ช่อง
MOJIKO
ผู้ติดตาม
3,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,025 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
694,372,794 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
677,437 ครั้ง
ช่อง : MOJIKO
ผู้ติดตาม : 3,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,025 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 694,372,794 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 677,437 ครั้ง
ชีวิตของเรา มักจะมีสิ่งดีดีเสมอ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MOJIKO
3 December BE 2565
185 days ago