ช่อง
Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม
1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ
551 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
227,941,528 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
413,687 ครั้ง
ช่อง : Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม : 1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 551 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 227,941,528 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 413,687 ครั้ง
Fingerstyle Guitarist ,ihear band,Music Teacher,Composer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Toey Fingerstyle
13 September BE 2566
87 days ago
27 August BE 2566
104 days ago