ช่อง
YES I GO
ผู้ติดตาม
1,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ
491 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
158,248,850 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
322,299 ครั้ง
ช่อง : YES I GO
ผู้ติดตาม : 1,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 491 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 158,248,850 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 322,299 ครั้ง
ผมต้องการเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ว่า จริงๆแล้วลูกของตัวเองก็สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองรักได้ โดยผมจะเป็นตัวอย่างเอง. YES I GO คือกระบอกเสียงที่ทำให้เสียงของผมไปถึงทุกคน.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YES I GO
Dipped apple #shorts
470 days ago
Potato wedge #shorts
471 days ago
Onion rings
483 days ago
Poached egg mushroom
525 days ago
Guacamole
527 days ago
Shakshuka
530 days ago