ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 16,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,472,937,961
จำนวน VDO : 431
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 14,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,685,277,906
จำนวน VDO : 1,590
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 13,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,474,808,309
จำนวน VDO : 1,209
SpriteDer SPD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 12,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,445,056,600
จำนวน VDO : 296
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 8,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,631,324,642
จำนวน VDO : 1,258
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 8,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,551,492,334
จำนวน VDO : 1,030
MNJ TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 7,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,199,667,877
จำนวน VDO : 1,341
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,869,955,627
จำนวน VDO : 2,081
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,398,853,351
จำนวน VDO : 1,488
Epic Time
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 6,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,273,087,108
จำนวน VDO : 930
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 6,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,161,471,040
จำนวน VDO : 1,116
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 6,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 950,840,939
จำนวน VDO : 399
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,089,292,954
จำนวน VDO : 740
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,313,929,359
จำนวน VDO : 356
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,383,938,869
จำนวน VDO : 1,609
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,160,297,664
จำนวน VDO : 1,030
My Pony
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 5,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,554,120,743
จำนวน VDO : 939
สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 5,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 872,892,924
จำนวน VDO : 300
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,991,226,303
จำนวน VDO : 1,705
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 5,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,053,525,617
จำนวน VDO : 942
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,372,477,427
จำนวน VDO : 409
DJ.DREAMERTH
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 225,148,870
จำนวน VDO : 167
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 476,523,314
จำนวน VDO : 450
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 932,811,292
จำนวน VDO : 955
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 4,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,262,174,778
จำนวน VDO : 737
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,334,399
จำนวน VDO : 45
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 971,992,186
จำนวน VDO : 533
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 788,430,520
จำนวน VDO : 835
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,064,480,255
จำนวน VDO : 605
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 826,691,683
จำนวน VDO : 760
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 465,173,174
จำนวน VDO : 339
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 594,968,874
จำนวน VDO : 746
CLASSIC NU
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 933,907,126
จำนวน VDO : 1,353
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,257,951,673
จำนวน VDO : 1,076
MOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 728,077,278
จำนวน VDO : 1,126
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 736,821,285
จำนวน VDO : 967
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 515,795,811
จำนวน VDO : 1,199
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,427,610,005
จำนวน VDO : 1,730
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 488,537,053
จำนวน VDO : 322
My Mesuan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 363,697,826
จำนวน VDO : 960
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 844,123,248
จำนวน VDO : 2,985
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 338,113,902
จำนวน VDO : 225
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 845,325,237
จำนวน VDO : 971
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 583,264,201
จำนวน VDO : 1,356
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 519,001,148
จำนวน VDO : 793
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 625,737,760
จำนวน VDO : 327
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,229,057,654
จำนวน VDO : 648
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 478,124,801
จำนวน VDO : 228
Life of Bow
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,233,805,657
จำนวน VDO : 1,647
Mario Jok
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 659,485,831
จำนวน VDO : 127
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 772,452,113
จำนวน VDO : 1,139
NEWXLIVE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 218,667,376
จำนวน VDO : 222
หมอปลา [Official Channel]
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 419,174,752
จำนวน VDO : 747
หนุ่มคงกระพัน official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 395,915,154
จำนวน VDO : 1,512
สะใภ้เกาหลี by korean
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 858,017,436
จำนวน VDO : 808
Bank PII
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 199,516,533
จำนวน VDO : 209
Topby Toast
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 591,064,810
จำนวน VDO : 467
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 319,183,681
จำนวน VDO : 343
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 465,527,053
จำนวน VDO : 709
DOM
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 346,126,992
จำนวน VDO : 728
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 262,650,232
จำนวน VDO : 865
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,703,849
จำนวน VDO : 227
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,536,722
จำนวน VDO : 270
Followme Official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,046,677
จำนวน VDO : 209
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 217,060,592
จำนวน VDO : 259
มินตัน ดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 157,277,757
จำนวน VDO : 313
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 153,929,683
จำนวน VDO : 284
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 185,704,428
จำนวน VDO : 438
