ช่อง
YES I GO
ผู้ติดตาม
1,220,000 คน
จำนวนวีดีโอ
410 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
140,692,801 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
343,153 ครั้ง
ช่อง : YES I GO
ผู้ติดตาม : 1,220,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 410 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 140,692,801 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 343,153 ครั้ง
ผมต้องการเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ว่า จริงๆแล้วลูกของตัวเองก็สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองรักได้ โดยผมจะเป็นตัวอย่างเอง. YES I GO คือกระบอกเสียงที่ทำให้เสียงของผมไปถึงทุกคน.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YES I GO