ช่อง
PRIMKUNG
ผู้ติดตาม
5,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,217 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,169,305,319 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
960,810 ครั้ง
ช่อง : PRIMKUNG
ผู้ติดตาม : 5,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,217 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,169,305,319 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 960,810 ครั้ง
โย่ว !! ปริมคุง นิฮ๊าฟ :D
FB :: https://www.facebook.com/Puckawut
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PRIMKUNG