ช่อง
BO YOSHI CHANNEL
ผู้ติดตาม
1,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ
928 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
405,012,861 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
436,436 ครั้ง
ช่อง : BO YOSHI CHANNEL
ผู้ติดตาม : 1,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 928 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 405,012,861 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 436,436 ครั้ง
น้องโยชิ ชื่อจริงว่า เด็กชาย ไกรธนวิชญ์ กิจเจริญ ครับ เกิดเมื่อ 12 พฤษภาคม 2562
เป็นยูทูบเบอร์ ตัวน้อย
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BO YOSHI CHANNEL