ช่อง
FERNZONE Channel
ผู้ติดตาม
438,000 คน
จำนวนวีดีโอ
52 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
24,724,444 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
475,470 ครั้ง
ช่อง : FERNZONE Channel
ผู้ติดตาม : 438,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 52 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 24,724,444 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 475,470 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง FERNZONE Channel