ช่อง
Nadao Music
ผู้ติดตาม
1,770,000 คน
จำนวนวีดีโอ
211 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
953,659,742 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
4,519,714 ครั้ง
ช่อง : Nadao Music
ผู้ติดตาม : 1,770,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 211 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 953,659,742 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 4,519,714 ครั้ง
#NadaoMusic
#NadaoArtist
#NadaoBangkok
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nadao Music