ช่อง
Babyjingko
ผู้ติดตาม
710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
404 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
80,572,840 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
199,438 ครั้ง
ช่อง : Babyjingko
ผู้ติดตาม : 710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 404 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 80,572,840 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 199,438 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Babyjingko