ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 15,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,228,846,317
จำนวน VDO : 397
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 13,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,402,090,179
จำนวน VDO : 1,332
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 12,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,686,804,581
จำนวน VDO : 975
SpriteDer SPD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 9,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,132,963,709
จำนวน VDO : 144
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 8,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,249,358,888
จำนวน VDO : 983
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 8,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,459,465,445
จำนวน VDO : 910
MNJ TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 7,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,051,594,441
จำนวน VDO : 1,139
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,360,525,669
จำนวน VDO : 1,482
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,466,177,497
จำนวน VDO : 1,390
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,329,207,935
จำนวน VDO : 1,702
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 6,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,211,981,646
จำนวน VDO : 308
Epic Time
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 5,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,758,664,394
จำนวน VDO : 737
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 5,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 738,143,546
จำนวน VDO : 343
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 5,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,500,822,837
จำนวน VDO : 856
My Pony
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 5,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,386,278,033
จำนวน VDO : 825
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 5,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 775,618,336
จำนวน VDO : 709
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 5,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,815,151,088
จำนวน VDO : 1,309
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 4,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 967,390,918
จำนวน VDO : 812
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,355,138,576
จำนวน VDO : 398
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,640,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,073,359,826
จำนวน VDO : 577
DJ.DREAMERTH
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 4,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 457,742,961
จำนวน VDO : 1,230
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,001,229,550
จำนวน VDO : 681
สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 4,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 501,648,420
จำนวน VDO : 190
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 772,956,040
จำนวน VDO : 693
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 536,295,488
จำนวน VDO : 573
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 4,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 950,275,489
จำนวน VDO : 528
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 965,187,767
จำนวน VDO : 437
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 3,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 933,881,711
จำนวน VDO : 459
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 423,694,467
จำนวน VDO : 283
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 564,095,082
จำนวน VDO : 683
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 634,262,443
จำนวน VDO : 579
CLASSIC NU
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 850,896,932
จำนวน VDO : 861
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 637,448,515
จำนวน VDO : 595
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,053,235,333
จำนวน VDO : 882
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 469,855,735
จำนวน VDO : 979
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 337,820,875
จำนวน VDO : 222
MOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 603,535,622
จำนวน VDO : 797
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 3,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 595,397,082
จำนวน VDO : 665
My Mesuan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 354,263,721
จำนวน VDO : 892
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 766,980,479
จำนวน VDO : 2,576
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 782,354,655
จำนวน VDO : 815
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 618,806,112
จำนวน VDO : 327
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 975,495,678
จำนวน VDO : 1,431
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 449,158,573
จำนวน VDO : 681
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 482,179,763
จำนวน VDO : 951
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 474,759,706
จำนวน VDO : 228
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 226,269,043
จำนวน VDO : 173
NEWXLIVE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 217,591,949
จำนวน VDO : 224
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 697,958,103
จำนวน VDO : 952
Mario Jok
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 561,652,128
จำนวน VDO : 68
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 2,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 958,492,348
จำนวน VDO : 441
หมอปลา [Official Channel]
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 411,746,991
จำนวน VDO : 631
Life of Bow
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 864,664,781
จำนวน VDO : 1,239
สะใภ้เกาหลี by korean
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 713,752,292
จำนวน VDO : 669
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 315,299,156
จำนวน VDO : 290
Topby Toast
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 513,557,468
จำนวน VDO : 348
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 430,946,266
จำนวน VDO : 639
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 152,163,659
จำนวน VDO : 232
Followme Official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 2,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 130,629,005
จำนวน VDO : 198
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 185,069,325
จำนวน VDO : 536
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 104,639,744
จำนวน VDO : 164
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 216,784,221
จำนวน VDO : 271
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 150,154,326
จำนวน VDO : 219
DOM
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 276,280,379
จำนวน VDO : 416
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 206,676,828
จำนวน VDO : 324
มินตัน ดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 139,392,784
