ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 14,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,198,667,722
จำนวน VDO : 343
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 12,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,708,207,197
จำนวน VDO : 1,087
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 9,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,044,426,757
จำนวน VDO : 1,055
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 7,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,780,303,475
จำนวน VDO : 719
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,220,411,694
จำนวน VDO : 1,360
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 5,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 916,519,715
จำนวน VDO : 637
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 963,203,114
จำนวน VDO : 1,277
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 894,568,158
จำนวน VDO : 215
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,261,420,936
จำนวน VDO : 388
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,445,449,592
จำนวน VDO : 872
My Pony
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,722,381,541
จำนวน VDO : 664
Sprite Der
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 188,080,332
จำนวน VDO : 52
Epic Time
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 966,806,589
จำนวน VDO : 465
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 887,474,761
จำนวน VDO : 500
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 867,707,372
จำนวน VDO : 511
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 882,254,017
จำนวน VDO : 495
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 472,454,392
จำนวน VDO : 436
DJ.DREAMERTH
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 343,902,444
จำนวน VDO : 921
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 400,325,966
จำนวน VDO : 406
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 755,732,584
จำนวน VDO : 341
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 580,640,463
จำนวน VDO : 435
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 583,428,131
จำนวน VDO : 562
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 333,183,608
จำนวน VDO : 184
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 383,947,188
จำนวน VDO : 481
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 597,742,046
จำนวน VDO : 327
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 244,902,846
จำนวน VDO : 156
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 463,260,913
จำนวน VDO : 228
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 674,675,101
จำนวน VDO : 680
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 594,366,518
จำนวน VDO : 894
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 599,010,602
จำนวน VDO : 2,053
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 364,348,954
จำนวน VDO : 713
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 412,892,740
จำนวน VDO : 432
My Mesuan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,437,628
จำนวน VDO : 674
MOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 390,532,493
จำนวน VDO : 517
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 381,873,805
จำนวน VDO : 563
NEWXLIVE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 206,952,191
จำนวน VDO : 208
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 529,001,297
จำนวน VDO : 678
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 537,316,962
จำนวน VDO : 602
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 387,507,067
จำนวน VDO : 351
Mario Jok
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 419,763,628
จำนวน VDO : 68
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 242,627,502
จำนวน VDO : 319
Followme Official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 125,237,100
จำนวน VDO : 171
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 280,706,077
จำนวน VDO : 604
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 275,292,369
จำนวน VDO : 258
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 286,400,127
จำนวน VDO : 333
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,842,447
จำนวน VDO : 78
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 328,089,099
จำนวน VDO : 509
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 242,137,810
จำนวน VDO : 529
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 191,355,243
จำนวน VDO : 324
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 135,458,152
จำนวน VDO : 163
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 152,613,109
จำนวน VDO : 407
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 253,475,632
จำนวน VDO : 461
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,823,953
จำนวน VDO : 155
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 386,444,785
จำนวน VDO : 183
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 242,628,606
จำนวน VDO : 191
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 238,978,006
จำนวน VDO : 396
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 572,717,146
จำนวน VDO : 1,621
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,233,424
จำนวน VDO : 161
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,078,298
จำนวน VDO : 398
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 295,496,807
จำนวน VDO : 684
สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 1,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,791,484
จำนวน VDO : 62
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 138,299,793
จำนวน VDO : 172
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,742,880
จำนวน VDO : 271
หมอปลา [Official Channel]
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 195,914,452
จำนวน VDO : 316
มินตัน ดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,764,572
จำนวน VDO : 157
Topby Toast
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 240,899,798
จำนวน VDO : 195
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 222,693,155
จำนวน VDO : 443
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,809,623
จำนวน VDO : 331
สะใภ้เกาหลี by korean
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 344,366,671
จำนวน VDO : 420
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 95,748,281
จำนวน VDO : 150
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 233,600,327
จำนวน VDO : 192
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 302,003,667
จำนวน VDO : 110
POND CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,309,339
จำนวน VDO : 45
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 329,170,788
จำนวน VDO : 1,283
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 158,347,066
จำนวน VDO : 330
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,323,661
จำนวน VDO : 275
DOM
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,749,947
จำนวน VDO : 233
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 160,672,569
จำนวน VDO : 227
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 350,704,421
จำนวน VDO : 777
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 98,345,308
จำนวน VDO : 313
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,172,787
จำนวน VDO : 568
Mario World
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,423,874
จำนวน VDO : 93
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 202,228,077
จำนวน VDO : 624
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,305,063
