ช่อง
Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม
776,000 คน
จำนวนวีดีโอ
166 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
82,323,751 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
495,926 ครั้ง
ช่อง : Gail Sophicha Official
ผู้ติดตาม : 776,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 166 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 82,323,751 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 495,926 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gail Sophicha Official