ช่อง
VRZOchannel
ผู้ติดตาม
6,490,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,307 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,168,370,128 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,659,044 ครั้ง
ช่อง : VRZOchannel
ผู้ติดตาม : 6,490,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,307 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,168,370,128 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,659,044 ครั้ง
ติดต่อ vrzo.productions@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง VRZOchannel