ช่อง
Mayy R
ผู้ติดตาม
1,730,000 คน
จำนวนวีดีโอ
544 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
295,466,252 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
543,136 ครั้ง
ช่อง : Mayy R
ผู้ติดตาม : 1,730,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 544 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 295,466,252 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 543,136 ครั้ง
Hello everyone. I'm Mayy R from Thailand.
I love&share all about beauty. Hope you enjoy my videos.
Thanks you ^^
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mayy R