ช่อง
Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม
1,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ
505 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
215,256,829 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
426,251 ครั้ง
ช่อง : Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม : 1,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 505 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 215,256,829 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 426,251 ครั้ง
Fingerstyle Guitarist ,ihear band,Music Teacher,Composer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Toey Fingerstyle