ช่อง
Patricia Good
ผู้ติดตาม
194,000 คน
จำนวนวีดีโอ
8 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,848,198 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
356,025 ครั้ง
ช่อง : Patricia Good
ผู้ติดตาม : 194,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 8 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,848,198 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 356,025 ครั้ง
Hi :) i'm Patricia Good, a 22 year-old halfie who works in the Thai entertainment industry and acts here and there. This channel was created primarily to satisfy my personal needs of documenting skincare, makeup, food and events that i found interesting at particular times.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Patricia Good