จำนวน VDO : 263
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 169,775,079
จำนวน VDO : 329
Bank PII
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,189,281
จำนวน VDO : 108
NICKKU CHANNEL
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,501,427
จำนวน VDO : 143
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 272,495,432
จำนวน VDO : 470
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 489,652,054
จำนวน VDO : 2,216
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 271,039,540
จำนวน VDO : 542
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 107,183,655
จำนวน VDO : 165
Yimnoi yimyai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 284,067,578
จำนวน VDO : 358
Nonny.com
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 232,991,704
จำนวน VDO : 1,197
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 579,856,521
จำนวน VDO : 1,667
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 136,220,784
จำนวน VDO : 433
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 129,608,535
จำนวน VDO : 484
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 149,544,418
จำนวน VDO : 302
GoyNattyDream Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 1,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 252,801,629
จำนวน VDO : 222
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 216,982,158
จำนวน VDO : 431
หนุ่มคงกระพัน official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 171,000,040
จำนวน VDO : 824
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 319,794,308
จำนวน VDO : 853
Eoirndaime
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 138,767,958
จำนวน VDO : 167
TAO_STP
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 1,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 151,547,634
จำนวน VDO : 612
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 251,994,067
จำนวน VDO : 232
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 149,060,654
จำนวน VDO : 384
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 231,313,410
จำนวน VDO : 397
แป้งฝุ่น ปายุด
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,735,354
จำนวน VDO : 87
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 314,561,319
จำนวน VDO : 113
Mario World
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,367,098
จำนวน VDO : 133
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,223,553
จำนวน VDO : 659
POND CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,687,701
จำนวน VDO : 52
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 498,934,838
จำนวน VDO : 971
ต่าย อรทัย OFFICIAL
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 300,354,212
จำนวน VDO : 367
BO YOSHI CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 325,395,679
จำนวน VDO : 635
Jackfanchan
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 225,615,705
จำนวน VDO : 120
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 256,699,909
จำนวน VDO : 380
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 146,060,196
จำนวน VDO : 521
ME NUS
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 126,530,674
จำนวน VDO : 170
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 231,334,368
จำนวน VDO : 604
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 143,630,222
จำนวน VDO : 415
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 160,516,699
จำนวน VDO : 264
Top_official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 100,621,668
จำนวน VDO : 244
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,540,705
จำนวน VDO : 367
รีวิวของ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 102,000,150
จำนวน VDO : 425
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 991,000
จำนวนครั้งที่ดู : 117,734,392
จำนวน VDO : 156
Arina Gurkova
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 975,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,388,118
จำนวน VDO : 82
Juny JomKan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 924,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,111,065
จำนวน VDO : 254
Lydia Sarunrat Deane
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 135,064,986
จำนวน VDO : 222
GOLF PICHAYA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,835,896
จำนวน VDO : 225
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 894,000
จำนวนครั้งที่ดู : 110,758,020
จำนวน VDO : 289
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 856,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,256,870
จำนวน VDO : 94
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 854,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,035,671
จำนวน VDO : 154
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 842,000
จำนวนครั้งที่ดู : 199,084,738
จำนวน VDO : 344
Zellfie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 835,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,107,453
จำนวน VDO : 421
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 832,000
จำนวนครั้งที่ดู : 145,532,307
จำนวน VDO : 1,301
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 825,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,037,138
จำนวน VDO : 698
4 OF FUN STUDIO
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 824,000
จำนวนครั้งที่ดู : 254,387,732
จำนวน VDO : 783
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 818,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,032,505
จำนวน VDO : 412
LittleBeam Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 801,000
จำนวนครั้งที่ดู : 60,255,122
จำนวน VDO : 262
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 758,000
จำนวนครั้งที่ดู : 149,148,177
จำนวน VDO : 253
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 743,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,865,318
จำนวน VDO : 155
กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 733,000
จำนวนครั้งที่ดู : 230,609,357
จำนวน VDO : 374
CRK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,050,618
จำนวน VDO : 424
하이프래Hi Prae
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 719,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,882,975
จำนวน VDO : 325
PEEPZCO
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 715,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,911,351
จำนวน VDO : 907
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 705,000
จำนวนครั้งที่ดู : 204,761,499
จำนวน VDO : 1,290
DanPattie TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 702,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,677,505
จำนวน VDO : 89
Jayy Crane
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 696,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,135,220
จำนวน VDO : 117
PANTIPA .A
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 693,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,274,583
จำนวน VDO : 130
Bradboy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,019,330
จำนวน VDO : 143
อีจ๊ะ Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 686,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,214,220
