ช่อง
Jennie Panhan
ผู้ติดตาม
466,000 คน
จำนวนวีดีโอ
78 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
33,427,326 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
428,555 ครั้ง
ช่อง : Jennie Panhan
ผู้ติดตาม : 466,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 78 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 33,427,326 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 428,555 ครั้ง
ติดต่องาน (For business inquiries): 082-296-5241 คุณโก้
Email: pplachigo@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jennie Panhan