ช่อง
Gun Napat
ผู้ติดตาม
654,000 คน
จำนวนวีดีโอ
43 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
20,401,262 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
474,448 ครั้ง
ช่อง : Gun Napat
ผู้ติดตาม : 654,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 43 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 20,401,262 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 474,448 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gun Napat
Teaser Ep.4
514 days ago
[VLOG] - 1st GUNNAPAT
1738 days ago