ช่อง
Eed Ponglang
ผู้ติดตาม
1,940,000 คน
จำนวนวีดีโอ
587 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
417,123,100 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
710,602 ครั้ง
ช่อง : Eed Ponglang
ผู้ติดตาม : 1,940,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 587 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 417,123,100 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 710,602 ครั้ง
Thailand variety
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Eed Ponglang