ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 12,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,316,413,389
จำนวน VDO : 279
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 10,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,185,955,133
จำนวน VDO : 963
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 8,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,681,136,060
จำนวน VDO : 893
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,042,893,547
จำนวน VDO : 1,182
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 5,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,241,356,099
จำนวน VDO : 563
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,164,393,761
จำนวน VDO : 371
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 770,335,923
จำนวน VDO : 1,066
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,244,826,256
จำนวน VDO : 700
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 558,311,772
จำนวน VDO : 468
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 871,277,959
จำนวน VDO : 505
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 700,324,733
จำนวน VDO : 390
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 671,950,266
จำนวน VDO : 171
Epic Toys
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 642,812,635
จำนวน VDO : 349
Pony Kids
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,099,579,715
จำนวน VDO : 557
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 349,047,665
จำนวน VDO : 352
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 600,818,780
จำนวน VDO : 284
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 612,557,078
จำนวน VDO : 410
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 326,575,080
จำนวน VDO : 170
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 580,939,508
จำนวน VDO : 327
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 449,969,280
จำนวน VDO : 344
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 453,237,479
จำนวน VDO : 228
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 423,009,600
จำนวน VDO : 576
Sprite Salaider
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,751,217
จำนวน VDO : 34
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 565,803,857
จำนวน VDO : 584
NEWX
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 198,714,370
จำนวน VDO : 208
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 251,290,736
จำนวน VDO : 280
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 442,118,720
จำนวน VDO : 1,777
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 139,454,983
จำนวน VDO : 94
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 351,639,230
จำนวน VDO : 449
BABYMOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 295,150,945
จำนวน VDO : 403
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 276,353,481
จำนวน VDO : 598
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 366,292,625
จำนวน VDO : 309
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 297,032,205
จำนวน VDO : 460
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 218,235,440
จำนวน VDO : 312
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 412,073,616
จำนวน VDO : 554
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 255,361,122
จำนวน VDO : 550
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 327,103,056
จำนวน VDO : 690
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 236,774,676
จำนวน VDO : 238
Followme Sunshine
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 102,652,633
จำนวน VDO : 136
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,695,498
จำนวน VDO : 324
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 257,439,397
จำนวน VDO : 437
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 157,633,241
จำนวน VDO : 232
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,623,514
จำนวน VDO : 403
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 563,445,513
จำนวน VDO : 1,588
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,921,741
จำนวน VDO : 121
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 215,546,679
จำนวน VDO : 366
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 207,842,102
จำนวน VDO : 235
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 111,496,464
จำนวน VDO : 293
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 297,718,188
จำนวน VDO : 500
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,000,592
จำนวน VDO : 131
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 159,193,281
จำนวน VDO : 295
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 211,989,574
จำนวน VDO : 142
แจ็ก แปปโฮ
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,222,268
จำนวน VDO : 129
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 284,894,717
จำนวน VDO : 138
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,265,258
จำนวน VDO : 205
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,036,492
จำนวน VDO : 38
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,907,364
จำนวน VDO : 285
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,371,129
จำนวน VDO : 362
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,530,937
จำนวน VDO : 391
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 261,210,408
จำนวน VDO : 918
POND CHANEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,072,682
จำนวน VDO : 79
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,456,302
จำนวน VDO : 583
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,065,620
จำนวน VDO : 111
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 122,140,578
จำนวน VDO : 79
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 170,212,938
จำนวน VDO : 512
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 982,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,146,116
จำนวน VDO : 202
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 974,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,170,469
จำนวน VDO : 265
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 945,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,881,243
จำนวน VDO : 73
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 928,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,269,359
จำนวน VDO : 93
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,619,510
จำนวน VDO : 136
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 883,000
จำนวนครั้งที่ดู : 197,250,727
จำนวน VDO : 447
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 882,000
จำนวนครั้งที่ดู : 121,397,395
จำนวน VDO : 148
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 879,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,082,937
จำนวน VDO : 94
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 863,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,498,534
จำนวน VDO : 139
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,047,248
จำนวน VDO : 235
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 812,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,718,544
จำนวน VDO : 167
Work with Mario
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 771,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,448,013
จำนวน VDO : 65
DOMteamwork
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 762,000
จำนวนครั้งที่ดู : 81,640,647
จำนวน VDO : 139
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 733,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,187,568
จำนวน VDO : 134
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 731,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,962,902
จำนวน VDO : 160
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 729,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,415,377
จำนวน VDO : 934
CreativeKim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 723,000
จำนวนครั้งที่ดู : 50,862,776
จำนวน VDO : 300
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 719,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,446,360
จำนวน VDO : 92
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 717,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,924,998
จำนวน VDO : 67
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 692,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,946,534
จำนวน VDO : 114
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 689,000
จำนวนครั้งที่ดู : 188,258,093
จำนวน VDO : 1,269
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 681,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,893,506
จำนวน VDO : 130
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 667,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,853,295
จำนวน VDO : 511
การ์ตูนดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 662,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,245,386
จำนวน VDO : 93
ปอน นิพนธ์
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 643,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,305,132
จำนวน VDO : 41
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 639,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,144,989
จำนวน VDO : 254
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 583,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,531,868
จำนวน VDO : 28
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 562,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,696,195
จำนวน VDO : 123
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 551,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,068,232
จำนวน VDO : 268
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 548,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,066,608
จำนวน VDO : 110
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 531,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,825,675
จำนวน VDO : 227
Lasercat Official
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 516,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,222,391
จำนวน VDO : 49
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 492,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,072,261
จำนวน VDO : 58
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 481,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,976,843
จำนวน VDO : 111
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 455,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,619,091
จำนวน VDO : 294
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 439,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,067,839
จำนวน VDO : 239
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 432,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,028,240
จำนวน VDO : 634
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 398,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,827,689
จำนวน VDO : 187
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 375,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,250,434
จำนวน VDO : 69
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 366,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,290,843
จำนวน VDO : 177
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 365,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,555,366
จำนวน VDO : 118
OHHO
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,511
จำนวน VDO : 33
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,923,185
จำนวน VDO : 79
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 335,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,919,405
จำนวน VDO : 151
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 331,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,318,038
จำนวน VDO : 23
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 326,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,803,837
จำนวน VDO : 69
Golf Pichaya
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 306,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,977,321
จำนวน VDO : 63
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 303,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,668,796
จำนวน VDO : 340
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,799,156
จำนวน VDO : 49
Dubaiboy
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 254,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,686,624
จำนวน VDO : 20
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 244,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,472,149
จำนวน VDO : 91
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 226,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,819,328
จำนวน VDO : 88
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 225,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,051,058
จำนวน VDO : 126
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 219,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,690,181
จำนวน VDO : 4
Fusion
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 196,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,426,369
จำนวน VDO : 57
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 164,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,306,910
จำนวน VDO : 12
Danny & Soi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,526,456
จำนวน VDO : 104
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 159,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,073,343
จำนวน VDO : 33
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 141,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,227,644
จำนวน VDO : 208
Here Zone Teen
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 133,000
จำนวนครั้งที่ดู : 861,256
จำนวน VDO : 5
PinOmyim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 60,400
จำนวนครั้งที่ดู : 1,742,023
จำนวน VDO : 32
TheVail
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 44,662,233
จำนวน VDO : 558