ช่อง
MOJIKO
ผู้ติดตาม
3,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ
705 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
535,454,807 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
759,510 ครั้ง
ช่อง : MOJIKO
ผู้ติดตาม : 3,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 705 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 535,454,807 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 759,510 ครั้ง
ชีวิตของเรา มักจะมีสิ่งดีดีเสมอ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MOJIKO