ช่อง
Babyjingko
ผู้ติดตาม
737,000 คน
จำนวนวีดีโอ
433 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
86,769,518 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
200,391 ครั้ง
ช่อง : Babyjingko
ผู้ติดตาม : 737,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 433 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 86,769,518 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 200,391 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Babyjingko
#grwm in seoul ??
19 days ago