ช่อง
Bew Varaporn
ผู้ติดตาม
870,000 คน
จำนวนวีดีโอ
849 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
186,482,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
219,649 ครั้ง
ช่อง : Bew Varaporn
ผู้ติดตาม : 870,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 849 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 186,482,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 219,649 ครั้ง
IG : Bewvaraporn
FB : Bew Varaporn
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Bew Varaporn