ช่อง
Babyjingko
ผู้ติดตาม
611,000 คน
จำนวนวีดีโอ
309 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
59,844,693 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
193,672 ครั้ง
ช่อง : Babyjingko
ผู้ติดตาม : 611,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 309 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 59,844,693 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 193,672 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Babyjingko