ช่อง
Knomjeen_
ผู้ติดตาม
162,000 คน
จำนวนวีดีโอ
17 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,797,680 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
223,393 ครั้ง
ช่อง : Knomjeen_
ผู้ติดตาม : 162,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 17 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,797,680 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 223,393 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Knomjeen_