ช่อง
RUBSARB production
ผู้ติดตาม
1,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ
908 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
455,038,696 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
501,144 ครั้ง
ช่อง : RUBSARB production
ผู้ติดตาม : 1,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 908 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 455,038,696 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 501,144 ครั้ง
www.facebook.com/GGTKcastation
www.facebook.com/GG.Kasemsarn
instagram : GG.Georgie / TK.Tonkla
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RUBSARB production