ช่อง
CHULi
ผู้ติดตาม
1,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ
438 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
136,957,420 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
312,688 ครั้ง
ช่อง : CHULi
ผู้ติดตาม : 1,560,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 438 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 136,957,420 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 312,688 ครั้ง
"Have courage and be kind" จงมีเมตตาและกล้าหาญ ??
ตัวอย่าง VDO ของช่อง CHULi
ASMR Eat durian
705 days ago