ช่อง
EYETA
ผู้ติดตาม
1,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,504 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
209,289,300 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
139,155 ครั้ง
ช่อง : EYETA
ผู้ติดตาม : 1,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,504 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 209,289,300 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 139,155 ครั้ง
Hi girls :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EYETA
YRSLF - EYETA
473 days ago