ช่อง
Mayy R
ผู้ติดตาม
1,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
444 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
263,153,273 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
592,688 ครั้ง
ช่อง : Mayy R
ผู้ติดตาม : 1,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 444 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 263,153,273 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 592,688 ครั้ง
Hello everyone. I'm Mayy R from Thailand.
I love&share all about beauty. Hope you enjoy my videos.
Thanks you ^^
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mayy R