ช่อง
pearypie
ผู้ติดตาม
335,000 คน
จำนวนวีดีโอ
155 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37,140,720 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
239,618 ครั้ง
ช่อง : pearypie
ผู้ติดตาม : 335,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 155 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 37,140,720 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 239,618 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง pearypie