ช่อง
Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม
775,000 คน
จำนวนวีดีโอ
162 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
81,134,658 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
500,831 ครั้ง
ช่อง : Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม : 775,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 162 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 81,134,658 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 500,831 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gail Sophicha Official