ช่อง
AlekT Official
ผู้ติดตาม
306,000 คน
จำนวนวีดีโอ
94 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19,461,999 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
207,043 ครั้ง
ช่อง : AlekT Official
ผู้ติดตาม : 306,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 94 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 19,461,999 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 207,043 ครั้ง
อาหารของอาเล็ก
ตัวอย่าง VDO ของช่อง AlekT Official