ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 14,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,411,894,380
จำนวน VDO : 358
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 12,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,830,015,983
จำนวน VDO : 1,133
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 9,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,187,816,432
จำนวน VDO : 1,103
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,921,749,270
จำนวน VDO : 769
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,254,684,970
จำนวน VDO : 1,397
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 6,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,018,397,518
จำนวน VDO : 682
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,061,441,311
จำนวน VDO : 1,380
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 942,431,218
จำนวน VDO : 226
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,519,269,012
จำนวน VDO : 937
My Pony
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,904,216,031
จำนวน VDO : 702
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,284,467,400
จำนวน VDO : 390
SpriteDer SPD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 251,186,870
จำนวน VDO : 66
Epic Time
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,086,926,338
จำนวน VDO : 508
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 949,791,997
จำนวน VDO : 549
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 926,640,555
จำนวน VDO : 540
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 511,680,346
จำนวน VDO : 463
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 897,108,076
จำนวน VDO : 495
DJ.DREAMERTH
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 364,882,821
จำนวน VDO : 971
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 655,527,172
จำนวน VDO : 605
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 417,907,040
จำนวน VDO : 424
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 623,478,738
จำนวน VDO : 479
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 800,118,207
จำนวน VDO : 360
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 334,465,026
จำนวน VDO : 202
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 452,627,687
จำนวน VDO : 561
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 3,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 263,065,686
จำนวน VDO : 184
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 287,211,292
จำนวน VDO : 185
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 602,037,282
จำนวน VDO : 327
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 497,833,375
จำนวน VDO : 470
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 656,083,187
จำนวน VDO : 973
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 701,655,900
จำนวน VDO : 703
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 465,230,225
จำนวน VDO : 228
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 385,720,520
จำนวน VDO : 756
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 621,995,495
จำนวน VDO : 2,116
My Mesuan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 317,663,284
จำนวน VDO : 725
MOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 425,432,375
จำนวน VDO : 558
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 408,035,239
จำนวน VDO : 603
NEWXLIVE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 210,040,570
จำนวน VDO : 215
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 632,874,667
จำนวน VDO : 647
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 559,136,742
จำนวน VDO : 715
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,664,732
จำนวน VDO : 355
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 341,670,658
จำนวน VDO : 376
Mario Jok
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 461,577,114
จำนวน VDO : 70
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 396,279,384
จำนวน VDO : 397
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 128,887,499
จำนวน VDO : 94
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 282,851,069
จำนวน VDO : 261
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 283,660,987
จำนวน VDO : 600
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 283,385,226
จำนวน VDO : 605
Followme Official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 126,810,437
จำนวน VDO : 179
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 356,303,189
จำนวน VDO : 538
สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 1,930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 135,827,266
จำนวน VDO : 85
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 412,957,578
จำนวน VDO : 765
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 484,454,001
จำนวน VDO : 225
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 308,182,766
จำนวน VDO : 230
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 195,816,544
จำนวน VDO : 324
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 140,319,024
จำนวน VDO : 174
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 276,198,739
จำนวน VDO : 525
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 163,812,083
จำนวน VDO : 421
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 245,623,344
จำนวน VDO : 409
Life of Bow
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 478,441,875
จำนวน VDO : 957
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 160,242,133
จำนวน VDO : 194
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,742,220
จำนวน VDO : 167
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,977,260
จำนวน VDO : 411
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 574,541,305
จำนวน VDO : 1,645
หมอปลา [Official Channel]
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 228,922,017
จำนวน VDO : 371
สะใภ้เกาหลี by korean
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 414,215,559
จำนวน VDO : 466
มินตัน ดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,866,847
จำนวน VDO : 181
Topby Toast
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 285,843,651
จำนวน VDO : 220
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 145,452,030
จำนวน VDO : 279
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 230,599,173
จำนวน VDO : 458
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,935,146
จำนวน VDO : 178
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,367,429
จำนวน VDO : 357
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 353,271,864
จำนวน VDO : 1,437
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 238,170,780
จำนวน VDO : 206
DOM
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 180,506,807
จำนวน VDO : 260
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 307,830,418
จำนวน VDO : 110
POND CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,500,472
จำนวน VDO : 54
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 129,680,777
จำนวน VDO : 299
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 164,703,442
จำนวน VDO : 348
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 176,782,305
จำนวน VDO : 261
Nonny.com
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,325,746
จำนวน VDO : 1,094
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,387,319
จำนวน VDO : 356
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 376,340,721
จำนวน VDO : 810
Mario World
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,055,422
จำนวน VDO : 100
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,616,093
จำนวน VDO : 602
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 230,790,868
จำนวน VDO : 777
Yimnoi yimyai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 162,554,718
จำนวน VDO : 210
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 116,753,933
จำนวน VDO : 369
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 190,476,839
จำนวน VDO : 244
