ช่อง
Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม
884,000 คน
จำนวนวีดีโอ
413 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
163,974,103 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
397,032 ครั้ง
ช่อง : Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม : 884,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 413 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 163,974,103 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 397,032 ครั้ง
Fingerstyle Guitarist ,ihear band,Music Teacher,Composer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Toey Fingerstyle