ช่อง
AlekT Official
ผู้ติดตาม
463,000 คน
จำนวนวีดีโอ
172 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
41,743,415 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
242,694 ครั้ง
ช่อง : AlekT Official
ผู้ติดตาม : 463,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 172 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 41,743,415 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 242,694 ครั้ง
อาหารของอาเล็ก
ตัวอย่าง VDO ของช่อง AlekT Official