ช่อง
Brinkkty
ผู้ติดตาม
611,000 คน
จำนวนวีดีโอ
779 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
120,195,312 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
154,294 ครั้ง
ช่อง : Brinkkty
ผู้ติดตาม : 611,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 779 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 120,195,312 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 154,294 ครั้ง
Just an ordinary happy girl :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Brinkkty