ช่อง
CHUJAI FAMILY
ผู้ติดตาม
337,000 คน
จำนวนวีดีโอ
194 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
32,627,216 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
168,182 ครั้ง
ช่อง : CHUJAI FAMILY
ผู้ติดตาม : 337,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 194 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 32,627,216 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 168,182 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง CHUJAI FAMILY
HAPPY NEW YEAR 2022✨
700 days ago