ช่อง
TOEYJARIN
ผู้ติดตาม
98,700 คน
จำนวนวีดีโอ
62 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,942,340 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
47,457 ครั้ง
ช่อง : TOEYJARIN
ผู้ติดตาม : 98,700 คน
จำนวนวีดีโอ : 62 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,942,340 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 47,457 ครั้ง
SUBSCRIBE for TOEYJARIN’s first video!
27 June 2020 ?
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TOEYJARIN