ช่อง
Kan Atthakorn
ผู้ติดตาม
2,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ
327 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
626,622,327 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,916,276 ครั้ง
ช่อง : Kan Atthakorn
ผู้ติดตาม : 2,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 327 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 626,622,327 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,916,276 ครั้ง
THIS CHANNEL IS ABOUT MY LIFE

'MONEY' make ASSET
'HAPPINESS' make MY WORLD

kanninich
กานต์
อรรถกร รัตนารมย์

*เนื้อหาในแชแนลนี้ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และชีวิตของกานต์*

***********
ติดต่องาน
contact : [email protected]
fb : www.facebook.com/kanninichchannels

ติดต่อผู้จัดการ 085-1259986
(เฉพาะงานเท่านั้น)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Kan Atthakorn