ช่อง
Eed Ponglang
ผู้ติดตาม
1,490,000 คน
จำนวนวีดีโอ
491 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
285,541,532 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
581,551 ครั้ง
ช่อง : Eed Ponglang
ผู้ติดตาม : 1,490,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 491 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 285,541,532 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 581,551 ครั้ง
Thailand variety
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Eed Ponglang