ช่อง
YES I GO
ผู้ติดตาม
1,060,000 คน
จำนวนวีดีโอ
336 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
115,681,315 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
344,290 ครั้ง
ช่อง : YES I GO
ผู้ติดตาม : 1,060,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 336 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 115,681,315 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 344,290 ครั้ง
ผมต้องการเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ว่า จริงๆแล้วลูกของตัวเองก็สามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองรักได้ โดยผมจะเป็นตัวอย่างเอง. YES I GO คือกระบอกเสียงที่ทำให้เสียงของผมไปถึงทุกคน.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YES I GO