ช่อง
Jennie Panhan
ผู้ติดตาม
584,000 คน
จำนวนวีดีโอ
141 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
53,315,272 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
378,122 ครั้ง
ช่อง : Jennie Panhan
ผู้ติดตาม : 584,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 141 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 53,315,272 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 378,122 ครั้ง
ติดต่องาน (For business inquiries): 082-296-5241 คุณโก้
Email: pplachigo@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jennie Panhan