ช่อง
Violette Wautier
ผู้ติดตาม
1,180,000 คน
จำนวนวีดีโอ
157 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
240,321,694 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,530,711 ครั้ง
ช่อง : Violette Wautier
ผู้ติดตาม : 1,180,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 157 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 240,321,694 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,530,711 ครั้ง
Violette Wautier captivated the country with her audition on Season 2 of The Voice Thailand in 2013. Since then, the Thai-Belgian sensation has garnered critical acclaim and awards for both her music and acting.

In 2018, Violette decided to release her first English-language single, “Drive”. She followed up on the success of the hit with a track named “Smoke” the same year. “Smoke” broke the record for most views for an English song performed by a Thai artist on YouTube. The single also ranked No. 1 in 8 countries, including Thailand, Singapore and Malaysia.

Violette Wautier released her brilliant all-English album "Glitter and Smoke" debuted on June, 2020, her single "I’d Do It Again" introduced her to the listeners worldwide. In May 2021, Violette Wautier released her comeback with the long-awaited new Thai song titled "กักตัว" (means "Quarantine"), her first Thai single in 3 years. Followed by her current love ballad hit "ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)".
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Violette Wautier