ช่อง
Mayy R
ผู้ติดตาม
1,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
508 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
284,932,622 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
560,891 ครั้ง
ช่อง : Mayy R
ผู้ติดตาม : 1,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 508 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 284,932,622 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 560,891 ครั้ง
Hello everyone. I'm Mayy R from Thailand.
I love&share all about beauty. Hope you enjoy my videos.
Thanks you ^^
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mayy R