ช่อง
TOEYJARIN
ผู้ติดตาม
57,100 คน
จำนวนวีดีโอ
10 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
974,176 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
97,418 ครั้ง
ช่อง : TOEYJARIN
ผู้ติดตาม : 57,100 คน
จำนวนวีดีโอ : 10 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 974,176 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 97,418 ครั้ง
SUBSCRIBE for TOEYJARIN’s first video!
27 June 2020 ?
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TOEYJARIN