จำนวน VDO : 112
หัวกรวย
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 676,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,660,511
จำนวน VDO : 370
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 669,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,323,062
จำนวน VDO : 148
Yoshi 300
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 666,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,466
จำนวน VDO : 2
Babyjingko
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 665,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,141,552
จำนวน VDO : 349
ปอยฝ้าย มาลัยพร
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 658,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,409,790
จำนวน VDO : 925
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 656,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,978,566
จำนวน VDO : 16
Meenakom
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 648,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,447,780
จำนวน VDO : 255
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 647,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,635,471
จำนวน VDO : 43
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 624,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,875,035
จำนวน VDO : 169
Pigkaploy
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 623,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,983,974
จำนวน VDO : 159
Sunflowava
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 621,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,814,593
จำนวน VDO : 84
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 612,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,885,859
จำนวน VDO : 798
Riety
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 611,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,227,086
จำนวน VDO : 160
Tonhorm Chaneeindi
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 607,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,129,051
จำนวน VDO : 130
DEENVLOG
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 583,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,445,643
จำนวน VDO : 420
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 575,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,011,724
จำนวน VDO : 297
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 575,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,997,877
จำนวน VDO : 503
Jennie Panhan
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนคนติดตาม : 570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,298,029
จำนวน VDO : 119
KHONG JUE
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 566,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,607,137
จำนวน VDO : 272
RYUNTIME
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 563,000
จำนวนครั้งที่ดู : 142,274,490
จำนวน VDO : 607
ช่องคุณเอม
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 559,000
จำนวนครั้งที่ดู : 43,898,965
จำนวน VDO : 192
ช็อคเกอร์บอย
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 556,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,171,262
จำนวน VDO : 359
Four Sakonrut
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 546,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,935,557
จำนวน VDO : 189
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,990,433
จำนวน VDO : 74
OnAir
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 535,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,224,139
จำนวน VDO : 79
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 535,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,793,633
จำนวน VDO : 131
MewNittha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 531,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,713,297
จำนวน VDO : 56
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 531,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,289,125
จำนวน VDO : 120
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,768,994
จำนวน VDO : 227
WJ MILD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 518,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,342,370
จำนวน VDO : 60
นางแมวป่า
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนคนติดตาม : 517,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,708,660
จำนวน VDO : 512
Moto Story Thailand
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 516,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,372,479
จำนวน VDO : 398
วันกรรชัย
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,432,997
จำนวน VDO : 94
Tana and Everyhis
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 508,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,320,334
จำนวน VDO : 144
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 503,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,885,326
จำนวน VDO : 97
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 494,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,515,600
จำนวน VDO : 154
MhorRitz
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,808,786
จำนวน VDO : 141
BeerBaiyoke
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 477,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,499,269
จำนวน VDO : 156
Jeffy Nachapim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 472,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,240,935
จำนวน VDO : 668
AUM_CCP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 463,000
จำนวนครั้งที่ดู : 96,030,766
จำนวน VDO : 527
บักโพธิ์ Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,518,879
จำนวน VDO : 284
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 435,000
จำนวนครั้งที่ดู : 93,974,635
จำนวน VDO : 644
iPAN CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 419,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,640,160
จำนวน VDO : 121
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 418,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,665,183
จำนวน VDO : 306
ITIM'S STUFF
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 417,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,267,389
จำนวน VDO : 150
FAROSE CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 417,000
จำนวนครั้งที่ดู : 60,344,576
จำนวน VDO : 154
AlekT Official
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 411,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,269,306
จำนวน VDO : 125
fara fair
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 403,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,801,534
จำนวน VDO : 60
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 403,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,288,449
จำนวน VDO : 163
Happy Retire
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 397,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,675,419
จำนวน VDO : 570
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 395,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,638,932