จำนวน VDO : 348
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 177,757,835
จำนวน VDO : 223
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 991,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,699,956
จำนวน VDO : 155
Yimnoi yimyai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 972,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,164,377
จำนวน VDO : 179
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 889,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,245,622
จำนวน VDO : 173
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 875,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,735,739
จำนวน VDO : 94
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 869,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,077,972
จำนวน VDO : 154
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 844,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,153,195
จำนวน VDO : 189
ปอน นิพนธ์
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 822,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,228,985
จำนวน VDO : 63
Arina Gurkova
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 797,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,174,252
จำนวน VDO : 62
Lydia Sarunrat Deane
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 782,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,853,295
จำนวน VDO : 145
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 773,000
จำนวนครั้งที่ดู : 117,293,490
จำนวน VDO : 1,071
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 743,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,824,052
จำนวน VDO : 147
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 743,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,984,774
จำนวน VDO : 215
CRK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 728,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,734,099
จำนวน VDO : 343
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 716,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,138,741
จำนวน VDO : 284
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 697,000
จำนวนครั้งที่ดู : 193,933,146
จำนวน VDO : 1,284
GOLF PICHAYA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,552,048
จำนวน VDO : 99
ME NUS
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,103,697
จำนวน VDO : 72
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 679,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,717,642
จำนวน VDO : 524
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 676,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,954,623
จำนวน VDO : 6
DanPattie TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,108,972
จำนวน VDO : 84
TAO_STP
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,491,071
จำนวน VDO : 222
4 OF FUN STUDIO
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 646,000
จำนวนครั้งที่ดู : 182,683,534
จำนวน VDO : 549
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 644,000
จำนวนครั้งที่ดู : 96,752,621
จำนวน VDO : 343
Juny JomKan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 641,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,015,821
จำนวน VDO : 128
LittleBeam Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 636,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,368,251
จำนวน VDO : 138
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 635,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,387,200
จำนวน VDO : 252
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 632,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,464,803
จำนวน VDO : 171
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,963,043
จำนวน VDO : 156
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 565,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,973,854
จำนวน VDO : 282
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 562,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,343,230
จำนวน VDO : 94
รีวิวของ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 547,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,456,458
จำนวน VDO : 190
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 545,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,995,734
จำนวน VDO : 30
GoyNattyDream Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 538,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,129,351
จำนวน VDO : 28
วันว่าง ๆครับ
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 537,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,837,630
จำนวน VDO : 56
Jayy Crane
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 528,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,529,279
จำนวน VDO : 87
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 526,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,405,394
จำนวน VDO : 471
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 522,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,730,773
จำนวน VDO : 415
PANTIPA .A
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 504,000
จำนวนครั้งที่ดู : 42,607,932
จำนวน VDO : 72
PEEPZCO
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 496,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,010,736
จำนวน VDO : 413
Moto Story Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 495,000
จำนวนครั้งที่ดู : 81,888,873
จำนวน VDO : 325
OnAir
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 483,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,225,421
จำนวน VDO : 50
ปอยฝ้าย มาลัยพร
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 482,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,380,747
จำนวน VDO : 520
하이프래Hi Prae
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 476,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,387,844
จำนวน VDO : 191
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 446,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,522,686
จำนวน VDO : 76
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 442,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,874,094
จำนวน VDO : 54
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 437,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,463,031
จำนวน VDO : 639
Tana and Everyhis
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 429,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,042,477
จำนวน VDO : 82
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 428,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,806,583
จำนวน VDO : 134
DEENVLOG
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 425,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,009,743
จำนวน VDO : 208
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 425,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,295,719
จำนวน VDO : 246
MhorRitz
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 422,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,804,080
จำนวน VDO : 69
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 421,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,732,677
จำนวน VDO : 91
AUM_CCP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 413,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,100,037
จำนวน VDO : 333
WJ MILD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 412,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,203,391
จำนวน VDO : 29
fara fair
