ช่อง
Sananthachat
ผู้ติดตาม
512,000 คน
จำนวนวีดีโอ
110 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19,667,601 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
178,796 ครั้ง
ช่อง : Sananthachat
ผู้ติดตาม : 512,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 110 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 19,667,601 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 178,796 ครั้ง
Actress under Nadao Bangkok :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Sananthachat