ช่อง
Eed Ponglang
ผู้ติดตาม
2,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ
788 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
595,490,085 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
755,698 ครั้ง
ช่อง : Eed Ponglang
ผู้ติดตาม : 2,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 788 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 595,490,085 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 755,698 ครั้ง
Thailand variety
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Eed Ponglang