ช่อง
Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม
967,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,948 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
257,593,058 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
132,235 ครั้ง
ช่อง : Scoop Viewfinder
ผู้ติดตาม : 967,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,948 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 257,593,058 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 132,235 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Scoop Viewfinder