ช่อง
Brinkkty
ผู้ติดตาม
594,000 คน
จำนวนวีดีโอ
730 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
112,549,127 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
154,177 ครั้ง
ช่อง : Brinkkty
ผู้ติดตาม : 594,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 730 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 112,549,127 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 154,177 ครั้ง
Just an ordinary happy girl :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Brinkkty