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,330,159
จำนวน VDO : 156
Top_official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 989,000
จำนวนครั้งที่ดู : 87,347,440
จำนวน VDO : 185
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 951,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,567,798
จำนวน VDO : 188
แป้งฝุ่น ปายุด
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 908,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,583,467
จำนวน VDO : 58
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 878,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,707,107
จำนวน VDO : 211
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 873,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,845,796
จำนวน VDO : 94
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 869,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,609,055
จำนวน VDO : 154
Arina Gurkova
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 852,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,008,015
จำนวน VDO : 70
ปอน นิพนธ์
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 841,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,049,109
จำนวน VDO : 62
Lydia Sarunrat Deane
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 825,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,861,292
จำนวน VDO : 161
ME NUS
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 803,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,441,588
จำนวน VDO : 85
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 789,000
จำนวนครั้งที่ดู : 122,617,851
จำนวน VDO : 1,116
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 785,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,100,993
จำนวน VDO : 307
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 766,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,818,600
จำนวน VDO : 248
TAO_STP
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 754,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,385,339
จำนวน VDO : 295
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 749,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,490,712
จำนวน VDO : 149
GoyNattyDream Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 744,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,348,110
จำนวน VDO : 58
Bank PII
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 743,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,645,079
จำนวน VDO : 38
GOLF PICHAYA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 741,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,889,394
จำนวน VDO : 122
CRK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 727,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,229,037
จำนวน VDO : 322
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 721,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,349,720
จำนวน VDO : 383
วันว่าง ๆครับ
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 719,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,710,295
จำนวน VDO : 61
Juny JomKan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 707,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,519,174
จำนวน VDO : 148
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 195,896,881
จำนวน VDO : 1,287
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 692,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,196,463
จำนวน VDO : 195
LittleBeam Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 688,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,257,482
จำนวน VDO : 159
4 OF FUN STUDIO
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 684,000
จำนวนครั้งที่ดู : 204,566,752
จำนวน VDO : 601
DanPattie TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 681,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,397,603
จำนวน VDO : 88
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 677,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,098,095
จำนวน VDO : 526
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 674,000
จำนวนครั้งที่ดู : 87,073,256
จำนวน VDO : 261
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 671,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,193,183
จำนวน VDO : 6
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 656,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,715,158
จำนวน VDO : 172
Yoshi 300
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 622,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,803,303
จำนวน VDO : 164
รีวิวของ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 606,000
จำนวนครั้งที่ดู : 58,939,765
จำนวน VDO : 225
PANTIPA .A
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 591,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,585,144
จำนวน VDO : 86
Jayy Crane
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 583,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,510,314
จำนวน VDO : 103
PEEPZCO
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 572,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,377,987
จำนวน VDO : 500
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 571,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,186,994
จำนวน VDO : 105
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 567,000
จำนวนครั้งที่ดู : 67,964,144
จำนวน VDO : 284
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,264,230
จำนวน VDO : 527
하이프래Hi Prae
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 559,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,718,740
จำนวน VDO : 217
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 548,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,305,721
จำนวน VDO : 42
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 544,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,028,741
จำนวน VDO : 459
ปอยฝ้าย มาลัยพร
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 522,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,413,276
จำนวน VDO : 630
OnAir
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 518,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,334,754
จำนวน VDO : 52
Moto Story Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 501,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,487,925
จำนวน VDO : 346
Babyjingko
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 487,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,840,355
จำนวน VDO : 286
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 466,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,374,308
จำนวน VDO : 65
Tana and Everyhis
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 462,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,896,071
จำนวน VDO : 96
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 456,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,159,664
จำนวน VDO : 99
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 453,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,507,655
จำนวน VDO : 144
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 452,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,932,271
จำนวน VDO : 92
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 451,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,311,575
จำนวน VDO : 280
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 448,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,168,090
จำนวน VDO : 78
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 437,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,752,419
จำนวน VDO : 641
DEENVLOG
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 435,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,070,906
จำนวน VDO : 220
WJ MILD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 434,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,439,993
จำนวน VDO : 34
MhorRitz
