ช่อง
GoyNattyDream Channel
ผู้ติดตาม
1,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ
157 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
173,732,738 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,106,578 ครั้ง
ช่อง : GoyNattyDream Channel
ผู้ติดตาม : 1,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 157 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 173,732,738 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,106,578 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GoyNattyDream Channel