ช่อง
Gun Napat
ผู้ติดตาม
650,000 คน
จำนวนวีดีโอ
32 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
18,820,650 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
588,145 ครั้ง
ช่อง : Gun Napat
ผู้ติดตาม : 650,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 32 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 18,820,650 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 588,145 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gun Napat
Teaser Ep.4
335 days ago
[VLOG] - 1st GUNNAPAT
1558 days ago