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 431,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,793,315
จำนวน VDO : 73
AUM_CCP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 426,000
จำนวนครั้งที่ดู : 73,944,899
จำนวน VDO : 363
Bradboy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 425,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,821,199
จำนวน VDO : 53
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 416,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,275,223
จำนวน VDO : 16
ช็อคเกอร์บอย
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 415,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,993,054
จำนวน VDO : 176
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 413,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,808,106
จำนวน VDO : 252
fara fair
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 408,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,419,887
จำนวน VDO : 58
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 403,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,997,667
จำนวน VDO : 188
Riety
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 395,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,876,252
จำนวน VDO : 99
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 388,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,565,754
จำนวน VDO : 157
Tonhorm Chaneeindi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 378,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,957,074
จำนวน VDO : 73
Meenakom
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 352,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,269,409
จำนวน VDO : 80
CHUJAI FAMILY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 351,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,834,703
จำนวน VDO : 149
Jennie Panhan
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนคนติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,358,781
จำนวน VDO : 49
Jeffy Nachapim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 342,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,137,140
จำนวน VDO : 437
SmileLand
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,504
จำนวน VDO : 111
MewNittha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 335,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,797,196
จำนวน VDO : 20
RYUNTIME
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 60,753,191
จำนวน VDO : 310
Jessiescape
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 317,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,007,990
จำนวน VDO : 108
GamWichayaneeThailand
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนคนติดตาม : 310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,393,157
จำนวน VDO : 119
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 304,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,279,003
จำนวน VDO : 49
Pigkaploy
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 298,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,350,816
จำนวน VDO : 82
Maxed Out Style
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 289,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,965,344
จำนวน VDO : 103
GRACEKANKLAOOFFICIAL
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 273,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,855,949
จำนวน VDO : 47
NONT TANONT
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 267,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,151,477
จำนวน VDO : 39
นางแมวป่า
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 266,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,724,747
จำนวน VDO : 230
JEAB CHEER Here Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,766,375
จำนวน VDO : 34
CHANA CHANNEL
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 254,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,712,143
จำนวน VDO : 35
นุ่นหลุยส์ NoonLouis
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 249,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,216,020
จำนวน VDO : 30
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 245,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,364,073
จำนวน VDO : 103
Piglet & Twins
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 216,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,808,666
จำนวน VDO : 195
Alrisaa
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 208,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,872,298
จำนวน VDO : 35
DEEN VLOG TOO
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 208,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,098,322
จำนวน VDO : 109
FUSION
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 202,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,070,126
จำนวน VDO : 57
วันกรรชัย
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 193,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,481,657
จำนวน VDO : 53
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 188,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,852,776
จำนวน VDO : 51
AlekT Official
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 188,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,827,212
จำนวน VDO : 60
Danny Mac
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 187,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,921,965
จำนวน VDO : 80
Weircation
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 174,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,632,376
จำนวน VDO : 20
บักโพธิ์ Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,232,732
จำนวน VDO : 82
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,595,699
จำนวน VDO : 294
Munk TV
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 168,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,957,561
จำนวน VDO : 413
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 167,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,680,983
จำนวน VDO : 13
Know Problems
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 166,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,928,822
จำนวน VDO : 54
PetchZ
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 155,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,317,450
จำนวน VDO : 74
Qmiy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 134,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,843,546
จำนวน VDO : 164
Fayedition
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 111,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,851,368
จำนวน VDO : 50
เอิร์ธเปา family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 106,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,800,467
จำนวน VDO : 120
RodmayAloha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 78,600
จำนวนครั้งที่ดู : 3,215,279
จำนวน VDO : 30
PinOmyim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 74,700
จำนวนครั้งที่ดู : 2,132,463
จำนวน VDO : 32
PANG ORNJIRA
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 73,800
จำนวนครั้งที่ดู : 4,305,604
จำนวน VDO : 25
New Chaiyapol
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 70,800
จำนวนครั้งที่ดู : 2,074,503
จำนวน VDO : 74
Orathai Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 68,100
จำนวนครั้งที่ดู : 7,683,504
จำนวน VDO : 96
ZANI official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 63,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,708,990
จำนวน VDO : 23
TOEYJARIN
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 44,900
จำนวนครั้งที่ดู : 578,054
จำนวน VDO : 3
Ploy Ptk
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 29,300
จำนวนครั้งที่ดู : 532,740
จำนวน VDO : 28
NUNEWORANUCH
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 20,100
จำนวนครั้งที่ดู : 987,148
จำนวน VDO : 21
Dubaiboy
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 27,109,525
จำนวน VDO : 16