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 209,763,249
จำนวน VDO : 324
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 603,959,643
จำนวน VDO : 3,140
GoyNattyDream Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 413,855,057
จำนวน VDO : 607
Eoirndaime
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 324,854,481
จำนวน VDO : 311
Sunflowava
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 198,173,025
จำนวน VDO : 299
NICKKU CHANNEL
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 87,285,462
จำนวน VDO : 145
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 290,548,641
จำนวน VDO : 525
Yimnoi yimyai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 333,725,290
จำนวน VDO : 488
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,602,090
จำนวน VDO : 706
Nonny.com
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 280,003,362
จำนวน VDO : 1,321
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 415,671,887
จำนวน VDO : 922
U.U eung
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2022
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 270,402,456
จำนวน VDO : 164
Mario World
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 102,829,813
จำนวน VDO : 169
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 392,299,373
จำนวน VDO : 1,128
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 104,172,402
จำนวน VDO : 164
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 135,878,150
จำนวน VDO : 554
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 581,608,943
จำนวน VDO : 1,709
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 135,073,903
จำนวน VDO : 439
TAO_STP
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 1,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 216,117,019
จำนวน VDO : 808
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 254,772,689
จำนวน VDO : 525
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 150,097,616
จำนวน VDO : 343
ต่าย อรทัย OFFICIAL
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 393,382,601
จำนวน VDO : 406
แป้งฝุ่น ปายุด
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,778,561
จำนวน VDO : 111
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 226,293,076
จำนวน VDO : 344
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 602,957,350
จำนวน VDO : 1,140
Jackfanchan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 267,050,751
จำนวน VDO : 209
BO YOSHI CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 396,883,846
จำนวน VDO : 888
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,340,481
จำนวน VDO : 386
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 256,376,397
จำนวน VDO : 237
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 161,473,137
จำนวน VDO : 974
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 315,594,987
จำนวน VDO : 146
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 390,870,422
จำนวน VDO : 902
POND CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,400,261
จำนวน VDO : 39
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 302,136,701
จำนวน VDO : 459
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 182,104,449
จำนวน VDO : 543
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 161,687,269
จำนวน VDO : 650
Arina Gurkova
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 106,241,526
จำนวน VDO : 89
รีวิวของ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,447,753
จำนวน VDO : 637
ME NUS
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,625,988
จำนวน VDO : 175
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 181,869,606
จำนวน VDO : 326
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,664,905
จำนวน VDO : 526
Top_official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 101,789,523
จำนวน VDO : 253
Pigkaploy
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,883,715
จำนวน VDO : 251
GOLF PICHAYA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 98,538,066
จำนวน VDO : 328
กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 376,758,655
จำนวน VDO : 948
Tonhorm Chaneeindi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,997,792
จำนวน VDO : 180
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 128,786,765
จำนวน VDO : 351
Lydia Sarunrat Deane
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,753,929
จำนวน VDO : 416
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 976,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,605,661
จำนวน VDO : 156
Juny JomKan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 957,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,370,176
จำนวน VDO : 332
PEEPZCO
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 915,000
จำนวนครั้งที่ดู : 260,392,278
จำนวน VDO : 2,108
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 903,000
จำนวนครั้งที่ดู : 204,076,106
จำนวน VDO : 900
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 873,000
จำนวนครั้งที่ดู : 224,744,382
จำนวน VDO : 520
NEETTO V.2
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 871,000
จำนวนครั้งที่ดู : 555,578,178
จำนวน VDO : 447
4 OF FUN STUDIO
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 211,712,720
จำนวน VDO : 682
Zellfie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 858,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,847,269
จำนวน VDO : 455
บักโพธิ์ Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 858,000
จำนวนครั้งที่ดู : 323,374,607
จำนวน VDO : 632
อีจ๊ะ Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 847,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,135,978
จำนวน VDO : 175
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 846,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,685,783
จำนวน VDO : 157
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 844,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,391,185
จำนวน VDO : 94
Bradboy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 842,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,013,472
จำนวน VDO : 272
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 841,000
จำนวนครั้งที่ดู : 155,088,562
จำนวน VDO : 1,448
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 833,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,787,281
จำนวน VDO : 319
Meenakom
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 829,000
จำนวนครั้งที่ดู : 122,552,758
จำนวน VDO : 633
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 828,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,718,439
จำนวน VDO : 598
หัวกรวย
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 815,000
จำนวนครั้งที่ดู : 101,743,195
จำนวน VDO : 527
LittleBeam Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,290,827
จำนวน VDO : 305
