ช่อง
EYETA
ผู้ติดตาม
1,090,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,011 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
149,865,626 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
148,235 ครั้ง
ช่อง : EYETA
ผู้ติดตาม : 1,090,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,011 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 149,865,626 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 148,235 ครั้ง
Hi girls :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EYETA