ช่อง Youtube ไทย หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์

Kaykai Salaider
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 12,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,584,977,163
จำนวน VDO : 301
Bie The Ska
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนคนติดตาม : 10,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,322,713,468
จำนวน VDO : 996
My Mate Nate
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 8,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,773,746,885
จำนวน VDO : 936
VRZOchannel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,090,164,937
จำนวน VDO : 1,220
HeHaa TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 6,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,413,831,063
จำนวน VDO : 595
108Life
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 832,127,276
จำนวน VDO : 1,135
Kyutae Oppa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 4,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 651,633,780
จำนวน VDO : 506
Aoffy Maxim
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 4,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,191,899,868
จำนวน VDO : 379
Chickypie
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 4,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,292,356,509
จำนวน VDO : 742
fedfeclip
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 3,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 879,632,987
จำนวน VDO : 504
SorDor Style
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 754,262,359
จำนวน VDO : 419
แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 3,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 707,410,899
จำนวน VDO : 188
My Pony
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,273,634,799
จำนวน VDO : 585
Epic Time
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 706,866,320
จำนวน VDO : 379
ohana clip
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,400,000
จำนวนครั้งที่ดู : 680,255,204
จำนวน VDO : 437
Nate & Mee
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 363,508,488
จำนวน VDO : 366
Bearhug
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 3,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 647,107,292
จำนวน VDO : 300
PAP HUMNOY
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 3,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 329,276,870
จำนวน VDO : 172
The snack
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 3,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 478,568,457
จำนวน VDO : 367
Kan Atthakorn
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนคนติดตาม : 3,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 586,187,233
จำนวน VDO : 327
VAST Studio
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 441,200,132
จำนวน VDO : 610
Sprite Salaider
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,873,807
จำนวน VDO : 39
Sunbeary
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 456,311,720
จำนวน VDO : 228
Ananped
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 320,283,863
จำนวน VDO : 321
ple nakorn CHANNEL
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 601,997,506
จำนวน VDO : 610
Meijimill
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 2,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 171,231,047
จำนวน VDO : 111
Zhevass
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 492,335,376
จำนวน VDO : 1,849
Kamsing Family Channel
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 410,536,194
จำนวน VDO : 480
NEWXLIVE
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 202,088,226
จำนวน VDO : 208
My Mesuan
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 2,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 255,975,031
จำนวน VDO : 562
MOJIKO
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 321,764,167
จำนวน VDO : 434
zommarie
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,226,075
จำนวน VDO : 627
RAMER
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 2,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 325,158,967
จำนวน VDO : 488
PRIMKUNG
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 399,046,869
จำนวน VDO : 739
OAUJUN HI-END
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 258,123,801
จำนวน VDO : 347
TONGTANG BOMBIE
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 371,544,908
จำนวน VDO : 318
Mindset TV
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 2,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 449,011,165
จำนวน VDO : 590
Followme Official
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 112,430,410
จำนวน VDO : 146
แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 263,637,536
จำนวน VDO : 562
OVERACT
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 248,030,611
จำนวน VDO : 246
Queen A
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 178,694,815
จำนวน VDO : 324
Oppa Thuchy
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 183,322,275
จำนวน VDO : 257
BossKerati
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 277,930,414
จำนวน VDO : 454
PatNapapa
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,724,385
จำนวน VDO : 135
RPG Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,977,406
จำนวน VDO : 377
Ozrealman
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 334,318,312
จำนวน VDO : 512
DJ Poom
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 224,344,844
จำนวน VDO : 258
first click
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 566,125,624
จำนวน VDO : 1,602
Mayy R
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 222,894,434
จำนวน VDO : 375
CHULi
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,568,064
จำนวน VDO : 326
Slagger TV
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,504,962
จำนวน VDO : 144
Bowie
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 187,619,766
