ช่อง
Pigkaploy
ผู้ติดตาม
500,000 คน
จำนวนวีดีโอ
128 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
22,795,436 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
178,089 ครั้ง
ช่อง : Pigkaploy
ผู้ติดตาม : 500,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 128 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 22,795,436 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 178,089 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Pigkaploy