ช่อง
FERNZONE Channel
ผู้ติดตาม
450,000 คน
จำนวนวีดีโอ
61 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
26,925,920 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
441,409 ครั้ง
ช่อง : FERNZONE Channel
ผู้ติดตาม : 450,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 61 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 26,925,920 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 441,409 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง FERNZONE Channel