จำนวน VDO : 342
Starwin Narkthongpet
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,214,272
จำนวน VDO : 51
F Pongpitak
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 158,415,659
จำนวน VDO : 407
Tom Isara
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 219,281,778
จำนวน VDO : 152
น๊อตน้อย ChanneL
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 118,929,106
จำนวน VDO : 221
ptss Channel
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 275,546,224
จำนวน VDO : 110
djpetjah channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 1,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 190,463,416
จำนวน VDO : 406
TARYUT CHAISORO
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 1,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 175,319,273
จำนวน VDO : 101
POND CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,104,660
จำนวน VDO : 39
Ajumma Nammy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 144,641,180
จำนวน VDO : 132
PEACHII
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 146,444,002
จำนวน VDO : 295
KOMNA CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 278,417,104
จำนวน VDO : 980
RUBSARB production
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 1,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 294,065,327
จำนวน VDO : 610
HASAN Nattapong
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 183,794,938
จำนวน VDO : 545
ชาเน่นะนุ่น Official
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,147,234
จำนวน VDO : 223
พิมรี่พาย
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,387,556
จำนวน VDO : 94
Basty Channel
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 74,496,472
จำนวน VDO : 114
Kayavine
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,876,370
จำนวน VDO : 281
เฉลิมศรี
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนคนติดตาม : 954,000
จำนวนครั้งที่ดู : 143,010,432
จำนวน VDO : 174
FADSAYONG CHANNEL
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 939,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,511,526
จำนวน VDO : 85
Kan Kantathavorn
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนคนติดตาม : 939,000
จำนวนครั้งที่ดู : 71,581,801
จำนวน VDO : 207
การ์ตูนดิ๊งด่อง
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 936,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,160,848
จำนวน VDO : 112
BoomTharis
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 936,000
จำนวนครั้งที่ดู : 114,985,658
จำนวน VDO : 153
Buffet Channel
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 925,000
จำนวนครั้งที่ดู : 216,495,610
จำนวน VDO : 479
Topby Toast
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 919,000
จำนวนครั้งที่ดู : 131,810,642
จำนวน VDO : 143
โลกของคนมีหนวด
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 919,000
จำนวนครั้งที่ดู : 86,910,862
จำนวน VDO : 265
DOMteamwork
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,366,891
จำนวน VDO : 161
Hugbear
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 879,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,263,584
จำนวน VDO : 94
Cbad Channel
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 875,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,647,324
จำนวน VDO : 72
TubTimTube
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 866,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,494,970
จำนวน VDO : 143
GAME LA GU
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 852,000
จำนวนครั้งที่ดู : 85,015,839
จำนวน VDO : 104
สะใภ้เกาหลี by korean
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 816,000
จำนวนครั้งที่ดู : 173,294,307
จำนวน VDO : 311
GZR Gozziira
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 774,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,404,974
จำนวน VDO : 145
Guy Haru Family
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 113,676,418
จำนวน VDO : 297
icepadie
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 745,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,582,052
จำนวน VDO : 974
Nueng Panuwat
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 738,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,084,404
จำนวน VDO : 172
BeBell
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2012
จำนวนคนติดตาม : 730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,307,967
จำนวน VDO : 132
CRK
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2007
จำนวนคนติดตาม : 723,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,600,315
จำนวน VDO : 313
ปอน นิพนธ์
วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 709,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,900,354
จำนวน VDO : 51
Keno HappyDay
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 695,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,602,086
จำนวน VDO : 141
iheredottv
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนคนติดตาม : 692,000
จำนวนครั้งที่ดู : 189,487,257
จำนวน VDO : 1,274
Picnicly
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 671,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,604,075
จำนวน VDO : 516
Yimnoi yimyai
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 653,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,430,540
จำนวน VDO : 122
Gun Napat
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 623,000
จำนวนครั้งที่ดู : 60,220,505
จำนวน VDO : 34
Hiwwhee Official
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 594,000
จำนวนครั้งที่ดู : 84,590,016
จำนวน VDO : 130
Arina Gurkova
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 577,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,452,106
จำนวน VDO : 27
ดร.เจฟ สโนว์
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 562,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,489,527
จำนวน VDO : 145
Airrlikaa
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 559,000
จำนวนครั้งที่ดู : 65,674,645
