ช่อง
Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม
905,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,167 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
218,365,675 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
187,117 ครั้ง
ช่อง : Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม : 905,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,167 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 218,365,675 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 187,117 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Scoop Viewfinder