ช่อง
Layza Racing x2
ผู้ติดตาม
224,000 คน
จำนวนวีดีโอ
69 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,568,424 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
182,151 ครั้ง
ช่อง : Layza Racing x2
ผู้ติดตาม : 224,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 69 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 12,568,424 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 182,151 ครั้ง
ฝากติดตามด้วยนะครับ ช่องใหม่ครับ ลงช่องนี้ ยืนยันว่าช่องนี้เป็นช่องพี่เลย์ซ่าจริง
สร้างมาเพื่อลง ขณะช่องแรกบิน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Layza Racing x2