738 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 528,825 ครั้ง
www.facebook.com/GGTKcastation
www.facebook.com/GG.Kasemsarn
instagram : GG.Georgie / TK.Tonkla
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RUBSARB production