ช่อง
Knomjeen_
ผู้ติดตาม
167,000 คน
จำนวนวีดีโอ
14 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,689,274 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
263,520 ครั้ง
ช่อง : Knomjeen_
ผู้ติดตาม : 167,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 14 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,689,274 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 263,520 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Knomjeen_