ช่อง
CHULi
ผู้ติดตาม
1,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ
427 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
135,411,391 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
317,123 ครั้ง
ช่อง : CHULi
ผู้ติดตาม : 1,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 427 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 135,411,391 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 317,123 ครั้ง
"Have courage and be kind" จงมีเมตตาและกล้าหาญ ??
ตัวอย่าง VDO ของช่อง CHULi
ASMR Eat durian
156 days ago