ช่อง
Jennie Panhan
ผู้ติดตาม
583,000 คน
จำนวนวีดีโอ
161 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
54,947,456 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
341,289 ครั้ง
ช่อง : Jennie Panhan
ผู้ติดตาม : 583,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 161 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 54,947,456 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 341,289 ครั้ง
ติดต่องาน (For business inquiries): 082-296-5241 คุณโก้
Email: [email protected]
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jennie Panhan