ช่อง
Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม
713,000 คน
จำนวนวีดีโอ
141 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
73,121,227 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
518,590 ครั้ง
ช่อง : Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม : 713,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 141 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 73,121,227 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 518,590 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gail Sophicha Official