ช่อง
BO YOSHI CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ
517 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
271,356,147 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
524,867 ครั้ง
ช่อง : BO YOSHI CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 517 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 271,356,147 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 524,867 ครั้ง
น้องโยชิ ชื่อจริงว่า เด็กชาย ไกรธนวิชญ์ กิจเจริญ ครับ เกิดเมื่อ 12 พฤษภาคม 2562
เป็นยูทูบเบอร์ ตัวน้อย
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BO YOSHI CHANNEL