ช่อง
GoyNattyDream Channel
ผู้ติดตาม
1,730,000 คน
จำนวนวีดีโอ
452 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
368,588,787 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
815,462 ครั้ง
ช่อง : GoyNattyDream Channel
ผู้ติดตาม : 1,730,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 452 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 368,588,787 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 815,462 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GoyNattyDream Channel