ช่อง
Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม
771,000 คน
จำนวนวีดีโอ
346 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
133,941,868 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
387,115 ครั้ง
ช่อง : Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม : 771,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 346 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 133,941,868 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 387,115 ครั้ง
Fingerstyle Guitarist ,ihear band,Music Teacher,Composer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Toey Fingerstyle