ช่อง
CHUJAI FAMILY
ผู้ติดตาม
346,000 คน
จำนวนวีดีโอ
173 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
32,311,228 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
186,770 ครั้ง
ช่อง : CHUJAI FAMILY
ผู้ติดตาม : 346,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 173 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 32,311,228 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 186,770 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง CHUJAI FAMILY