ช่อง
Bew Varaporn
ผู้ติดตาม
772,000 คน
จำนวนวีดีโอ
607 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
129,593,949 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
213,499 ครั้ง
ช่อง : Bew Varaporn
ผู้ติดตาม : 772,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 607 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 129,593,949 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 213,499 ครั้ง
IG : Bewvaraporn
FB : Bew Varaporn
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Bew Varaporn