ช่อง
Hugbear
ผู้ติดตาม
872,000 คน
จำนวนวีดีโอ
94 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
47,873,774 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
509,295 ครั้ง
ช่อง : Hugbear
ผู้ติดตาม : 872,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 94 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 47,873,774 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 509,295 ครั้ง
แชแนลที่สอง เอาไว้อัพคลิปเบื้องหลังต่างๆ
พาเที่ยว พากิน พาเกรียน แบบ Video blog

แชแนลหลัก : www.youtube.com/frigginkarn
***********
ติดต่องาน
contact : info.kanninich@gmail.com
fb : www.facebook.com/kanninichchannels
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Hugbear
99.95% [Instrumental]
1699 days ago