ช่อง
TOEYJARIN
ผู้ติดตาม
68,800 คน
จำนวนวีดีโอ
15 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,508,638 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
100,576 ครั้ง
ช่อง : TOEYJARIN
ผู้ติดตาม : 68,800 คน
จำนวนวีดีโอ : 15 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,508,638 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 100,576 ครั้ง
SUBSCRIBE for TOEYJARIN’s first video!
27 June 2020 ?
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TOEYJARIN