ช่อง
EYETA
ผู้ติดตาม
1,200,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,180 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
168,044,312 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
142,410 ครั้ง
ช่อง : EYETA
ผู้ติดตาม : 1,200,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,180 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 168,044,312 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 142,410 ครั้ง
Hi girls :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EYETA