ช่อง
Tungtakhai Official
ผู้ติดตาม
436,000 คน
จำนวนวีดีโอ
123 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
618,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
5,030 ครั้ง
ช่อง : Tungtakhai Official
ผู้ติดตาม : 436,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 123 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 618,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 5,030 ครั้ง
ความบันเทิงเต็มรูปแบบ กับพิธีกรระดับประเทศ ตุงตาข่ายGOALGOALGOAL
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Tungtakhai Official
มนัส
131 days ago
1
619 days ago