ช่อง
CHULi
ผู้ติดตาม
1,550,000 คน
จำนวนวีดีโอ
447 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
135,183,661 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
302,424 ครั้ง
ช่อง : CHULi
ผู้ติดตาม : 1,550,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 447 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 135,183,661 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 302,424 ครั้ง
"Have courage and be kind" จงมีเมตตาและกล้าหาญ ??
ตัวอย่าง VDO ของช่อง CHULi
ASMR Eat durian
977 days ago