DanPattie TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 803,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,579,416
จำนวน VDO : 127
PANTIPA .A
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 747,000
จำนวนครั้งที่ดู : 75,857,071
จำนวน VDO : 152
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 737,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,060,133
จำนวน VDO : 158
DEENVLOG
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 737,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,986,585
จำนวน VDO : 699
Babyjingko
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 731,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,126,285
จำนวน VDO : 420
BeerBaiyoke
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 723,000
จำนวนครั้งที่ดู : 101,969,720
จำนวน VDO : 370
ปอยฝ้าย มาลัยพร
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 718,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,522,879
จำนวน VDO : 1,113
하이프래Hi Prae
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 715,000
จำนวนครั้งที่ดู : 73,941,420
จำนวน VDO : 330
CRK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 711,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,153,777
จำนวน VDO : 498
ช่องคุณเอม
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 709,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,803,946
จำนวน VDO : 300
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 709,000
จำนวนครั้งที่ดู : 211,411,142
จำนวน VDO : 1,275
Jayy Crane
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 703,000
จำนวนครั้งที่ดู : 67,824,650
จำนวน VDO : 118
Riety
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,164,672
จำนวน VDO : 237
FAROSE CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 677,000
จำนวนครั้งที่ดู : 111,904,093
จำนวน VDO : 230
นางแมวป่า
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 674,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,979,974
จำนวน VDO : 918
RYUNTIME
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 211,056,272
จำนวน VDO : 980
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 665,000
จำนวนครั้งที่ดู : 220,602,481
จำนวน VDO : 821
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 662,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,575,789
จำนวน VDO : 136
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 651,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,372,530
จำนวน VDO : 40
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,205,444
จำนวน VDO : 45
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 641,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,172,752
จำนวน VDO : 192
KHONG JUE
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 632,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,174,926
จำนวน VDO : 363
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 117,488,487
จำนวน VDO : 887
ช็อคเกอร์บอย
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 618,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,684,545
จำนวน VDO : 476
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 617,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,219,442
จำนวน VDO : 238
Four Sakonrut
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 598,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,796,309
จำนวน VDO : 293
Jennie Panhan
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนคนติดตาม : 584,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,188,882
จำนวน VDO : 150
Jeffy Nachapim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 578,000
จำนวนครั้งที่ดู : 123,905,800
จำนวน VDO : 787
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 571,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,471,200
จำนวน VDO : 301
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 559,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,249,660
จำนวน VDO : 194
วันกรรชัย
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 557,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,790,248
จำนวน VDO : 127
MewNittha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,064,571
จำนวน VDO : 92
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 544,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,598,659
จำนวน VDO : 271
Tana and Everyhis
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 536,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,861,153
จำนวน VDO : 157
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 534,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,549,156
จำนวน VDO : 44
OnAir
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 528,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,456,268
จำนวน VDO : 80
WJ MILD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 518,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,279,531
จำนวน VDO : 65
Moto Story Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 517,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,075,280
จำนวน VDO : 428
iPAN CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 508,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,096,415
จำนวน VDO : 475
MhorRitz
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 504,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,626,616
จำนวน VDO : 230
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 499,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,638,685
จำนวน VDO : 97
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 496,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,489,329
จำนวน VDO : 105
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 496,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,504,353
จำนวน VDO : 214
Davikah Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,683,223
จำนวน VDO : 75
Tack มาแล้วจ่ะ
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 473,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,110,285
จำนวน VDO : 215
AlekT Official
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,670,035
จำนวน VDO : 198
DEEN VLOG TOO
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,507,402
จำนวน VDO : 424
AUM_CCP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 455,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,023,825
จำนวน VDO : 615
FERNZONE Channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 449,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,587,894
จำนวน VDO : 59
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 432,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,268,216
จำนวน VDO : 650
ITIM'S STUFF
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 421,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,724,219
จำนวน VDO : 133
