ช่อง
MOJIKO
ผู้ติดตาม
3,390,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,159 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
736,775,396 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
635,699 ครั้ง
ช่อง : MOJIKO
ผู้ติดตาม : 3,390,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,159 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 736,775,396 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 635,699 ครั้ง
ชีวิตของเรา มักจะมีสิ่งดีดีเสมอ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MOJIKO
วงแตก !!
142 days ago
3 December BE 2565
364 days ago