ช่อง
PEACH EAT LAEK
ผู้ติดตาม
7,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ
506 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,209,271,129 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,389,864 ครั้ง
ช่อง : PEACH EAT LAEK
ผู้ติดตาม : 7,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 506 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,209,271,129 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,389,864 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PEACH EAT LAEK