ช่อง
Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม
766,000 คน
จำนวนวีดีโอ
152 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
78,412,353 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
515,871 ครั้ง
ช่อง : Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม : 766,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 152 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 78,412,353 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 515,871 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gail Sophicha Official