ช่อง
GamWichayaneeThailand
ผู้ติดตาม
321,000 คน
จำนวนวีดีโอ
152 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
29,137,103 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
191,691 ครั้ง
ช่อง : GamWichayaneeThailand
ผู้ติดตาม : 321,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 152 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 29,137,103 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 191,691 ครั้ง
http://www.facebook.com/gamthestar

http://www.twitter.com/gamthestar
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GamWichayaneeThailand