ช่อง
AlekT Official
ผู้ติดตาม
474,000 คน
จำนวนวีดีโอ
211 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
45,046,270 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
213,489 ครั้ง
ช่อง : AlekT Official
ผู้ติดตาม : 474,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 211 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 45,046,270 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 213,489 ครั้ง
อาหารของอาเล็ก
ตัวอย่าง VDO ของช่อง AlekT Official