ช่อง
YES I GO
ผู้ติดตาม
1,330,000 คน
จำนวนวีดีโอ
505 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
160,398,925 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
317,622 ครั้ง
ช่อง : YES I GO
ผู้ติดตาม : 1,330,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 505 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 160,398,925 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 317,622 ครั้ง
ผมต้องการเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ว่า จริงๆแล้วลูกของตัวเองก็สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองรักได้ โดยผมจะเป็นตัวอย่างเอง. YES I GO คือกระบอกเสียงที่ทำให้เสียงของผมไปถึงทุกคน.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YES I GO
Dipped apple #shorts
657 days ago
Potato wedge #shorts
658 days ago
Onion rings
670 days ago
Poached egg mushroom
711 days ago
Guacamole
714 days ago
Shakshuka
716 days ago