ช่อง
YOUNGOHM
ผู้ติดตาม
4,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ
51 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,786,695,120 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
35,033,238 ครั้ง
ช่อง : YOUNGOHM
ผู้ติดตาม : 4,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 51 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,786,695,120 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 35,033,238 ครั้ง
MADE IN BANGKOK, THAILAND
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YOUNGOHM