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 408,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,259,501
จำนวน VDO : 55
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 399,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,439,050
จำนวน VDO : 188
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 399,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,587,937
จำนวน VDO : 236
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 391,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,346,153
จำนวน VDO : 13
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 388,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,358,308
จำนวน VDO : 89
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 365,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,635,667
จำนวน VDO : 143
ช็อคเกอร์บอย
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 354,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,424,989
จำนวน VDO : 140
Riety
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 352,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,575,990
จำนวน VDO : 92
CHUJAI FAMILY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 351,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,529,985
จำนวน VDO : 139
Tonhorm Chaneeindi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 342,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,667,902
จำนวน VDO : 62
SmileLand
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 342,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,019
จำนวน VDO : 91
Dubaiboy
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 316,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,044,999
จำนวน VDO : 16
MewNittha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 315,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,621,446
จำนวน VDO : 14
Meenakom
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 314,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,535,269
จำนวน VDO : 63
Jessiescape
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 313,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,644,398
จำนวน VDO : 101
Jeffy Nachapim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 313,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,056,734
จำนวน VDO : 401
Jennie Panhan
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนคนติดตาม : 307,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,624,641
จำนวน VDO : 38
GamWichayaneeThailand
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนคนติดตาม : 307,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,734,425
จำนวน VDO : 114
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 306,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,137,163
จำนวน VDO : 49
RYUNTIME
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 288,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,174,899
จำนวน VDO : 245
Maxed Out Style
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 271,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,554,443
จำนวน VDO : 97
Pigkaploy
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 265,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,899,335
จำนวน VDO : 67
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 239,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,879,518
จำนวน VDO : 100
GRACEKANKLAOOFFICIAL
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 231,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,757,586
จำนวน VDO : 43
CHANA CHANNEL
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,568,441
จำนวน VDO : 30
นุ่นหลุยส์ NoonLouis
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 227,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,964,240
จำนวน VDO : 23
FUSION
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 202,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,988,821
จำนวน VDO : 57
Piglet & Twins
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 201,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,042,066
จำนวน VDO : 181
นางแมวป่า
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 197,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,846,568
จำนวน VDO : 162
Alrisaa
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,061,053
จำนวน VDO : 33
Danny Mac
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 186,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,738,896
จำนวน VDO : 80
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 184,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,729,942
จำนวน VDO : 51
DEEN VLOG TOO
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 179,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,992,619
จำนวน VDO : 78
NONT TANONT
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 176,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,371,201
จำนวน VDO : 32
AlekT Official
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 174,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,234,499
จำนวน VDO : 49
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 167,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,657,296
จำนวน VDO : 13
Know Problems
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 162,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,730,909
จำนวน VDO : 52
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 162,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,668,262
จำนวน VDO : 271
Weircation
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 155,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,409,452
จำนวน VDO : 14
JEAB CHEER Here Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,770,158
จำนวน VDO : 19
บักโพธิ์ Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 149,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,408,508
จำนวน VDO : 67
Munk TV
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 149,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,622,434
จำนวน VDO : 389
PetchZ
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 136,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,135,962
จำนวน VDO : 64
Qmiy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 126,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,376,694
จำนวน VDO : 157
Fayedition
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 102,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,995,373
จำนวน VDO : 45
เอิร์ธเปา family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 98,700
จำนวนครั้งที่ดู : 6,958,495
จำนวน VDO : 98
PinOmyim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 67,600
จำนวนครั้งที่ดู : 1,977,017
จำนวน VDO : 33
PANG ORNJIRA
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 62,900
จำนวนครั้งที่ดู : 3,441,168
จำนวน VDO : 18
Orathai Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 60,900
จำนวนครั้งที่ดู : 6,441,552
จำนวน VDO : 71
ZANI official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 58,300
จำนวนครั้งที่ดู : 2,440,761
จำนวน VDO : 21
New Chaiyapol
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 56,300
จำนวนครั้งที่ดู : 1,371,799
จำนวน VDO : 66
TOEYJARIN
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 42,800
จำนวนครั้งที่ดู : 528,096
จำนวน VDO : 2
Ploy Ptk
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 28,600
จำนวนครั้งที่ดู : 518,361
จำนวน VDO : 28
NUNEWORANUCH
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 12,900
จำนวนครั้งที่ดู : 581,222
จำนวน VDO : 15