ช่อง
PEEPZCO
ผู้ติดตาม
878,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,725 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
236,972,240 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
137,375 ครั้ง
ช่อง : PEEPZCO
ผู้ติดตาม : 878,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,725 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 236,972,240 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 137,375 ครั้ง
PEEPZ อ่านว่า พีพซ์
#ห้องปลดทอล์ก - เอม
#ZUD - รวมเรื่องของคนสุดๆ
• Facebook : peepz.co
• Instagram : @peepz.co
• Twitter : peepzco

ติดต่อโฆษณา 02-127-1000 ต่อ 2144
E-MAIL : advertising@peepz.co
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PEEPZCO