ช่อง
YOUNGOHM
ผู้ติดตาม
5,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
97 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,583,756,217 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
26,636,662 ครั้ง
ช่อง : YOUNGOHM
ผู้ติดตาม : 5,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 97 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,583,756,217 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 26,636,662 ครั้ง
MADE IN BANGKOK, THAILAND
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YOUNGOHM
Smoke baby smoke ??
361 days ago
24.10.2022
406 days ago