ช่อง
Gun Napat
ผู้ติดตาม
658,000 คน
จำนวนวีดีโอ
6 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
16,788,910 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,798,152 ครั้ง
ช่อง : Gun Napat
ผู้ติดตาม : 658,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 6 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 16,788,910 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,798,152 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gun Napat
[VLOG] - 1st GUNNAPAT
1010 days ago