จำนวน VDO : 185
Tack มาแล้วจ่ะ
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 367,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,139,627
จำนวน VDO : 153
PetchZ
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 355,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,495,863
จำนวน VDO : 194
FERNZONE Channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 353,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,053,661
จำนวน VDO : 29
NONT TANONT
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 353,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,421,148
จำนวน VDO : 43
CHUJAI FAMILY
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 344,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,497,542
จำนวน VDO : 193
Jessiescape
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 332,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,245,987
จำนวน VDO : 131
SmileLand
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 332,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,168
จำนวน VDO : 147
CHANA CHANNEL
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,784,049
จำนวน VDO : 42
GamWichayaneeThailand
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนคนติดตาม : 322,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,256,918
จำนวน VDO : 136
Alrisaa
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 319,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,886,813
จำนวน VDO : 64
LET'S GIRL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 316,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,222,568
จำนวน VDO : 272
GRACEKANKLAOOFFICIAL
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 314,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,305,131
จำนวน VDO : 51
JEAB CHEER Here Channel
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 307,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,782,071
จำนวน VDO : 77
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 305,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,337,496
จำนวน VDO : 49
NEETTO V.2
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 305,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,628,695
จำนวน VDO : 135
DEEN VLOG TOO
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 303,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,024,318
จำนวน VDO : 265
Maxed Out Style
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 299,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,783,095
จำนวน VDO : 130
Yerr tv
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 283,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,509,714
จำนวน VDO : 93
นุ่นหลุยส์ NoonLouis
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 278,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,308,246
จำนวน VDO : 45
uppoompat
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 278,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,260,816
จำนวน VDO : 155
Munk TV
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 274,000
จำนวนครั้งที่ดู : 40,615,192
จำนวน VDO : 619
Piglet & Twins
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 258,000
จำนวนครั้งที่ดู : 29,301,975
จำนวน VDO : 268
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 257,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,264,887
จำนวน VDO : 115
CHERRYCHU
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 255,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,563,306
จำนวน VDO : 172
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 219,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,973,666
จำนวน VDO : 90
Weircation
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 215,000
จำนวนครั้งที่ดู : 731,134
จำนวน VDO : 12
Rachwin Journey
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 205,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,009,829
จำนวน VDO : 50
INK WARUNTORN
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 197,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,975,972
จำนวน VDO : 39
FUSION
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 197,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,315,319
จำนวน VDO : 57
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 191,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,299,930
จำนวน VDO : 420
Danny Mac
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 186,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,267,409
จำนวน VDO : 80
Subdar7
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2021
จำนวนคนติดตาม : 183,000
จำนวนครั้งที่ดู : 53,289,400
จำนวน VDO : 404
Fayedition
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 177,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,367,360
จำนวน VDO : 92
PANG ORNJIRA
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 171,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,366,913
จำนวน VDO : 94
New Chaiyapol
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 168,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,579,127
จำนวน VDO : 153
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 164,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,782,227
จำนวน VDO : 17
เอพาแหล
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 152,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,396,297
จำนวน VDO : 73
Qmiy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 147,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,489,807
จำนวน VDO : 216
Brathida
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 128,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,893,920
จำนวน VDO : 85
Orathai Channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 121,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,164,664
จำนวน VDO : 263
เอิร์ธเปา family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 115,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,015,568
จำนวน VDO : 128
ZANI official
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 109,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,839,526
จำนวน VDO : 52
นาย Channel Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนคนติดตาม : 98,200
จำนวนครั้งที่ดู : 9,165,135
จำนวน VDO : 65
BIE SUKRIT OFFICIAL
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 92,100
จำนวนครั้งที่ดู : 9,773,941
จำนวน VDO : 54
RodmayAloha
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 91,800
จำนวนครั้งที่ดู : 4,080,078
จำนวน VDO : 32
TOEYJARIN
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 59,300
จำนวนครั้งที่ดู : 1,058,994
จำนวน VDO : 10
BowMaylada Stories
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนคนติดตาม : 59,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,108,695
จำนวน VDO : 718
NUNEWORANUCH
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนคนติดตาม : 42,200
จำนวนครั้งที่ดู : 3,546,895
จำนวน VDO : 45
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0