ช่อง
pearypie
ผู้ติดตาม
337,000 คน
จำนวนวีดีโอ
165 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37,440,946 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
226,915 ครั้ง
ช่อง : pearypie
ผู้ติดตาม : 337,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 165 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 37,440,946 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 226,915 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง pearypie