ช่อง
pearypie
ผู้ติดตาม
339,000 คน
จำนวนวีดีโอ
165 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37,262,109 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
225,831 ครั้ง
ช่อง : pearypie
ผู้ติดตาม : 339,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 165 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 37,262,109 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 225,831 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง pearypie