จำนวน VDO : 275
Grace Maneerat
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 557,000
จำนวนครั้งที่ดู : 70,566,261
จำนวน VDO : 233
DanPattie TV
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2013
จำนวนคนติดตาม : 553,000
จำนวนครั้งที่ดู : 31,296,971
จำนวน VDO : 57
YONA
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 547,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,461
จำนวน VDO : 2
เทพลีลา
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนคนติดตาม : 525,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,872,467
จำนวน VDO : 264
BALL2PLAY
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 507,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,528,108
จำนวน VDO : 70
KoBoyKrush
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 477,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,493,705
จำนวน VDO : 206
Bew Varaporn
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2013
จำนวนคนติดตาม : 477,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,348,577
จำนวน VDO : 328
Natascha นาทัชชา
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 436,000
จำนวนครั้งที่ดู : 92,633,726
จำนวน VDO : 634
รีวิวของ
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 416,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,418,804
จำนวน VDO : 138
เจ้าป่าเข้าเมือง
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 404,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,121,287
จำนวน VDO : 72
DJPingping
วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2011
จำนวนคนติดตาม : 399,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,009,741
จำนวน VDO : 187
TAO_STP
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2009
จำนวนคนติดตาม : 384,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,952,090
จำนวน VDO : 82
Ployladda
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนคนติดตาม : 383,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,061,208
จำนวน VDO : 202
Horwang Sisters
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 377,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,788,092
จำนวน VDO : 123
Tana and Everyhis
วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 374,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,104,339
จำนวน VDO : 55
Sananthachat
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 368,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,897,627
จำนวน VDO : 82
laohaiFrung
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนคนติดตาม : 360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,794,776
จำนวน VDO : 29
GOLF PICHAYA
วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 358,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,196,044
จำนวน VDO : 72
SDA Enjoy
วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 349,000
จำนวนครั้งที่ดู : 103,271
จำนวน VDO : 36
ZuvapitSnap
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนคนติดตาม : 344,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,890,953
จำนวน VDO : 75
ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 326,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,875,047
จำนวน VDO : 394
LittleBeam Channel
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 319,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,801,735
จำนวน VDO : 95
KhonDeeTeeNhai Official
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 302,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,107,457
จำนวน VDO : 49
BadOfficial
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 299,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,767,109
จำนวน VDO : 158
YUMAINING channel
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,748,268
จำนวน VDO : 99
AUM_CCP
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,634,629
จำนวน VDO : 273
Dubaiboy
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนคนติดตาม : 269,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,570,544
จำนวน VDO : 6
Latae cnp
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนคนติดตาม : 250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,187,069
จำนวน VDO : 4
Smile Parada
วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนคนติดตาม : 233,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,279,335
จำนวน VDO : 92
Riety
วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนคนติดตาม : 223,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,504,022
จำนวน VDO : 67
FUSION
วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนคนติดตาม : 200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,626,640
จำนวน VDO : 57
เรียนเหอะ อยากสอน
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 173,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,411,778
จำนวน VDO : 41
Knomjeen_
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 166,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,419,102
จำนวน VDO : 13
Danny Mac
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนคนติดตาม : 164,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,778,626
จำนวน VDO : 77
JAB Studio
วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 148,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,194,102
จำนวน VDO : 221
Know Problems
วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนคนติดตาม : 135,000
จำนวนครั้งที่ดู : 904,103
จำนวน VDO : 13
WJ MILD
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 129,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,366,175
จำนวน VDO : 20
AlekT Official
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนคนติดตาม : 121,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,195,555
จำนวน VDO : 31
Qmiy
วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนคนติดตาม : 115,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,187,819
จำนวน VDO : 134
PinOmyim
วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนคนติดตาม : 61,200
จำนวนครั้งที่ดู : 1,785,032
จำนวน VDO : 32