ช่อง
FERNZONE Channel
ผู้ติดตาม
239,000 คน
จำนวนวีดีโอ
14 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
7,725,196 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
551,800 ครั้ง
ช่อง : FERNZONE Channel
ผู้ติดตาม : 239,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 14 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 7,725,196 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 551,800 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง FERNZONE Channel