ช่อง
EYETA
ผู้ติดตาม
1,420,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,780 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
221,376,129 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
124,369 ครั้ง
ช่อง : EYETA
ผู้ติดตาม : 1,420,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,780 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 221,376,129 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 124,369 ครั้ง
Hi girls :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EYETA
YRSLF - EYETA
666 days ago