ช่อง
Peanut Butter
ผู้ติดตาม
970,000 คน
จำนวนวีดีโอ
359 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
109,708,543 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
305,595 ครั้ง
ช่อง : Peanut Butter
ผู้ติดตาม : 970,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 359 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 109,708,543 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 305,595 ครั้ง
DIY AND Creative Life Style! ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือใช้ชีวิตธรรมดา จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เราจะช่วยคุณใส่จินตนาการลงไปให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ ที่จะทำให้ชีวิตคุณมีชีวิตชีวามากขึ้น!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Peanut Butter