ช่อง
Nadao Music
ผู้ติดตาม
1,630,000 คน
จำนวนวีดีโอ
182 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797,133,894 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
4,379,857 ครั้ง
ช่อง : Nadao Music
ผู้ติดตาม : 1,630,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 182 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 797,133,894 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 4,379,857 ครั้ง
#NadaoMusic
#NadaoArtist
#NadaoBangkok
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nadao Music