ช่อง
KhonDeeTeeNhai Official
ผู้ติดตาม
496,000 คน
จำนวนวีดีโอ
105 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
39,720,457 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
378,290 ครั้ง
ช่อง : KhonDeeTeeNhai Official
ผู้ติดตาม : 496,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 105 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 39,720,457 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 378,290 ครั้ง
Variety Show
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KhonDeeTeeNhai Official