Happy Retire
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 419,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,186,339
จำนวน VDO : 791
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 416,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,104,395
จำนวน VDO : 307
fara fair
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 399,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,869,553
จำนวน VDO : 60
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 398,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,356,054
จำนวน VDO : 163
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 391,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,222,809
จำนวน VDO : 172
PetchZ
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 387,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,543,311
จำนวน VDO : 269
Yerr tv
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 363,000
จำนวนครั้งที่ดู : 42,750,185
จำนวน VDO : 142
NONT TANONT
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 353,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,764,562
จำนวน VDO : 43
Weircation
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 353,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,384,835
จำนวน VDO : 89
GRACEKANKLAOOFFICIAL
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 341,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,174,903
จำนวน VDO : 118
CHUJAI FAMILY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 338,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,616,005
จำนวน VDO : 194
CHANA CHANNEL
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 336,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,516,314
จำนวน VDO : 50
Munk TV
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 336,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,320,230
จำนวน VDO : 785
LET'S GIRL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 331,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
Jessiescape
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,661,302
จำนวน VDO : 136
SmileLand
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 328,000
จำนวนครั้งที่ดู : 81,286
จำนวน VDO : 171
Alrisaa
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 325,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,196,868
จำนวน VDO : 75
GamWichayaneeThailand
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนคนติดตาม : 320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,958,255
จำนวน VDO : 149
JEAB CHEER Here Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 315,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,707,735
จำนวน VDO : 100
Maxed Out Style
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 307,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,789,889
จำนวน VDO : 187
CHERRYCHU
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 306,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,550,800
จำนวน VDO : 455
นุ่นหลุยส์ NoonLouis
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,553,059
จำนวน VDO : 53
uppoompat
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 278,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,768,548
จำนวน VDO : 184
Piglet & Twins
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 267,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,860,434
จำนวน VDO : 350
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 255,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,418,737
จำนวน VDO : 118
INK WARUNTORN
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 243,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,536,703
จำนวน VDO : 56
PANG ORNJIRA
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 243,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,500,821
จำนวน VDO : 323
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 236,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,751,484
จำนวน VDO : 129
Brathida
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 225,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,740,344
จำนวน VDO : 218
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 219,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,445,862
จำนวน VDO : 525
Subdar7
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2021
จำนวนคนติดตาม : 216,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,184,453
จำนวน VDO : 731
Rachwin Journey
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 208,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,625,562
จำนวน VDO : 58
Fayedition
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 203,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,795,094
จำนวน VDO : 109
FUSION
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 194,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,381,190
จำนวน VDO : 57
New Chaiyapol
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 187,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,310,197
จำนวน VDO : 236
Danny Mac
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 184,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,786,368
จำนวน VDO : 31
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 161,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,801,698
จำนวน VDO : 17
เอิร์ธเปา family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 153,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,962,649
จำนวน VDO : 156
เอพาแหล
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 152,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,611,693
จำนวน VDO : 73
Qmiy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 149,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,176,346
จำนวน VDO : 245
Orathai Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,934,988
จำนวน VDO : 325
นาย Channel Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนคนติดตาม : 133,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,793,869
จำนวน VDO : 145
ZANI official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,121,772
จำนวน VDO : 54
BIE SUKRIT OFFICIAL
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 105,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,915,444
จำนวน VDO : 54
RodmayAloha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,348,572
จำนวน VDO : 35
BowMaylada Stories
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 94,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,944,643
จำนวน VDO : 1,134
TOEYJARIN
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 89,500
จำนวนครั้งที่ดู : 2,238,037
จำนวน VDO : 34
NUNEWORANUCH
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 44,800
จำนวนครั้งที่ดู : 3,852,236
จำนวน VDO : 58