ช่อง
MadpuppetStudio
ผู้ติดตาม
1,080,000 คน
จำนวนวีดีโอ
378 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
436,099,711 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,153,703 ครั้ง
ช่อง : MadpuppetStudio
ผู้ติดตาม : 1,080,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 378 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 436,099,711 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,153,703 ครั้ง
We are a music, sound, and visual production team and proud hosts of the Madpuppet Studio YouTube channel. Our passion for music production brought us together in high school and binds us together as we seek to set the bar for musical in Thailand and around the world.

Janpat Montrelerdrasme: Music

Chutipat Thiapairat: Sound

Nattakitt Angpanitcharoen: Visual Art (or Digital Arts)

Our vision is to make the production that can be equivalent to the worldwide standard, and to make reputation for Thailand.

ENJOY THE SHOW !!!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MadpuppetStudio